Haagse raad boos over sluiting sportaccomodatie

De Haagse gemeenteraad is ontstemd over de problemen bij sportclub SVLY uit Leidschenveen. PvdA, Haagse Stadspartij en GroenLinks vinden dat de jongeren uit de wijk de dupe zijn van het sluiten van de accommodatie, en hebben het college om opheldering gevraagd.

sportaccomodatie

Huurschuld

De gemeente Den Haag sloot vorige week de velden van SVLY omdat de club een huurschuld heeft. De KNVB haalde daarop alle teams uit de competitie. Inmiddels zou er een nieuwe vereniging zijn opgericht die de accommodatie gaat gebruiken.

Ontstemd over sluiting accommodatie SVLY

PvdA, HSP en GL zijn zeer ontstemd over de sluiting van de accommodatie van Sport Verbroedert Leidschenveen-Ypenburg (SVLY). De fracties maken zich ernstige zorgen over de gevolgen die dit heeft voor de jongeren in deze wijken. De fractties zijn ook onaangenaam verrast door de ontwikkelingen van de afgelopen dagen, die ze vanuit de media moesten vernemen. De totstandkoming van sportvereniging SVLY zo’n 3,5 jaar geleden heeft veel voeten in de aarde gehad. Vanaf de oprichting zijn de gemeentelijke afdeling Sportsupport en de KNVB actief betrokken geweest bij de club en is er sprake geweest van een verenigingsondersteuner. De fracties vinden het dan ook onbegrijpelijk dat het is misgegaan.

Woordvoerders Verspuij en Zandstra (PvdA), Wijsmuller (HSP) en Rietveld (GL) hebben hun zorgen kenbaar gemaakt via schriftelijke vragen aan het college. “Het kan niet zo zijn dat de jongeren in deze wijken hier de dupe van worden. Wij willen exact weten hoe dit heeft kunnen gebeuren, waarom wij dit als raad niet eerder hebben vernomen en wat het college gaat doen om te zorgen dat er zo spoedig een stevig alternatief wordt opgericht”, aldus het eensgezinde viertal.

Haagse politiek is ontstemd
(AD/Haagsche Courant, 7 Mar 2012)

De Haagse PvdA, HSP en GroenLinks zijn ontstemd over de sluiting van de
accommodatie van SVLY. De fracties maken zich ernstige zorgen over de
gevolgen die dit heeft voor de jongeren in deze wijken. De
fracties vinden het onbegrijpelijk dat het is misgegaan, omdat zowel de
KNVB als de gemeente actief bij de club betrokken was. In schriftelijke
vragen aan het college, gisteren gesteld, eisen zij opheldering. Wij
willen exact weten hoe dit heeft kunnen gebeuren, waarom wij dit als raad
niet eerder hebben vernomenen wat het college nu gaat doen.

SVLY vanaf begin in de knel
(AD/Haagsche Courant, 7 Mar 2012)

SVLY werd vorige week plotseling uit de competitie genomen door
de KNVB. De reden: de voetbalclub had geen veld meer, nadat de gemeente
Den Haag de huur opzegde. SVLY had grote financiële problemen. Hoe heeft
het zo ver kunnen komen? Beloften rond de selecties zijn
nooit waargemaakt.

Het gesternte waarin SVLY in 2007 is opgericht bleek vanaf het begin al
weinig gunstig. De club uit Leidschenveen, die is ontstaan uit een
samengaan met Duinoord/De Jagers, nam al direct een schuldenlast mee van
enkele tienduizenden mee naar het nieuwe complex De Dijken. Een schuld
die nog mede open stond na een verbouwing van de kleedkamers op het oude
complex van Duindoord/De Jagersaan het Isabellaland (Mariahoeve) en
waarvoor indertijd twee leningen zijn afgesloten. ,,Die eerste schuld is
nooit weggewerkt. Sterker nog er is in het eerste seizoen nog flink
geïnvesteerd door het voormalige bestuur, zegt demissionair
voetbalvoorzitter Rash Mokiem.

Op advies van de gemeente werd SVLY een seizoen later een
omnisportvereniging bestaande uit een tennis en een voetbalafdeling.
Afgesproken werd dat de nog al die tijd openstaande schuld van Duinoord/De
Jagers bij de omnivereniging zou worden ondergebracht. De tennis en de
voetbalafdeling moesten maandelijks een bijdrage afstaan aan de
omnivereniging om zo de vaste lasten te kunnen betalen.

Mokiem nam in december 2010 de hamer over van zijn voorganger Monique
Kriek. ,,Financieel zijn er door het vorige bestuur beloftes gedaan rond
onder meer de damesselectie en de toenmalige zaterdagselectie die nooit
waar konden worden gemaakt. Dat ging in totaal om 36.000 euro, dat niet
was gedekt en waar het nieuwe bestuur flink in heeft moeten snijden.

