Vloek van Scheveningen vecht voor voortbestaan

6 Jan 2008. De gemeente Den Haag wil culturele broedplaats De Vloek ontruimen voor een botenstalling. Opnieuw dreigt een creatief initiatief te moeten wijken voor schimmige vastgoedpraktijken. Iedereen wordt opgeroepen de strijd tegen het dubieuze gemeentebeleid te ondersteunen.

 

Vrijplaats de Vloek in de Scheveningse haven moet op 17 januari om 09.30 uur voor de Haagse rechtbank verschijnen om zich te verdedigen tegen een bizarre ontruimingseis van de gemeente Den Haag. De Vloek zit al meer dan vijf jaar aan de Hellingweg in de Scheveningse haven en heeft zich ontwikkeld tot één van de grootste sociaal-culturele vrijplaatsen van Nederland. In het voormalige bedrijfspand zitten veel kunstenaars en ondernemers met ateliers en werkruimtes, er zijn oefenruimtes voor bands en toneelgroepen, er is een goedlopend veganistisch eetcafé (Water & Brood), een drukbezochte muziek-, film-, en theaterzaal (de Piraat), er is woonruimte, ruimte voor een jeugdzeilschool etc. Inmiddels zijn er al 15 directe arbeidsplaatsen gecreëerd, zijn er tientallen vrijwilligers actief, komen er wekelijks honderden bezoekers en is veel geld en energie geinvesteerd in verbouwingen en onderhoud. Dit alles dreigt te verdwijnen doordat de gemeente een tijdelijk huurcontract heeft afgesloten met de Stichting Topzeilen Scheveningen, die het pand wil gebruiken voor de winterstalling van boten.

De oprichters van de Stichting Topzeilen zijn echter twee vastgoedbedrijven die hiermee hun vastgoedpositie in de haven verder willen versterken. Het gaat om Fortis Vastgoed Ontwikkeling N.V. en Malherbe de Juvigny Vastgoed B.V. die grote vastgoedbelangen hebben in de haven met o.a. het Nautisch Centrum en met een plan voor het gehele Norfolkterrein.

Het is idioot dat de gemeente het belang van de Vloek als culturele broedplaats niet respecteert. De Vloek heeft al snel na de kraak van het pand de toezegging van de gemeente gekregen dat men kan blijven zo lang het pand niet gesloopt wordt. Dat het pand nu tijdelijk verhuurd gaat worden (max. 5 jaar) is een grove schending van die afspraak. In het overleg met de gemeente hebben de gebruikers van de Vloek zelfs aangegeven open te staan voor samenwerking met initiatieven op het gebied van de watersport. Het overleg met de gemeente is echter eenzijdig door de gemeente opgezegd. Er is gesproken over alternatieve huisvesting, maar ook dat is door de gemeente ingetrokken.

Opnieuw blijkt dat het Broedplaatsbeleid van de gemeente in de praktijk niets voorstelt. Het college van b&w heeft de mond vol van de Creatieve Stad en zegt broedplaatsen te willen stimuleren, maar in de praktijk wordt de alternatieve culturele scene van Den Haag voortdurend de voet dwarsgezet en op straat gegooid.

De conclusie dat de gemeente een botenstalling belangrijker vindt dan een bruisende culturele vrijplaats is snel getrokken. De geheime agenda van verantwoordelijk wethouder Norder is echter nog stuitender. De belangen van grote projectontwikkelaars als Fortis en Malherbe staan bij hem voorop. Duidelijk is dat de Scheveningse haven op slinkse wijze wordt verkwanseld aan het grote geld en dat broodnodige sociale en culturele initiatieven aan de kant worden gezet. Wat de Vloek betreft gaan we dit niet pikken. We roepen iedereen op om de Vloek te steunen in de komende strijd.

Teken mee voor de Vloek/Piratenbar:
http://www.petitiononline.com/piraten/

Zat. 12 januari: Piratendemonstratie voor behoud van de Vloek en alle andere Haagse broedplaatsen, aanvang 15.00 uur vanaf het Kerkplein bij de Grote Kerk.

Don. 17 januari: Kort geding in het Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60 te Den Haag. Aanvang 10.00 uur.

Voor info:

Actiegroep De Vloek Blijft
Hellingweg 127
2583 DZ Scheveningen