Stadsgesprek ‘Haags Klimaatpact – Niet alleen voor de aarde, vooral ook voor Den Haag’

Maandag 12 maart organiseert de Haagse Stadspartij het Stadsgesprek ‘Haags Klimaatpact – Niet alleen voor de aarde, vooral ook voor Den Haag’ om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in het prachtige Campagnepand (het Rijksmonument De Volharding) in het hart van de stad, Grote Markt 24 Den Haag.

In het Klimaatpact hebben we met negen partijen uit de gemeenteraad afgesproken om nu heel snel klimaatneutraal te zijn: in 2030. Dat is goed voor de aarde en goed voor het bevorderen van vrede en recht. Maar het is ook uitstekend voor de stad Den Haag zelf. Want de transitie naar een duurzame maatschappij lost niet alleen milieuproblemen op. Ook op de gebieden werkgelegenheid, economie, meer macht voor de burger, innovatie en een sterkere lokale samenhang is, juist in de stad Den Haag, veel te winnen! Vanavond vertelt Joeri Oudshoorn over deze grotere samenhang tussen de verschillende onderwerpen, en waarom juist een gezamenlijke ambitie voor een stevig klimaatbeleid de politieke verschillen om tot actie te komen kan overbruggen.

Waar en Wanneer?
Maandag 12 maart 2018, aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in het Campagnepand
(Grote Markt 24, Den Haag). Toegang gratis.