Stadspartij bevraagt college over Eurojust-procedure

Nieuwe ontwikkelingen m.b.t. Eurojust. Eigenaar Octrooibureau verkoopt kantoorpand en trekt beroep in. De Haagse Stadspartij heeft vragen hierover gesteld aan het college. De SP roept de minister op het matje.

Update: De vragen zijn beantwoord.

 

Kamervragen over Eurojust
(De Telegraaf, 11 jan 2013)

DEN HAAG, vrijdag Minister Blok (Rijksdienst) moet de Tweede Kamer uitleg geven over de aankoop van de kapitale kantoorvilla waar het Nederlandsch Octrooibureau is gehuisvest. Dankzij de miljoenendeal heeft de staat een belangrijke klager tegen de komst van Eurojust naar de Haagse wijk Zorgvliet buitenspel gezet. Omwonenden vrezen dat er nog een kantoorkolos in de wijk komt. SP-Kamerlid Ulenbelt wil de onderste steen boven. Ook de Haagse wethouder Marjolein de Jong moet met de billen bloot. De raadsfracties SP en Haagse Stadspartij zijn furieus, omdat de bestuurder eerder had laten weten dat er voorlopig niets zou gebeuren met het stukje grond. Uit gegevens van het kadaster blijkt dat de Rijksgebouwendienst acht miljoen euro heeft betaald voor het pand.

Rijk koopt pand van klager Eurojust
(De Telegraaf, 9 jan 2013)

door Alexander Bakker DEN HAAG, woensdag De Rijksgebouwendienst (RGB)
heeft voor miljoenen euro’s het pand gekocht van een belangrijke klager
tegen de komst van Eurojust naar de Haagse wijk Zorgvliet. De deal kwam
aan het licht nadat de eigenaar van de kapitale kantoorvilla waar het
Nederlandsch Octrooibureau in is gehuisvest plotseling zijn bezwaar bij
de Raad van State terugtrok. –
De staat heeft dankzij de aankoop een einde kunnen maken aan serieus
juridisch gevaar. Bronnen melden dat er met de aankoop op 31 december
2012 een bedrag van zo’n vier miljoen euro is gemoeid. “De aankoop is
nodig om de veiligheidszone van dertig meter rond het nieuwe
hoofdkantoor van Eurojust te garanderen”, vertelt RGB-woordvoerster
Hanneke Vuuregge. “Het besluit om het gebouw van het octrooibureau te
kopen, hangt samen met de voorwaarde uit het bidbook.”
De staatsvastgoedclub ontkent dat de procedure bij de Raad van State
een rol speelt bij de aankoop. “Dat is puur toeval”, aldus de zegsvrouw.
Over het aankoopbedrag zwijgt de overheid in alle talen. “Koper en
verkoper hebben met elkaar afgesproken om daar geen mededelingen over te
doen.”

Onderdeel
Voormalig eigenaar Maarten van der Heijden stelt echter dat de
juridische procedure wel een rol speelt. “Het was onderdeel van de deal.
Op het moment dat de verkoop rond was, hebben wij ons bezwaar
teruggetrokken”, vertelt de Haagse vastgoedbelegger. “De
Rijksgebouwendienst wilde het gebouw al langer. Wij zaten er niet om te
springen om het te verkopen. Het is mooi gelegen in de Internationale
Zone en wij zijn geen organisatie die panden verkoopt.” Van der Heijden
stelt dat hij geen andere keus had: “Door het gebruik van de crisiswet
dreigde een snelle onteigeningsprocedure. Dat zou slecht uitpakken voor
ons.”
Voorzitter Robbert Coops van het Wijkoverleg Zorgvliet reageert
geschokt. “Een tweede kantoorpand van Eurojust in de toekomst of de
komst van een Europees openbaar ministerie op deze plek is nu een stap
dichterbij. Het is opmerkelijk dat wethouder Marjolein de Jong in
debatten met de gemeenteraad bij hoog en laag beweerde dat uitbreiding
toekomstmuziek is.”

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller

Den Haag, 15 januari 2013

Inzake: Octrooibureau/Zorgvliet

De gemeenteraad

Het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller heeft op 21 december 2012 een brief met daarin vier vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Dinsdag 18 december jl. bleek tijdens de zitting bij de Raad van State over het bestemmingsplan Zorgvliet (Eurojust) dat het beroep van de eigenaar van het Octrooibureau is ingetrokken. Dat is opvallend want er waren nogal wat bezwaren, zoals door de eigenaar tijdens de raadsvergadering naar voren gebracht, over de bereikbaarheid van het pand, de stand off zone die aan de voorkant dwars over het parkeerterrein loopt en de ingewikkelde en nauwelijks beheersbare oplossing van een ondergrondse parkeergarage aan de kant van de Johan de Wittlaan. Onder verwijzing naar het artikel 38 van het regelement van het regelement van orde leg ik het college de volgende vragen voor.

1. Was het college eerder dan 18 december 2012 op de hoogte dat de eigenaar van het Octrooibureau zijn beroep tegen het bestemmingsplan Zorgvliet (Eurojust) zou intrekken? Zo ja, vanaf wanneer?

De gemeente is op 13 december 2012 door de RGD in kennis gesteld van het feit dat de Rijksgebouwendienst en Marma Vastgoed BV overeenstemming hebben bereikt over de verkoop van het zogenoemde Octrooibureau. Het betreft een zakelijke transactie tussen het Rijk en Marma Vastgoed BV.

2. Is er vanuit de gemeente met de eigenaar van het Octrooibureau het afgelopen half jaar contact geweest over het ingediende beroep? Zo ja, heeft dit geleid tot oplossingen waardoor het beroep uiteindelijk kon worden ingetrokken, en welke oplossingen zijn dit dan?

Nee.

3. Is er vanuit het Rijk het afgelopen half jaar met de eigenaar van het Octrooibureau contact geweest over het ingediende beroep? Zo ja, heeft dit tot afspraken geleid waardoor het beroep is ingetrokken, en welke afspraken zijn dit dan?

Door het Rijk is in december 2012 overeenstemming bereikt met Marma Vastgoed BV over de aankoop van het Octrooibureau.
Door de verkoop van het Octrooibureau is het belang van Marma Vastgoed BV als eigenaar vervallen en is het beroep bij de Raad State ingetrokken. Het eigendom van het Octrooibureau is op 31 december 2012 formeel overgegaan naar het Rijk.

4. Zijn of worden met de eigenaar van het Octrooibureau financiële afspraken gemaakt in het kader van de realisatie van Eurojust? Zo ja, welke zijn dit, is de gemeente partij en wat gaat de gemeente dit dan kosten?

Het betreft een zakelijke transactie tussen het Rijk en Marma Vastgoed BV. Met de huidige eigenaar – het Rijk – zijn als gevolg van de aankoop geen nieuwe financiële afspraken gemaakt over de realisatie van Eurojust.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Reacties:

1. Op 2013-01-14 19:16:08 schreef peterdrijver:

essentieel is de zin:
. “De aankoop is
nodig om de veiligheidszone van dertig meter rond het nieuwe
hoofdkantoor van Eurojust te garanderen”, vertelt RGB-woordvoerster
Hanneke Vuuregge. “Het besluit om het gebouw van het octrooibureau te
kopen, hangt samen met de voorwaarde uit het bidbook.”

Dat is namelijk ontkent door de wethouder bij de presentatie van het alternatief voor het Verhulstplein. Terwijl de locatie daar wel voldoet ook als je alle bebouwing van Staedion en de wand langs het kanaal laat staan!