Tentenkamp: meten met twee maten

Het ene tentenkamp is het andere niet. In het ene geval: De gemeente die zelf een tentenkamp met toiletten opzet, dit via een speciale regeling mogelijk gemaakt en toen het begon te vriezen inpandig onderdak regelde. Prima, maar waarom een onderscheid gemaakt tussen mensen die een klushuis willen bemachtigen en mensen die van huis en haard zijn verdreven? De beantwoording van de schriftelijke vragen van de Haagse Stadspartij door het college maken dat niet duidelijk.

 

Fractievoorzitter Joris Wijsmuller: “Tot voor kort deed het college er alles aan om tentenkampen te verbieden en tegen te werken. Maar nu het ze goed uitkomt kan het ineens wel. Het bewijst maar weer eens dat er een stelletje hypocrieten in het stadhuis aan de touwtjes trekt”.

Koud Den Haag: Wachtrij kavels en kluswoningen mag naar binnen
(De Posthoorn, 22 mrt 2013)

DEN HAAG – Vanwege de aanhoudende kou heeft de gemeente Den Haag in
overleg met de belangstellenden besloten de wachtrij voor kavels en
kluswoningen te verplaatsen naar de centrale hal van het JUBI gebouw van
het Ministerie van BZK (Schedelhoekshaven 200). De gemeente en de
wachtenden zijn van mening dat de kou, met gevoelstemperaturen oplopend
tot -15 graden, tot onverantwoorde situaties kan leiden.

Te koud
Wethouder Marnix Norder (Wonen): “De wachtrij is deze week gegroeid tot
15 belangstellenden voor 200 vrije bouwkavels en 10 kluswoningen. Nu al
een fantastisch resultaat natuurlijk, maar het is voor deze mensen
gewoon te koud aan het worden om dagenlang op straat of in een
onverwarmde tent te bivakkeren. De komende dagen wordt er nog veel meer
belangstelling verwacht. Samen met de mensen in de wachtrij hebben we
daarom gezocht naar een oplossing en gelukkig is die er nu.”

Beveiliging

De ruimte van het ministerie van BZK wordt nu schoon gemaakt en
gecontroleerd door de brandweer. Vanaf vanavond 18.00 uur is er
permanente beveiliging aanwezig en is de ruimte uitsluitend voor
belangstellenden voor de kavels en klushuizen geopend.
Zaterdag 30 maart

De verkoop van de kavels en kluswoningen start zaterdag 30 maart om
10.00 uur in de kavelwinkel in het atrium van het stadhuis. Op vrijdag
29 maart tussen 17.00 en 21.00 uur is er een meet & greet met banken,
makelaars, ontwikkelaars en architecten voor belangstellenden en op
zaterdag 23 maart is er een open dag in het kluscomplex aan de
Duinstraat in Scheveningen. Meer informatie op www.ikbouwindenhaag.nl
De tenten aan de achterzijde van het stadhuis worden vanavond om
uiterlijk 19.00 verwijderd.

Wijsmuller had schriftelijke vragen ingediend, die inmiddels zijn beantwoord:

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

van het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller

Den Haag, 26 maart 2013

Inzake: Tentenkamp stadhuis

Het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller heeft op 20 maart 2013 een brief met daarin tien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Sinds 14 maart jongstleden bivakkeert een groep mensen in een tentenkamp bij het Haagse stadhuis.
Onder verwijzing naar artikel 38 van het reglement van orde leg ik de volgende vragen aan het college voor.

1. Is het juist dat de tenten door de gemeente zelf zijn neergezet om mensen in onder te brengen die al enige tijd dag en nacht voor de ingang van het stadhuis bivakkeerden?

2. Is het juist dat er in deze tenten bedden staan en overnacht wordt?

3. Behalve grote tenten heeft het college ook toiletten geregeld voor het tentenkamp bij het stadhuis. Wat zijn de kosten van deze voorzieningen?

4. Bij de tentenkampen op het Malieveld en op de Koekamp was er 24/7 politiebewaking, o.a. met cameratoezicht. Bij het tentenkamp bij het stadhuis is er geen enkele bewaking of controle. Is dit juist? Zo nee,waarom niet?

Ad 1 t/m 4
Er zijn tenten en toiletten geplaatst door de gemeente. De kosten hiervan bedragen € 1.935,-. De tenten dienden als wachtruimte voor mensen die zich, onverwacht, geruime tijd voor de start van de verkoop hadden gemeld. Er was beperkt toezicht en er meldden zich steeds meer mensen. Hierdoor dreigden problemen in de openbare ruimte te ontstaan. Omdat bovendien de weersomstandigheden
verslechterden zijn de tenten vervolgens verwijderd en is er, in goed overleg met de wachtenden, voor een betere, inpandige oplossing gekozen.

5. Toen er vorig jaar een tentenkamp was opgezet op het Malieveld stelde de burgemeester: ‘Overnachten moeten ze thuis doen en ze zijn natuurlijk ook welkom bij de speciale winteropvang voor dak- en thuislozen’. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Ja.

6. Toen er vorig jaar een tentenkamp was opgezet op de Koekamp stelde de burgemeester: ‘Demonstreren mag, kamperen niet’. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

Ja.

7. Toen de burgemeester werd teruggefloten door de rechtbank en het kamperen tegen zijn zin moest toestaan mochten er vervolgens geen tenten met afgesloten ruimtes worden neergezet, alleen een partytent zonderzijflappen Is het juist dat de tenten bij het stadhuis slechts aan een kant open zijn? Zo nee, waarom niet?