Tijdens een algemene ledenvergadering werd in mei vorig jaar een
tekort gepresenteerd van ongeveer 30.000 euro. De club moest om
uiteenlopende redenen vijf elftallen terugtrekken wat resulteerde in een
terugloop van de contributie-inkomsten. ,,Er ging beduidend meer geld
naar buiten als dat erbinnenkwam”, stelt Mokiem.

In november 2011 was de schuld opgelopen tot naar verluidt bijna een
ton. ,,Dit werd onder meer veroorzaakt door voetballeden die niet aan
hun contributieverplichtingen voldeden en een naheffing van de KNVB van
ruim 4000 euro. Aan de afgesproken maandelijkse aflossing kon niet worden
voldaan door devoetbaltak. De tennisafdeling draaide vanaf het begin
positief. Hun uitgavenpatroon is minder.

VOORWAARDEN

Volgens Mokiem is de gemeente Den Haag steeds op de hoogte geweest van
de beroerde financiële situatie van SVLY. In december 2011 gaf de
gemeente aan SVLY te willen helpen als er aan bepaalde voorwaarden zou
worden voldaan. Zo moest er een nieuwe structuur komen. De administratie
zou extern moeten worden gedaan en de contributie-inning moest beter.

In januari trad Mokiem terug als voorzitter. Ike Tjin a Lien bood zich
aan alsvervanger. Hij was op dat moment enig bestuurslid. Twee weken
geleden presenteerde Ike Tjin A Lien de nieuwe plannen waarbij hij tevens
een fusie met de tennisafdeling voorstelde. ,,Hij bleek alleen gesprekken
met de tennisleden te hebben gevoerd en de voetbaltak te hebben
overgeslagen. Er bleek geen ruimte meer te zijn voor prestatievoetbal,
legt Mokiem uit. ,,Dit lijkt op een politiek spel.

,,De hele vereniging is kapot gemaakt, reageert Jan van der Put, de
eerste voorzitter van de fusieclub SVLV, voordat hij werd opgevolgd door
Kriek. ,,Er zijn veel problemen geweest. Zo zijn er vragen hoe het met de
baromzet is gegaan. Waar is dat geld voor gebruikt? Er doen verhalen de
ronde dat de schuld zeker 100.000 euro zou bedragen. ,,Dit gaat me echt aan
m’n hart, reageert ex-voorzitter Monique Kriek vanaf haar
wintersportadres. ,,Na een ledenvergadering moest ik noodgedwongen
vertrekken. Nou je ziet wat er allemaal van terecht is gekomen. De heren
wisten het toch allemaal zo goed. Ongelooflijk.

De schriftelijke vragen:

Den Haag, 5 maart 2012

Betreft: Sporten bij SVLY niet langer mogelijk

Aan de voorzitter van de gemeenteraad, de heer J.J. van Aartsen,

De gemeente Den Haag heeft de accommodatie van SVLY letterlijk op slot gedaan. Contributieachterstand zou hiervan de reden zijn. Leden kunnen nu niet meer sporten, zoals voetballen of tennissen. De fracties van de PvdA, de Haagse Stadspartij en GroenLinks maken zich ernstige zorgen.

Op basis van artikel 38 van het Reglement van Orde, stellen wij het college de volgende vragen:

1. Wat is de reden van het afsluiten van de sportaccommodatie?
2. Als de reden een betalingsachterstand is, waarom is de raad daarover dan niet vooraf in vertrouwen geïnformeerd, zoals gebruikelijk is?
3. Hoe kan deze situatie voor de gemeente een verrassing zijn als de afdeling Sportsupport en de KNVB reeds sinds de vorming in 2008 actief betrokken zijn, en SVLY vanaf het begin een verenigingsondersteuner heeft toegewezen gekregen?
4. Wat is de oplossing voor de huidige situatie, en wat gaat u daar aan bijdragen?
5. Hoeveel middelen – in de vorm van inkomsten van sponsoren – en hoeveel uren van de KNVB en de afdeling Sportsupport zijn al in deze organisatie gestopt?
6. Wat ons betreft hebben kinderen recht op een zorgeloze (sport-)jeugd. Wat gaat u doen voor de kinderen, die nu – geheel buiten hun schuld om – niet meer kunnen sporten?
7. Kunnen de kinderen van de kinderopvang hier nu ook niet meer terecht?
8. De gemeente wees ongeveer 3,5 jaar geleden het nieuwe sportcomplex toe aan voetbalclub Duinoord/De Jagers uit de wijk Mariahoeve die werd omgedoopt tot Sport Verbroedert Leidschenveen Ypenburg (SVLY). Deze sportvereniging kreeg vanwege ‘de aanwezige ervaring’ de voorkeur boven Sportclub Leidschenveen (SCL) die door wijkbewoners was opgericht. Hoe kijkt u met de ervaring van nu aan tegen de keuze die indertijd is gemaakt? Bent u bereid om bij het zoeken naar een oplossing, ook proactief na te gaan of de initiatiefnemers van SCL kunnen bijdragen aan het doorbreken van de ontstane situatie, zodat kinderen en volwassenen in de wijk weer snel in de wijk kunnen sporten?

