Euro's

Stop de graaicultuur

De gemeenteraad besprak een overzicht van de salarissen van
bestuurders van door de gemeente gesubsidieerde instellingen. Uit dat overzicht blijkt dat in 2008 dertig functionarissen bij gesubsidieerde instellingen meer verdienden dan de minister-president.

Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij vindt, met alle andere raadsleden, dat er snel een instrument moet komen om die topsalarissen aan te kunnen pakken.

 

Woede om topsalarissen
(AD/Haagsche Courant, 24 jun 2010)

DEN HAAG Krankzinnig, schandalig en schaamteloos. De diskwalificaties door
de raadsleden namen groteske vormen aan om het ongenoegen te uiten over de
almaar stijgende inkomens van bestuurders van instellingen met een
gemeentelijke subsidie.

Als instellingen salaris niet verminderen dan met subsidie stoppen. Ingrid
Gyömörei (SP)

Politici spreken schande van graaicultuur

Met name Ingrid Gyömörei (SP) en Arnoud van Doorn (PVV) hekelden in
stevige taal de zelfverrijking van bestuurders in de zorg en bij
woningcorporaties . Van Doorn noemde het schaamteloos dat in sommige
gevallen bijna de gehele gemeentelijke subsidie opgaat aan salarissen van
de bestuurder. ,,Dat is ronduit schandalig, brieste de PVV er. Van Doorn
eiste van wethouder Sander Dekker (VVD, financiën) snel een plan van
aanpak om een eind te maken aan het graaien . Volgens Van Doorn gaat meer
dan dertig procent van de gemeentelijke subsidies aan instellingen op aan
die inkomens.

Ook voor Gyömörei is het niet uit te leggen dat instellingen met
gemeentelijke subsidies topsalarissen betalen aan bestuurders.
Instellingen moeten aangeven op welke manier ze dat salaris gaan
verminderen. Als ze dat niet doen moet de gemeente de subsidie maar
stoppen, vindt het SP-raadslid.

De gemeenteraad besprak gistermiddag een overzicht van de salarissen van
bestuurders van door de gemeente gesubsidieerde instellingen hoger dan het
loon van een minister (181.000 euro). Uit dat overzicht blijkt dat in 2008
dertig functionarissen bij gesubsidieerde instellingen meer verdienden dan
de minister-president.

Alle partijen in de gemeenteraad hekelden die hoge salarissen die met
publiek geld worden betaald. Volgens Joris Wijsmuller van de Haagse
Stadspartij is het allemaal nog veel erger dan uit het overzicht blijkt,
want dit gaat alleen nog maar over de lonen die hoger zijn dan een
ministersalaris . Daaronder worden volgens hem ook vast vorstelijke
salarissen betaald. Hij vindt dan ook, met alle andere raadsleden, dat er
snel een instrument moet komen om die topsalarissen aan te kunnen pakken.

VVD en PvdA riepen met instemming van de andere partijen in de raad,
wethouder Dekker op om de landelijke overheid aan te sporen haast te maken
met wettelijke maatregelen waarmee een eind kan worden gemaakt aan de
topsalarissen.

WENKBRAUWEN

De wethouder zei dat ook hij bij sommige salarissen in de lijst de
wenkbrauwen moest fronsen . Bij instellingen die gefinancierd worden met
publieke middelen past terughoudendheid als het gaat om salarissen van
bestuurders.

De wethouder zei dat hij er niets voor voelt om een eigen Haags model te
ontwikkelen om maatregelen te nemen. Hij wacht de landelijke regeling af
waaraan nu wordt gewerkt en waardoor de topsalarissen worden aangepast. De
wethouder benadrukte dat de instellingen die subsidie krijgen dat altijd
krijgen voor een bepaald project. Het stopzetten van subsidies vindt
Dekker vooralsnog prematuur.

Topsalarissen stijgen door
(AD/Algemeen Dagblad, 23 jun 2010)

DEN HAAG De topinkomens bij instellingen die gemeentesubsidie krijgen, blijven maar doorstijgen. Van de top 5 van grootverdieners ontvingen zeker vier topmannen vorig jaar beduidend meer salaris dan in 2008, zo blijkt uit jaarverslagen.

Koploper in 2008 was voorzitter Erik Staal van de raad van bestuur van de grote woningbouwcorporatie Vestia, die jaarlijks ongeveer een miljoen euro ontvangt van de gemeente. Staal verdiende destijds 487.000 euro. Zijn inkomen over 2009 wil de huisvester vooralsnog niet prijsgeven.

Op afstand volgt de in mei plotseling overleden topman George Witte van GGZ Rivierduinen die vorig jaar 263.000 euro op zijn bankrekening mocht bijschrijven, zo n 6000 euro meer dan in 2008. Overigens krijgt Rivierduinen slechts een dikke ton aan subsidie van de gemeente.

De meeste gemeentesubsidie ontving zorginstelling Parnassia (tien miljoen euro). De drie leden van de raad van bestuur verdienden vorig jaar allen dik twee ton. Het best betaald werd de inmiddels vertrokken voorzitter Frits Verschoor met 261.000 euro, ook ruim meer dan in 2008.

De Haagse politiek, die morgenmiddag over de topinkomens praat, is niet mals in haar kritiek. Zo neemt PVV-raadslid Arnoud van Doorn stevig stelling tegen de graaicultuur bij de gesubsidieerde instanties. Hij vindt de salarissen buitenproportioneel .

Het is volgens Van Doorn alleen juridisch lastig om bestaande contracten aan te passen . Tegelijkertijd is het in de stad niet te verdedigen dat er bij instanties dergelijke bedragen worden verdiend . Als het aan de PVV ligt wordt de subsidie aan instanties die zulke salarissen aan hun topmensen betalen, teruggeschroefd.

PvdA er Bas Sepers noemt het vervelend dat de gemeente geen instrument heeft om in te grijpen in de topinkomens . Die maatregelen moeten volgens hem komen van de rijksoverheid. Een gemeentelijke subsidie stoppen vindt hij niet de oplossing.

Over de torenhoge salarissen in de zorg en bij woningbouwcorporaties is al jaren veel ophef. Zo eiste toenmalig minister Dekker van volkshuisvesting in 2006 dat het loon van topman Staal van Vestia verlaagd zou worden. Uit de jaarverslagen blijkt dat die eis geen effect heeft gehad.

Sinds kort geldt voor de publieke sector en gesubsidieerde instanties het salaris van de minister-president (190.000 euro) als maximumnorm, al is deze nog niet afdwingbaar. Woningcorporaties houden zich vanaf juli bij nieuwe contracten aan dit maximum. Het zou betekenen dat een nieuwe topman bij Vestia drie ton minder krijgt dan z n voorganger.

De gemeente beschikt nog niet over de salarisgegevens over 2009. Wel blijkt uit onderzoek dat in 2008 30 functionarissen bij gesubsidieerde instellingen meer verdienden dan de minister-president.

Hier het lijstje uit 2007: http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2009/RIS164267A.PDF