Samen voor een ongedeelde stad

Van de grote steden in Nederland is Den Haag van oudsher de stad waar arm en rijk het sterkst gescheiden van elkaar leven. Deze enorme sociaaleconomische segregatie werkt kansongelijkheid in de hand. De Haagse Stadspartij wil deze tweedeling daarom tegengaan. Dit kan door ook in rijkere wijken betaalbare woningen te realiseren. Daarnaast kunnen in wijken met veel sociale woningbouw meer duurdere woningen worden toegevoegd. Zo wordt de segregatie aan beide kanten aangepakt.

Den Haag is ook een hele diverse stad. Diversiteit is mooi en verrijkend voor een stad en dat willen we koesteren. Waar verschillen tussen mensen echter leiden tot discriminatie, uitsluiting of een gebrek aan kansen wil de Haagse Stadspartij dat er hard wordt ingegrepen. De Haagse Stadspartij vindt het belangrijk dat we in Den Haag volop ruimte bieden aan andere opvattingen en culturen. Juist ook binnen bestaande structuren. Het diverse karakter van de stad is helaas nog niet evenredig terug te zien in de bepalende instituties. Dit kan en moet anders. We worden er beter van wanneer we de opvattingen, achtergronden, kennis en netwerken uit onze diverse stad in elk overleg en elk bestuur terug zien.

Iedereen heeft evenveel recht op de stad. Afkomst, sekse, religie, seksuele geaardheid of een handicap mogen nooit leiden tot uitsluiting en andere vormen van discriminatie. De Haagse Stadspartij gaat voor een radicaal inclusieve samenleving waar de macht eerlijk wordt verdeeld en iedereen op elk terrein gelijke kansen heeft.

Lees meer over onze plannen in Hoofdstuk 8 ‘Sociale en inclusief stad’ van ons VERKIEZINGSPROGRAMMA ‘ALLES VOOR DE STAD’

speerpunt Ongedeelde stad