Scheveningen haven

Nieuwe Koers voor Scheveningen Haven

Donderdagavond 11 juni sprak de Haagse gemeenteraad over de ontwikkeling van Scheveningen Haven. Fractievoorzitter Peter Bos heeft namens de Haagse Stadspartij het woord gevoerd:

De haven van Scheveningen is een uniek en fantastisch onderdeel van deze stad waarvan we vooral de havengebonden functies moeten koesteren en versterken. Wij zijn dan ook blij met de door het college ingeslagen weg. De eerdere focus op toerisme en woningbouw wordt langzaam verlegd naar meer ruimte voor maritieme functies. De oeververbinding in de vorm van een zweefbrug en de 100 meter hoge hoteltoren zijn gelukkig van de baan.

In de commissie hebben we het stuk van de wethouder uitgebreid besproken en heeft de Haagse Stadspartij gepleit voor de zeilvrachtzeevaart, voor maritieme  economie en scholing en voor een goede vaarverbinding met het achterland. Niet alleen voor de pleziervaart, maar ook voor de lokale binnenvaart.

Pijnpunten blijven er nog wel. We zijn nog steeds niet enthousiast over de brug over de Pijp. Ook maken we ons zorgen over de spanning tussen wonen en havengebonden activiteiten en daarnaast over de leegstand op de Hellingweg.

Het had ook zo maar gekund dat de wethouder iets had geschreven over een gewijzigd inzicht mbt de Vloek. Want ook de Vloek past prima in de nieuwe richting die dit college inslaat. Waarom? Omdat broedplaatsen uitermate goed functioneren in een haven. Een paar jaar voordat ik de Vloek met een aantal vrienden en bekenden kraakte ontstond in Amsterdam de term broedplaatsen. Spraakmakende voorbeelden waren de Silodam, het Veem, de Kalenderpanden, het Lloyd Hotel, het Vrieshuis Amerika, het pakhuis Wilhelmina, de NDSM werf, Ruigoord en de ADM-werf. Allemaal gekraakte pakhuizen, loodsen en terreinen in havengebieden langs ’t IJ. De krakers verenigden zich in een actiegroep en lanceerden de term broedplaatsen. En op 21 juni 2000 begon de gemeente Amsterdam als eerste met broedplaatsenbeleid. Den Haag volgde niet veel later.

Voor mij en veel anderen waren de ontwikkelingen in Amsterdam een inspiratie. In de Scheveningse haven ontstond de Vloek. Niet veel later Maakhaven in Laakhaven en in de Binckhorsthaven de Besturing. Deze drie succesvolle broedplaatsen grenzen direct aan havenwater en zijn ook broedplaatsen die het lang volhouden. Waarom? Omdat havens inspirerende plekken zijn, waar kunstenaars en creatievelingen naar op zoek zijn en waar publiek graag komt. De Besturing en Maakhaven hebben zich inmiddels zo sterk ontwikkeld dat zij bezig zijn om een vaste plek te veroveren in de stad.

De Haagse Stadspartij heeft vorig jaar gepleit voor behoud van de Vloek. Onze fractie heeft daarin het voortouw genomen, we hebben veel partijen meegekregen, maar de strijd hier in de raad uiteindelijk niet gewonnen. Er komt een Topzeilcentrum waarvan de bouw binnenkort zal starten. De Vloek zal als gevolg daarvan na 13 veelbewogen jaren gesloopt worden. De Vloek heeft dit deel van de haven tot leven gebracht en functioneert prima. De geweldig goede campagne voor behoud van de Vloek heeft veel losgemaakt, maar heeft niet tot het gewenste doel geleid. De meerderheid van deze raad vindt de Vloek een goed initiatief, maar prefereert een andere locatie. Met de zeer teleurstellende uitkomst van het debat over de Vloek van vorig jaar was voor onze fractie de kous af. Het college heeft vervolgens de grond verkocht aan Malherbe en de bouwvergunning voor het Topzeilcentrum verleend.  Ook zijn de gesprekken gestart met de Vloek over een vervangende locatie. Inmiddels hebben zij de gebruikersovereenkomst voor een vervangende locatie in de Beatrijsstraat ondertekend. De afronding van dit traject loopt nog en moeten we afwachten. De moties van de SP en GroenLinks om de zaak uit te stellen vind ik onverstandig. Uitstel betekent dat de gemeente haar verplichting om de grond te leveren verzaakt en dat de ontwikkelaar de lachende derde is. Deze kan immers weer geld claimen bij de gemeente. En bovendien: Het politieke besluit is vorig jaar genomen, we hebben er toen uitvoerig over gesproken en ook schept verder uitstel valse hoop voor de mensen van de Vloek.

Dat er ook echt gebouwd gaat worden straks is voor onze fractie erg belangrijk. We willen geen jarenlang braakliggend terrein of nog meer leegstand. We zijn dan ook tevreden over de extra afspraken die het college hierover met de ontwikkelaar heeft gemaakt. En tenslotte de toekomst van de Vloek zelf. Zoals het echte krakers betaamt stellen ze zich onverzettelijk, strijdbaar en taai op. Een rechtszaak komt er aan. Tegelijkertijd blijven ze in gesprek met de gemeente om toch tot een oplossing te komen. Ik hoop echt dat het goed komt en beide partijen er uit komen. Want wat er ook gebeurt, de Vloek moet door!