Weg met de ‘waaibomen’ langs de Laan

De commissie Leefomgeving vergaderde over de omstreden parkeerplannnen op de Laan van Meerdervoort. Ondanks de geweldige inzet van buurtbewoners, die uitstekende oplossingen voorstelden om de bomen te redden, eindigde de avond in woede, verdriet en verbijstering.

 

De bewoners hadden hoop gekregen nadat de PvdA in de vorige vergadering een fasering van de werkzaamheden had voorgesteld. Die hoop bleek ijdel. Een geïrriteerde wethouder liet op arrogante wijze aan een volle publieke tribune weten dat de monumentale bomenrijen niet behouden kunnen blijven. Volgens hem zijn het maar waaibomen en zullen er op termijn gaten in de bomenrijen vallen zoals in een kindergebit.

Zijn stelling dat er per saldo maar zes bomen verdwijnen was door de Bomenstichting al onderuit gehaald. Volgens hun berekeningen ligt dat aantal op 66 bomen. “Nee hoor”, riep de wethouder, “dat getal moet 39 zijn want er zijn in een jaar tijd 27 bomen omgewaaid.”

Frank Poppe, één van de bewoners van de Laan, legde tijdens het inspreken een simpele aanpassing van het dwarsprofiel op tafel waarbij alle bomen langs de middenberm behouden kunnen blijven. Ook dat wimpelde de wethouder af omdat het lange rijen geparkeerde auto’s langs de middenberm zou opleveren. Een drogreden, want zijn eigen plan levert exact dezelfde rijen auto’s op!

Het hakketakken over aantallen bleef de hele avond doorgaan. De wethouder liet als een strenge bovenmeester aan de bewoners op de tribune weten dat hij diep beledigd was door het feit dat hij voor leugenaar uitgemaakt zou zijn. Vervolgens liep hij de brief van de bewoners door om punt voor punt hun tellingen te weerleggen. Alsof hij huiswerk aan het nakijken was. Daarop volgde een rondje goochelen met cijfers en begrippen als capaciteit en intensiteit waarbij nog steeds niet duidelijk was welke delen van de Vruchtenbuurt nu wel of niet meegeteld werden. Het gegoochel was bedoeld om de hoge parkeerdruk in de Vruchtenbuurt te onderbouwen, maar riep op de tribune alleen maar nieuwe vragen op.

De parkeerdruk in de Vruchtenbuurt is sinds het recente invoeren van betaald parkeren aanzienlijk verlaagd. Het probleem is praktisch opgelost. Toch wenst de wethouder nog steeds 500 parkeerplaatsen toe te voegen ten koste van o.a. de bomen aan de Laan van Meerdervoort.

Naast de wethouder maakte ook PvdA-raadslid Marieke Bolle zich deze avond onsterfelijk belachelijk. Het gegoochel met cijfers was voor haar voldoende om de fasering die zij in de vorige vergadering zelf had voorgesteld op het laatste moment los te laten. Dat was van tevoren al bekokstoofd in de achterkamertjes moest wethouder Smit toegegeven. Het gaat in de Haagse politiek namelijk niet om de belangen van de bewoners maar om het voorkomen van gezichtsverlies voor het college.

Het gehakketak en de ongeloofwaardige draai van de PvdA hebben er vooral voor gezorgd dat de bewoners van de Laan van Meerdervoort hun vertrouwen in de politiek verloren hebben. Een originele oplossing waar wél draagvlak voor bestond is voortijdig om zeep geholpen.

De Haagse Stadspartij is opnieuw geschrokken van de destructieve politiek van dit college. Een debat zoals het afgelopen jaar is gevoerd over de Laan van Meerdervoort kent nu alleen maar verliezers.

Reacties:

1. Op 2012-12-20 21:18:04 schreef e.d.miedema :

Lees mijn oplossing op pagina 3 van de posthoorn van deze week, editie segbroek en zet artikel 5 wegenverkeerswet schaakmat. Als de gemeente Den Haag hierop reageert door een parkeerverbod in te stellen voor de linker kant CREEERT DE GEMEENTE een parkeerprobleem!