Sinds 2019 voert de gemeente het beleid dat alleen roetveegpieten bij de intocht zijn toegestaan. Tot grote ontsteltenis van de Haagse Stadspartij liepen er afgelopen zaterdag bij de intocht van Sinterklaas toch ongeveer 20 zwarte pieten mee. Dit was onder andere het geval in de Reinkenstraat, Frederik Hendriklaan en in de haven.

De Haagse Stadspartij is van mening dat dit ontoelaatbaar is en wil dat de politie in dit soort gevallen ingrijpt en de zwarte pieten uit de intocht verwijderd. Haagse Stadspartij stelde daarom samen met GroenLinks, SP, PvdA en PvdD schriftelijke vragen. Voorgaande jaren zijn er ook zwarte pieten van Voorpost geweest die zich onaangekondigd hadden aangesloten bij de Sinterklaasintochten als zwarte piet. Het zou daarom logisch zijn dat dit jaar goed in de gaten is gehouden. Wij willen dan ook van het college weten of zij of de politie vooraf signalen hebben ontvangen dat er dit jaar weer partijen, groepen of individuen waren die zich wilden aansluiten bij de intocht als zwarte piet en wat is daar eventueel mee gedaan is. We zijn ook benieuwd of de zwarte pieten door de organisatie (of anderen) aangesproken zijn tijdens de intocht en of gezien de situatie van vorig jaar, er vanuit de gemeente of de politie scenario’s klaarlagen om zwarte pieten uit de intocht te weren. “Hoe kan het dat de officiële intocht wordt gekaapt door een zwarte pieten protest “ vraagt Fatima Faïd fractievoorzitter Haagse Stadspartij zich af; “Wat heb je aan afspraken als ze niet gehandhaafd worden!”

 

De vragen:

Schriftelijke vragen: Aanwezigheid zwarte pieten bij de Haagse Sinterklaasintocht 2022
Indieners: Hera Butt (GroenLinks), Fatima Faïd (HSP), Samir Ahraui (PvdA), Lesley Arp (SP) en
Robin Smit (PvdD)

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op zaterdag 12 november 2022 was de Haagse Sinterklaasintocht. Sinds 2019 voert de gemeente het
beleid dat alleen roetveegpieten bij de intocht zijn toegestaan, toch waren er bij de intocht afgelopen
zaterdag ongeveer twintig zwarte pieten aanwezig. Dit was onder andere het geval in de Reinkenstraat,
Frederik Hendriklaan en in de haven. We hebben inmiddels begrepen dat deze zwarte pieten niet
waren aangemeld bij de organisatie en geen officieel onderdeel waren van de Sinterklaasintocht.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Hera Butt (GroenLinks),
Fatima Faïd (HSP), Samir Ahraui (PvdA), Lesley Arp (SP) en Robin Smit (PvdD) de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het feit dat er zwarte pieten meeliepen met de Haagse Sinterklaasintocht?
2. Is het college het met de indieners eens dat er in de Haagse Sinterklaasintocht geen ruimte is voor zwarte piet?
3. Kan het college aangeven of de zwarte pieten bij de Sinterklaasintocht mee mochten doen aan de intocht? Zo ja, hoe kan dit? Zo nee, hoe kan het dan zo zijn dat de zwarte pieten aan de intocht meededen?
4. Is het college op de hoogte dat de aanwezigheid van zwarte piet voor spanning zorgde tijdens de intocht?

Voorgaande jaren zijn er ook zwarte pieten geweest die zich onaangekondigd hadden aangesloten bij de Sinterklaasintochten als zwarte piet, zie o.a. het artikel hieronder van Voorpost (uit 2021).
5. Kan het college aangeven of de gemeente of de politie vooraf signalen ontvangen heeft dat er dit jaar weer partijen, groepen of individuen waren die zich wilden aansluiten bij de intocht als zwarte piet? Zo ja, wat hielden deze signalen in en wat is daarmee gedaan?
6. Indien het antwoord op vraag 5 ja is: Kwamen deze signalen uit bepaalde (radicaal rechtse) groeperingen, zoals bij het Voorpost-initiatief het geval was? Zo ja, welke groeperingen betrof het?
7. Kan het college aangeven of gezien de situatie van vorig jaar, er vanuit de gemeente of de politie scenario’s klaarlagen om zwarte pieten uit de intocht te weren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is hiermee gedaan?
8. Wat vindt het college ervan dat er mensen zijn die zich spontaan aansluiten bij de intocht, verkleed als zwarte piet? Zijn er in de vergunning beperkingen opgenomen wie er deel mag nemen aan de intocht? Worden de (officiële) pieten en andere deelnemers van tevoren aangemeld bij de organisatie?
9. Kan het college aangeven of er veiligheidsrisico’s zijn van het (ongeautoriseerd) meelopen van zwarte pieten in de Sinterklaasintocht? Zo ja, wat zijn de veiligheidsrisico’s? Zo nee, waaruit blijkt dat er geen veiligheidsrisico’s zijn?
10. Zijn de zwarte pieten door de organisatie (of anderen) aangesproken tijdens de intocht? En klopt het dat de politie de zwarte pieten heeft aangesproken? Zo ja, wat is er tegen hen gezegd, hoe hebben zij hierop gereageerd en wat was het resultaat hiervan? Zo nee, waarom niet?

2 Responses
  1. Christineke Bootsma

    Goed punt, HSP! Ik vond het zeer ongemakkelijk om in de Scheveningse haven toch nog compleet zwartgeverfde Pieten tegen te komen in aanwezigheid van mijn peuter van 2 en zoveel andere kinderen. Niks van gezegd, ik ben een andere kant opgegaan. Fijn dus dat hiervoor alsnog aandacht wordt gevraagd bij de gemeenteraad!