Gerard Verspuij,PvdA
Lobke Zandstra,PvdA
Joris Wijsmuller, Haagse Stadspartij
David Rietveld, GroenLinks

De voorgeschiedenis:

Wijk praat niet meer met stadhuis
(Trouw, 02/02/09)
Bart Zuidervaart

Nieuwbouwwijk Leidschenveen is woedend op de gemeente Den Haag. Het plaatselijke sportcomplex is weggegeven.

In de keuken van Peer van der Woude liggen tienduizend krantjes opgestapeld. Het is de laatste uitgave van het Wijkberaad Leidschenveen. De inhoud liegt er niet om: de wijk is een ’speelbal van markt en politiek’. De wethouder ’drijft zijn zin door met leugens’. En ’het fusieproces was puur bedrog!’ Van der Woude, secretaris van het wijkberaad, is boos. Zo boos, dat hij het contact met de gemeente heeft verbroken. Zelfs de subsidie is niet meer welkom in Leidschenveen.

Wie de secretaris vraagt hoe het zover heeft kunnen komen, krijgt een droevig geschiedenislesje over de vinexwijk. Van der Woude kocht er in 2000 een woning, als een van de eersten. De wijk in aanbouw was toen nog onderdeel van de gemeente Leidschendam. De buurt bleek ’vol met weeffouten’, zegt hij. Er heerst wateroverlast in tuinen en kruipruimten, als gevolg van de moerassige veengrond. De wijk heeft te weinig parkeerplaatsen en te veel gevaarlijke kruisingen. Maar wat de bewoners het meeste stak, was het ontbreken van sportvelden. Voetballers moesten noodgedwongen uitwijken naar omliggende dorpen als Voorburg en Pijnacker.

Sinds de gemeentelijke herindeling in 2002 valt Leidschenveen (20.000 bewoners) onder Den Haag. Verantwoordelijk wethouder Sander Dekker (VVD) bezweert dat er ’keihard’ wordt gewerkt aan verbeteringen. Zo liggen er inmiddels drie voetbalvelden in Leidschenveen. Het bleek niet de oplossing voor het conflict. Integendeel.

De gemeente wees het nieuwe sportcomplex toe aan voetbalclub Duinoord/De Jagers uit de wijk Mariahoeve, later omgedoopt tot Sport Verbroedert Leidschenveen Ypenburg (SVLY). Dus niet aan Sportclub Leidschenveen (SCL), die door wijkbewoners zelf is opgericht. Tot ontsteltenis van Van der Woude, tevens voorzitter van SCL. Een gangbare procedure, verdedigt wethouder Dekker zich. „We wilden een club hebben met een zekere ervaring.”

De gemeente stelde een fusie voor. Die mislukte, ondanks talloze bemiddelingspogingen. Van der Woude: „Het cultuurverschil was te groot. SVLY staat toch bekend om hun agressie op het veld.” Dekker: „We hebben poging op poging ondernomen, maar SCL wilde echt niet. Hun instelling was: ’Wij komen uit Leidschenveen, wij hebben recht op die velden’. Maar zo werkt het niet.”

Het wijkberaad en SCL kwamen in opstand. Het begon met een protestmars richting het stadhuis, toen verscheen de wijkkrant vol zure artikelen en uiteindelijk werden de banden met de gemeente geheel verbroken. De Haagse gemeenteraad is ontstemd over die breuk. „Wat hier gebeurt is uniek. Er is geen vinexlocatie in Nederland waar de gemeente niet met de bewoners praat”, zegt raadslid Jos de Jong (PvdA). Maar tussen het wijkberaad en de gemeente komt het niet meer goed. „We moeten niet blijven doormodderen met een kwakkelend overlegorgaan”, vindt de wethouder. Hij gaat op zoek naar nieuwe vrijwilligers als gesprekspartner.

Voor de plaatselijke SCL gloort nog hoop. Binnen het stadhuis gaan stemmen op voor een tweede sportcomplex in de wijk. Of daar genoeg steun voor is, moet woensdag blijken in de gemeenteraad. Wethouder Dekker schijnt er niets voor de voelen. Peer van der Woude houdt juridische stappen achter de hand. „Desnoods gaan we naar de Raad van State. Die extra sportvelden moeten er komen.”