pillen

Van nazorg naar voorzorg bij hulp verwanten drugsverslaafden

D66 en de Haagse Stadspartij zijn teleurgesteld in de antwoorden van het college op eerdere vragen van D66 over het ontbreken van laagdrempelige hulp en supportgroepen voor familieleden en verwanten van drugsverslaafden in Den Haag. HSP-raadslid Elly Burgering: “Het college erkent het belang van supportgroepen voor familieleden en verwanten van drugsverslaafden, maar wil geen actie ondernemen om dit in Den Haag mogelijk te maken. Het college verwijst Haagse bewoners voor deze laagdrempelige hulp nu naar bestaande programma’s en hulporganisaties buiten Den Haag. Terwijl het effect van dergelijke hulp groot is: optimale betrokkenheid van familie draagt bij aan het herstel van de verslaafden, en hoe eerder je dit proces kunt starten, hoe beter.”

Van nazorg naar voorzorg
D66-raadslid Kim Waanders: “Ik wil dat we van nazorg naar voorzorg gaan: met het aanbieden van laagdrempelige supportgroepen voor familie en verwanten van drugsverslaafden in Den Haag, kan worden voorkomen dat familie en verwanten later zélf een beroep moeten doen op hulpverlening. Dat kan er toe leiden dat zij bijvoorbeeld te maken krijgen met ziekteverzuim/verlies van arbeidsproductiviteit. En daarbij is het bekend dat optimale betrokkenheid van familie bijdraagt aan het herstel van een verslaafde, alle reden dus om voortvarend aan de slag te gaan met het opzetten van deze laagdrempelige supportgroepen.”