14 Jan 2008. De gemeente heeft in kort geding ontruiming van broedplaats de Vloek gevorderd, maar het zou een wonder zijn wanneer de rechter dit onbetrouwbare beleid honoreert. Vooruitlopend op de rechterlijke uitspraak en het politieke debat wat ongetwijfeld nog volgen gaat, heeft de Haagse Stadspartij samen met D66, SP en GroenLinks de volgende vragen gesteld.

 

Den Haag, 15 januari 2007

Geachte voorzitter,

Donderdag 17 januari a.s. dient voor de rechtbank het door de gemeente aangespannen kort geding met als inzet ontruiming van culturele broedplaats de Vloek van Scheveningen omdat voor het pand aan de Hellingweg een tijdelijke huurovereenkomst met stichting Topzeilen Scheveningen is afgesloten. Op grond van het desbetreffende artikel van het reglement van orde leggen wij het college de volgende vragen voor.

1. Kan het college bevestigen dat de stichting Topzeilen Scheveningen alleen bestaat uit de initiatiefnemers van het Nautisch Centrum, i.c. de vastgoedpartijen Fortis en Malherbe?

2. Kan het college concrete plannen van st. Topzeilen Scheveningen aan de raad ter inzage leggen waaruit blijkt waarvoor precies en hoeveel vierkante meter opslag nodig is?

3. In de directe omgeving is veel ruimte beschikbaar waar tijdelijke functies mogelijk zijn. Is dit onderzocht? Zo ja, welke alternatieve locaties zijn bekeken en waarom zijn deze afgewezen?

4. Kan het college bevestigen dat de gemeente eerst moet investeren om Hellingweg 127 voor de beoogde verhuur geschikt te maken, hoe lang deze verbouwing naar schatting in beslag neemt, hoeveel geld hiervoor is gereserveerd en of er al een concreet plan is opgesteld?

5. Kan het college aangeven wat de maximale duur van de huurovereenkomst is en verzekeren dat de vastgoedpartijen in st. Topzeilen Scheveningen geen enkele rechten kunnen ontlenen met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling van deze locatie?

6. Kan het college bevestigen dat de gemeente in het voorjaar van 2003 heeft besloten en schriftelijk heeft bevestigd dat broedplaats de Vloek onder voorwaarden (‘gebruik als culturele broedplaats en positief advies van de brandweer’) aan de Hellingweg kan blijven totdat er definitieve sloop/nieuwbouwplannen zijn?

7. Kan het college bevestigen dat broedplaats de Vloek is opgenomen in het gemeentelijke beleid zoals vastgelegd in de broedplaatsnota van 2005?

8. Kan het college bevestigen dat het hoogst ongebruikelijk is om een tijdelijke huurovereenkomst af te sluiten voor een pand waarvoor het gebruik conform staand beleid reeds schriftelijk met een andere partij is overeengekomen en toelichten waarom desondanks zo is gehandeld?

9. Is het aangaan van de tijdelijke huurovereenkomst met st. Topzeilen Scheveningen in afwijking van staand beleid überhaupt vooraf in het college besproken of met de portefeillehouder Cultuur afgestemd? Zo nee, waarom niet?

10. Kan het college de raad zo spoedig mogelijk over de uitspraak van het kort geding informeren en bevestigen dat de tijdelijke huurovereenkomst met st. Topzeilen Scheveningen komt te vervallen wanneer het pand aan de Hellingweg niet leeg kan worden opgeleverd?

Met vriendelijke groet,

Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij
Marjolein de Jong, D66
Tymen Colijn, SP
David Rietveld, GroenLinks

Reageer

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.