Waarom gaat Lokaalvredebreuk dicht?

De Haagse Stadspartij is geschrokken van de komende sluiting van Muziekcafé Lokaal Vredebreuk. De sluiting van het legendarische poppodium in de Papestraat zou te maken hebben met brandveiligheidseisen, maar raadslid Peter Bos vindt dat een raar verhaal: ‘Lokaalvredebeuk bestaat al 30 jaar en nooit eerder is er sprake geweest van een onveilige situatie of problemen op het gebied van brandveiligheid. En als er problemen zijn dan moeten die opgelost kunnen worden.’ Het raadslid heeft om opheldering gevraagd bij het gemeentebestuur.

Peter Bos: ‘Lokaalvredebreuk (in de volksmond Lokaal) is een begrip in de stad en het podium is een belangrijk onderdeel van de Haagse popinfrastructuur. We moeten er alles aan doen om dat te behouden.’

Het raadslid Bos heeft op 11 december 2017 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
Muziekcafé Lokaalvredebreuk in de Papestraat heeft aangekondigd binnenkort de deuren te sluiten. Hierover wil ik op basis van artikel 30 van het reglement van orde de volgende vragen stellen aan het college:

1. Kent u het bericht op Omroep West d.d. 11 december 2017 over de komende sluiting van muziekcafé Lokaalvredebreuk?

Ja.

2. Volgens het nieuwsbericht kan Café Lokaalvredebreuk niet voldoen aan de brandveiligheidseisen. Is het college hiervan op de hoogte? Zo nee, waarom niet?

3. Welke contacten zijn er de afgelopen tijd geweest tussen de gemeente en Café Lokaalvredebreuk m.b.t. de brandveiligheid of andere zaken?

4. Zijn de mogelijke problemen m.b.t. café Lokaalvredebreuk volgens het college oplosbaar? Zo nee, waarom niet?

5. Lokaalvredebreuk is al 35 jaar een belangrijk, geliefd en onmisbaar podium voor live-muziek in de stad. Volgens de recente Popnota wordt een infrastructuur met podia van verschillende groottes als ideaal gezien. Van kleine, midden-, tot grote podia waar talenten en initiatieven zich verder kunnen ontwikkelen. Is het college bereid om er alles aan te doen om het podium van Lokaalvredebreuk voor de stad te behouden? Zo nee, waarom niet?

Ad 2 tot en met 5:
Het college is op geen enkele wijze betrokken bij de sluiting van dit café . Er zijn geen gemeentelijke belemmeringen die het open blijven in de weg staan. Ook vanuit de Veiligheidsregio Haaglanden (Brandweer) zijn geen nieuwe voorwaarden gesteld waaraan niet voldaan zou kunnen worden. Het is niet aan het college om te treden in het besluit van een eigenaar om een café te sluiten.

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,
de secretaris, de burgemeester,
Peter Hennephof Pauline Krikke

In de pers
Den Haag FM, maandag 22 januari 2018