Stadsgesprek Klimaatbestendige stad

Donderdag 15 maart organiseert de Haagse Stadspartij het Stadsgesprek Klimaatbestendige stad om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in het prachtige Campagnepand (het Rijksmonument De Volharding) in het hart van de stad, Grote Markt 24 Den Haag.

Den Haag heeft als antwoord op de klimaatverandering de ambitie geformuleerd om een klimaatbestendige stad te worden. Beleidsmatig gebeurt er al behoorlijk wat, zo worden o.a. gekapte bomen waar mogelijk herplant, onnodige verharding verwijderd, en groene daken gestimuleerd. Het huidige beleid is echter vaak vrijblijvend en er is nooit in kaart gebracht wat er (minimaal) nodig is om een klimaatbestendige stad te worden. Is de extra verharding door de groei van de stad voldoende meegenomen? Wat zijn de klimaatscenario’s? Waar zouden we minstens op in moeten zetten? Meer bomen of juist meer groene daken? Zijn er maatregelen die we meer dwingend moeten voorschrijven? We willen tijdens dit stadsgesprek op zoek naar concrete doelstellingen en bijbehorende maatregelen die nodig zijn om een klimaatbestendige stad te worden.

Gastsprekers
Niels Al komt namens de gemeente Den Haag het huidige beleid toelichten.
Roelof Stuurman van Deltares geeft vanuit de wetenschappelijke hoek aan of er onderzoek nodig is om een concrete doelstelling te formuleren. Waar moeten we op inzetten? Wat is de rol van bomen/vegetatie op grondwaterstanden in de stad?
Clara Visser van Bomenstichting Den Haag licht de effecten van de verschillende boomsoorten op klimaatbestendigheidsdoelstelling en groenbeheer toe.
De avond staat onder leiding van raadslid Gerwin van Vulpen.

Waar en Wanneer?
Donderdag 15 maart 2018, aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in het Campagnepand
(Grote Markt 24, Den Haag). Toegang gratis.