Den Haag FM

Stadspartij: Houdt lokale omroep in de lucht

Een motie van de Haagse Stadspartij en mede ondertekend door GroenLinks om de lokale omroep overeind te houden is aangenomen door de gemeenteraad.

 

Motie: Haagse radio en tv in de lucht houden

De Haagse gemeenteraad met uitzondering van de PVV heeft een motie aangenomen waarin wethouder Rabin Baldewsingh wordt gevraagd er alles aan te doen om de programma’s van Den Haag FM en TV en de website www.denhaagfm.com in de lucht te houden.

De motie werd ingediend door de Haagse Stadspartij tijdens de begrotingsbehandeling. Baldewsingh zei in een reactie de motie te omarmen. Het productiebedrijf dat de lokale omroep exploiteert is failliet, maar de wethouder is in onderhandeling met Omroep West over een voortzetting per 1 januari. Tot die tijd kunnen de zenders met toestemming van de curator en rechter-commissaris blijven uitzenden.

Het personeel van Den Haag FM en TV heeft vandaag van het UWV te horen gekregen dat de komende dagen de salarissen over september en oktober uitbetaald gaan worden. De medewerkers zaten sinds het faillissement zonder loon.

Bron: Den Haag FM

De gemeenteraad van Den Haag op 28 oktober 2010 in vergadering bijeen ter bespreking van de Programmabegroting 2011-2014 (rv 123);

Constaterende dat

BV Media Centrum Den Haag, de BV die in opdracht van SODH de uitzendingen verzorgt van de Haagse lokale omroep, failliet is verklaard;
het college met de curator van de BV is overeengekomen dat de uitzendingen van SODH voor een beperkte tijd worden voortgezet en is voorkomen dat de zender op “zwart” is gegaan;

Overwegende dat

uit de actieve bemoeienis van het college blijkt dat het college zeer hecht aan continuering van de bestaande programmering op TV, internet, en met name radio (Den Haag FM), zowel wat betreft de betaalde radiomakers als de derden;

het college gesprekken voert met Omroep West, om zo spoedig mogelijk tot duidelijkheid te komen over de beoogde samenwerkingsovereenkomst waarbij een Haagse programmering op radio, TV en internet gewaarborgd is;

de huidige programmamakers van Den Haag FM en de vele vrijwilligers die de derdenprogramma’s maken, uitstekend functioneren en niet de dupe mogen worden van het faillissement van het omroepbedrijf;

Spoort het college aan er alles aan te doen om de huidige Haagse programmering op radio, TV en internet, in de toekomstige constellatie met Omroep West, te behouden.

Joris Wijsmuller Heleen Weening
Haagse Stadspartij GroenLinks