Site pictogram Haagse Stadspartij

Steun voor actie zorgverleners HWW Zorg

zorg

Medewerkers van de Haagse zorginstelling HWW Zorg hebben actie gevoerd bij verpleeghuis Houtwijk en boden raadsleden symbolisch een protestontbijt aan. De actie is gericht tegen het wegbezuinigen van voedingsassistenten omdat dit leidt tot toename van ondervoeding, uitdroging en werkdruk voor het personeel. De vier aanwezige partijen, waaronder de Haagse Stadspartij, steunen de actie en hebben vragen gesteld.

 

DEN HAAG – Medewerkers van de Haagse zorginstelling HWW Zorg hebben actie gevoerd bij verpleeghuis Houtwijk in Den Haag.
De directie van HWW Zorg heeft de voedingsassistenten wegbezuinigd. De actievoerders vrezen dat de werkdruk voor het personeel nu nog meer toeneemt. Ook zijn ze bang dat de bewoners van het verpleeghuis nu ondervoed en uitgedroogd raken.

Het ophalen van handtekeningen, het aanbieden van een petitie, het schrijven van brieven en een gesprek met de ondernemingsraad en directie mochten niet baten. Er veranderde volgens de medewerkers tot op heden nog niets. Maandag boden ze bij het verpleeghuis enkele Haagse raadsleden symbolisch een ontbijtje aan. De raadsleden steunen de actie.

Bron: RTV West

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
Onderwerp: situatie bij HWW zorg
Aan de voorzitter van de gemeenteraad
Den Haag, 13 maart 2012

Geachte Voorzitter,

Vandaag kregen ondergetekenden een symbolisch ontbijtje aangeboden van ruim 30 zorgverleners van verpleeghuis Houtwijk en een aantal zorgverleners van de Schildershoek. Zij voeren actie voor een kwalitatief betere zorg en tegen het schrappen van de voedingsassistenten. Er is op de ondertekenaars een klemmend beroep gedaan om deze kwestie aan de orde te stellen. De ondertekenaars delen de zorgen van de zorgverleners over de gevolgen van het verdwijnen van de voedingsassistenten.
Daarom willen wij graag onder vermelding van artikel 38 van het reglement van orde de volgende vragen stellen.

1. Is het college het met de ondertekenaars eens dat de gemeente verantwoordelijkheid draagt voor alle inwoners van Den Haag en dus ook voor de cliënten van verpleeghuizen?

2. Is het college op de hoogte van de ernstige zorgen van de actievoerende zorgverleners bij HWW-zorg? Zo ja, op welke wijze stelt het College zich op de hoogte? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college bereid om zich te laten informeren over de situatie bij HWW zorg door de vakbond en een aantal zorgverleners?
4. Steunt het college de zorgverleners in hun strijd voor kwalitatief betere zorg? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college bereid om bij HWW zorg na te gaan of het klopt dat er in Houtwijk voorheen 6 voedingsassistenten aanwezig waren en er nu maar af en toe iemand aanwezig is? Kan het college aangeven hoeveel uur per week er nu een voedingsassistent aanwezig is in Houtwijk?

6. Neemt het college de signalen van zorgverleners over verschijnselen van uitdroging en ondervoeding serieus? Zo ja, wat gaat het college hieraan doen? Zo nee, waarom niet?

7. Is het college van mening, dat door het grotendeels verdwijnen van de voedingsassistenten de zorg onder de maat is? Zo ja, is het college bereid om bij HWW zorg aan te dringen op het terugdraaien van de pilot zodat de voedingsassistenten weer zoals voor de pilot aanwezig zijn? Zo nee, waarom niet?

8. De zorgverleners hebben al meerdere malen het grotendeels verdwijnen van de voedingsassistenten aangekaart. Bij hun managers, door middel van het ophalen van handtekeningen die op 24 januari jl door ruim 60 zorgverleners zijn aangeboden aan directie, het schrijven van brieven en een gesprek tussen zorgverleners en directie op 1 maart. Kan het college nagaan waarom er nog niets is gebeurd?

9. Zorgverleners gaven aan regelmatig toch op het werk te moeten verschijnen wanneer ze eigenlijk ziek zijn. Dit is niet zoals het hoort, maar ook gevaarlijk voor de zorg. Zieke personeelsleden horen niet thuis op een afdeling met vatbare en kwetsbare ouderen. Deelt het college deze opvatting en is het college bereid er bij de directie van HWW zorg op aan te dringen om het verzuimbeleid bij te stellen?

10. Is het college bereid om al hetgeen buiten hun bevoegdheid valt onder de aandacht te brengen van minister?

Bart van Kent, SP
David Rietveld, GroenLinks
Saskia Mulder, PvdA
Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij

Mobiele versie afsluiten