8. Ook stelde de burgemeester dat het tentenkamp op de Koekamp in strijd was met de APV en het bestemmingsplan. Is het tentenkamp bij het stadhuis in overeenstemming met de APV en het bestemmingsplan? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Ad 7 en 8
De recente rechterlijke uitspraken bevestigen dat de beperkingen op het kamperen op grond van de Wet openbare manifestaties (Wom) op alle punten terecht waren, zowel uit vrees voor wanordelijkheden als uit vrees voor schade aan de gezondheid. Voor het plaatsen van de tenten voor het stadhuis waarnaar in de vraagstelling wordt verwezen, is door het college van B&W een vergunning afgegeven voor het plaatsen van objecten in de openbare ruimte op grond van artikel 2:10 van de APV. Deze vergunning staat los van de regelgeving rond manifestaties.
Bij het uitoefenen van het grondwettelijk beschermde recht op manifestatie toetst de burgemeester aan de Wom en artikel 2:3 van de APV.
Uiteraard wordt in beide gevallen gekeken naar aspecten die betrekking hebben op de openbare orde en de gezondheid van mensen.

9. Wordt net als bij de kampen op het Malieveld en de Koekamp de winterregeling van kracht bij het tentenkamp bij het stadhuis als het donderdag gaat vriezen? Zo nee, waarom niet?

Zoals geantwoord bij vraag 1 t/m 3 waren de weersomstandigheden mede een reden om voor een andere oplossing te kiezen.

10. De Haagse Stadspartij is erg blij met de verruiming van de regels m.b.t. kamperen in de stad en gaat er van uit dat in de toekomst kamperen zoals bij het stadhuis overal in de stad wordt toegestaan. Kan het college verzekeren dat in de toekomst geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen kampeerders die een klushuis willen bemachtigen en kampeerders die van huis en haard zijn verdreven of om andere redenen een tentenkamp bevolken? Zo nee, waarom niet?

Nee. Er is geen sprake van verruiming van de regels. Zie het antwoord op vraag 7 en 8.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Reacties:

1. Op 2013-03-20 20:05:34 schreef danielle van son:

Goed gedaan, helemaal mee eens!!!!!!

2. Op 2013-03-20 22:15:43 schreef D.S. Hallegraeff:

Haha, prachtig dit. 1-0 🙂

3. Op 2013-03-22 19:24:41 schreef j.meinen:

Ja het is maar net hoe het de gemeente uitkomt hé. Goed dat ze dit doen,maar dan ook niet meer miepen bij volgende tentenkampen.
Ben er benieuwd naar de antwoorden Van de gemeente.

4. Op 2013-03-22 21:09:44 schreef WandaWOW:

Geweldige brief.

5. Op 2013-03-22 21:32:01 schreef WandaWOW:

Geweldige brief.

6. Op 2013-03-23 04:08:21 schreef Richard van der Kolk:

Heel goed ! Ben zeer benieuwd naar de antwoorden op deze vragen !

7. Op 2013-03-23 09:47:42 schreef marieke v d bos:

Steengoede brief. Laten we niet rusten tot de laatste vraag beantwoord is, zonder gedraai en ontwijkingen.
Ik wil graag van mijn (ugh) burgemeester weten wat het verschil tussen mensen en mensen is. En als hij het menselijk vindt om in een open tent in de vrieskou, sneeuw en wind, zoals hij de vluchtelingen op de Koekamp voorschreef, wil hij het dan een keer voordoen? Ik wil graag leren van zo’n “”stoere”” man. By the way, ik zou hem niet kiezen als ik er naar gevraagd werd. Mijn burgemeester zou Joris Wijsmuller zijn.

8. Op 2013-03-23 21:40:32 schreef Johannes Mulder:

Zeer terecht dat dit zo aan de orde gesteld wordt.
Goede actie !!

9. Op 2013-03-27 20:12:35 schreef alex:

oh gelukkig, er zijn nog mnensen / is nog een partij die het kromme beleid ook ziet en er vragen over stelt!

10. Op 2013-03-29 17:37:12 schreef Nico Oorebeek:

“Gelijke monniken, gelijke kappen”.

11. Op 2013-03-29 17:55:51 schreef eef van den berg:

goede vragen

12. Op 2013-04-01 22:56:50 schreef Dirk den Haan:

Dat er met verschillende maten door het college onder aanvoering van de VVDer van Aartsen gemeten wordt moge duidelijk zijn.
De demonstratie door occupy den Haag heb ik van nabij als betrokkene mee gemaakt. Het demonstreren werd ons nagenoeg onmogelijk gemaakt door de vele korte gedingen, die de “burgervader” tegen ons heeft aan gespannen. Mijn vraag is wat heeft dat de gemeenschap alles te samen gekost.

13. Op 2013-04-08 10:51:01 schreef pieter:

Wat houdt het verder in is de vraag, kan ik nu een actie tentenkamp neerzetten ivm verval in de samenleving inclusief de politiek? Met een gratis toilet voorziening of heb ik een vergunning nodig van de actiegroepen en politiek. Van de verscheidene actie groepen omdat deze door subsidie gekluisterd al zoveel water bij de wijn gedaan hebben. Dat wij Jezus als op het bruiloft feest moeten gaan uitnodigen om er weer wijn van te maken! Oh dat hadden zij al gedaan, pardon.