Joris Wijsmuller

Wijsmuller versus Norder

In de AD/Haagsche Courant een goed artikel met de visies van Joris Wijsmuller (HSP) en wethouder Marnix Norder (PvdA) over het Haagse bouwbeleid.

 

Bouwen voor de toekomst of leegstand?

(AD/Haagsche Courant, 2 feb 2010)

MAARTEN BRAKEMA en MARC KONIJN

DEN HAAG – Een deel van de inwoners van Den Haag trok in de jaren zeventig
naar nieuwe huizen in steden als Zoetermeer. Dat mag nooit meer
gebeuren,” zegt de Haagse wethouder Marnix Norder. Hagenaars willen het
liefst in hun eigen stad wonen. Daar moeten wij voor zorgen.”

Want met het verhuizen van de Hagenaars verdween ook het draagvlak voor
voorzieningen. Vandaar zijn inspanningen van de afgelopen jaren om ervoor
te zorgen dat er binnen de gemeentegrenzen kan worden gebouwd. In
Scheveningen, de badplaats Kijkduin, het gebied langs tramlijn 11, de
groene strook langs de Erasmusweg: het zijn maar een paar voorbeelden waar
de komende jaren veel gaat veranderen. Het is altijd belangrijk voor een
stad om met de toekomst bezig te zijn. Zodat ook de kinderen van nu hier
kunnen blijven wonen, zodat ook de twintigers en dertigers een goed huis
kunnen vinden. Nu de nieuwbouwwijken Leidschenveen, Ypenburg en Wateringse
Veld af zijn, zetten we een volgende stap: we gaan zorgen voor
kwaliteitsverbetering in de stad, zodat we draagvlak blijven houden voor
sportverenigingen, culturele activiteiten, scholen en de middenstand.”
Als de bouwplannen van Norder (PvdA, bouwen en wonen) in de gemeenteraad
op de agenda staan, is Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij steevast
een geduchte tegenstander.

Niet omdat hij tegen bouwen is. Maar omdat het allemaal te veel is. De
plannen voor Kijkduin zijn daar een voorbeeld van, zegt hij. Het is een
van de mooiste plekken in de stad. Maar toch wil Norder hier per se
duizend extra woningen hebben. Die extra opgave, dat maakt veel kapot. De
badplaats wordt massaal. Het gaat ten koste van kwaliteit, van groen.” De
Haagse Stadspartij is eigenlijk over ieder bouwplan van dit college
kritisch. Veel pijn zit vooral in die andere badplaats, Scheveningen, waar
volgens Wijsmuller iedere postzegel wordt bebouwd en het oude vissersdorp
onder druk komt te staan door de vele nieuwbouw. Norder kijkt niet naar
het karakter en de behoefte van het gebied. Hij jaagt vooral getallen na.
Dat maakt heel veel kapot. De gemeente Den Haag zegt te moeten bouwen om
de groei van de bevolking op te vangen. Maar die prognoses zijn
achterhaald. In 2030 krimpt de bevolking van Den Haag. Dat wijzen alle
onderzoeken uit. De noodzaak om ieder jaar duizenden woningen te bouwen,
die is er niet.”

ONTVOLKING

Norder kent het verhaal. “Wijsmuller snapt het
niet of wil het niet snappen. De rekensom is toch heel simpel. De
Nederlandse bevolking groeit de komende jaren met een half miljoen. Er is
sprake van ontvolking in Zeeland, Limburg en Overijssel. Dat, in
combinatie met het feit dat er minder mensen in een huis wonen, zorgt
ervoor dat wij meer woningen nodig hebben. Je ziet ook dat de druk op de
sociale woningmarkt toeneemt. Den Haag is in alle statistieken een
groeigemeente. Veel mensen willen hier wonen. Ik zie dat als een goede
reclame.” Toch wil de Haagse Stadspartij een streep door de bouwplannen.
“Als je naar de grote lijnen kijkt, dan is het niet reëel. Je bent stukken
van de stad aan het volproppen en verpesten, terwijl je weet dat je straks
te maken hebt met krimp, met leegstand.” Geen grootschalige woningbouw
dus in de Vlietzone – de groene rand van de stad. En ook de ambities in de
Binckhorst mogen wel wat getemperd, vindt Wijsmuller: Het is leegvegen en
volbouwen, wat de gemeente wil. De waardevolle bedrijvigheid moet wijken
voor woningen. En dat in een tijd dat bedrijven het al zo moeilijk hebben
door de kredietcrisis.” Het bouwbeleid is een van de hoofdpunten van de
verkiezingen, zegt Wijsmuller. Den Haag staat bekend als een groene stad
aan zee. En dat moet ook zo blijven. Daarom zeggen wij: Als er al gebouwd
wordt, dan moet kwaliteit het uitgangspunt zijn. Het moet in het belang
zijn van bewoners in de buurt.” Norder is ook druk bezig met het
verbeteren van de leefbaarheid, zegt hij. Aanpak van wietplantages,
overbewoning, illegale verhuur. Alles waar mensen de pest aan hebben,
wegsnijden. Dát, in combinatie met de bouw van goede, kwalitatief mooie
woningen in de stad, zorgt ervoor dat Den Haag aantrekkelijker wordt. Je
ziet ook steeds meer eigenaren van woningen en winkels zelf investeren in
hun panden. Die hebben vertrouwen in de stad. Dat is heel goed nieuws.”