Een jaar geleden zag het er nog naar uit dat de Theresiakerk in Rustenburg-Oostbroek gesloopt zou gaan worden. Na jaren leegstand was er een nieuwbouwplan ontwikkeld voor een woontoren met een Hoogvliet-supermarkt. Maar op de valreep kwam een groep wijkbewoners in actie. Zij kregen een half jaar geleden steun van de gemeenteraad om met alternatieve plannen te komen.

De bewoners hebben het afgelopen half jaar hard gewerkt en zijn zelfs met twee alternatieve plannen gekomen. Uiteindelijk besloot de gemeenteraad op 28 november om het nieuwbouwplan definitief te cancellen en stemde men voor behoud van de kerk. Voor de Haagse Stadspartij is dit een geweldig resultaat. Raadslid Peter Bos: “Het is een fraai staaltje Haagse Kracht dat we vast moeten houden. Ik heb de bewoners vanaf het begin gesteund en gestimuleerd om met alternatieve plannen te komen. Net zoals we dat bijvoorbeeld met succes bij de Bethelkerk hebben gedaan.”

Dankzij het besluit van de gemeenteraad is hopelijk het grootste obstakel voor behoud van tafel. De eigenaar van de kerk, het Bisdom, zat klem in een contractuele en financiële wurggreep met projectontwikkelaar Kavel B.V. Maar nu de raad het nieuwbouwplan heeft afgewezen is er ruimte gekomen voor alternatieve plannen. Peter Bos: “De gemeenteraad heeft zich niet laten gijzelen door contractuele afspraken en heeft lef getoond door zuiver op inhoudelijke gronden te kiezen voor alternatieven. Het is nu zaak dat er voortvarend wordt gewerkt aan plannen met behoud van de kerk”.

Om behoud van de kerk zeker te stellen diende Peter Bos de volgende motie in die unaniem werd aangenomen:

Motie: Nieuwe planvorming met behoud Theresiakerk
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 28 november 2019, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Verklaring van geen bedenkingen (Wabo) ten aanzien van aanvraag omgevingsvergunning ter plaatse van Apeldoornselaan 240-242 en Dierenselaan 195 (RIS301743).

Constaterende, dat:

– sloop van de Theresiakerk ten behoeve van een nieuwbouwplan van Kavel B.V. onvoldoende draagvlak heeft;

 

Overwegende, dat:

– er een nieuwe fase van planvorming zal starten voor deze locatie;

– behoud van de kerk in veel opzichten de voorkeur geniet boven sloop;

– de Theresiakerk is opgenomen in het Monumenten Inventarisatie Project van de Gemeente Den Haag, maar geen beschermde status heeft.

 

Verzoekt het college:

-om bij nieuwe planvorming behoud van de Theresiakerk als uitgangspunt te hanteren.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Peter Bos                       Lesley Arp       William de Blok                     Robert Barker
Haagse Stadspartij      SP                       Hart voor Den Haag            Partij voor de Dieren