Eind aan overlast woningsplitsing in zicht

Den Haag is de afgelopen jaren met bijna 5.000 inwoners per jaar gegroeid. Deze groei leidde tot een toename van de vraag naar vooral kleinere woningen, waardoor veel nieuwkomers in gesplitste woningen in kwetsbare wijken terecht kwamen. Uit onderzoek blijkt dat in wijken als het Valkenboskwartier, het Regentessekwartier, Transvaal en Laak bij elkaar honderden woningen zijn gesplitst. Als gevolg hiervan is de leefbaarheid flink onder druk komen te staan. De Haagse Stadspartij heeft jarenlang aandacht gevraagd voor de gevolgen voor de leefbaarheid van woningsplitsing. We zijn blij dat er nu een voorstel van wethouder Joris Wijsmuller op tafel ligt dat een eind gaat maken aan de overlast door woningsplitsing.

Straks mogen nieuwe woningen die door woningsplitsing ontstaan niet kleiner zijn dan 40 m2 en moeten ze minimaal uit één volledige bouwlaag bestaan. Dit betekent dat in wijken waar de woningvoorraad voornamelijk uit gestapelde appartementen bestaat straks nauwelijks meer gesplitst mag worden. Dubbele of driedubbele bovenhuizen kunnen alleen nog in één woning per bouwlaag gesplitst worden. Door deze maatregelen wordt splitsen voor huisjesmelkers niet meer interessant.

Parkeerdruk
Ook wordt woningsplitsing straks niet meer toegestaan in wijken waar de parkeerdruk hoger is dan 90%. Nu is de parkeerdruk slechts één van de indicatoren van overlast, en zegt dat niet alles over de leefbaarheid in een wijk. Terecht laat de wethouder een bredere toets op de leefbaarheid ontwikkelen om beter te kunnen bepalen in welke wijken er straks niet meer gesplitst mag worden.

2 Responses
  1. Kees Schrijver

    Gesplitste woningen geen parkeervergunning geven, dan krijg je meer bewoners en minder auto’s. en hoge eisen stellen aan woningscheidende isolatie.