Problemen flitsbezorgdiensten nu ook in de Nieuwe Molstraat.

De bewoners van de Nieuwe Molstraat zijn er helemaal klaar mee. In een smal bedrijfspand is sinds een paar maanden de flitsbezorger Getir gevestigd. Judith Klokkenburg: “ Er is geen opstelruimte voor de scooters en fietsen, geen parkeerruimte voor de bezorgers en geen laad- en losgelegenheid”.  Tim de Boer: “Het is nog erger. De bevoorrading kan alleen door met de vrachtwagen achteruit tegen de rijrichting in de straat in te rijden, met gevaarlijke situaties en oponthoud tot gevolg”. Dit is niet één keer per week, maar meerdere keren per dag.

Inmiddels heeft Getir een officiële vergunningsaanvraag ingediend, waardoor de gemeente nu aan de bewoners laat weten niks te kunnen doen zolang de aanvraag in behandeling is. Klokkenburg: “Ook hier blijven de bewoners in de kou staan terwijl de gemeente samen met de flitsbezorger op zoek gaat naar oplossingen om hier gevestigd te blijven”. De Boer: “Het is belachelijk dat de gemeente meewerkt aan een overduidelijk stomme zakelijke beslissing van Getir om zich in dit smalle woonstraatje te vestigen”.

De Haagse Stadspartij en de ChristenUnie/SGP hebben daarom de volgende vragen ingediend:

 

 1. Sinds wanneer is Getir gevestigd in de Nieuwe Molstraat? Past het gebruik bij het bestemmingsplan?
 2. Kan het college aangeven welke openingstijden Getir hanteert? Past dit binnen het bestemmingsplan?
 3. Op welke momenten mag volgens het bestemmingsplan (of andere regelgeving) de levering van goederen plaatsvinden?
 4. Kan het college bevestigen dat er geen laad- en losgelegenheid is in de Nieuwe Molstraat?
 5. In antwoord op de vragen van de PvdA (RIS309054) stelt het college dat er vooralsnog geen signalen zijn, dat er sprake is van overlast bij laden en lossen bij de flitsbezorgdienst in de Prinsestraat. Zijn er inmiddels meer gegevens binnen over de verschillende flitsbezorgdiensten?
 6. Kan het college bevestigen dat de bevoorrading van de Getir momenteel plaatsvindt door met een grote vrachtwagen achteruit tegen de verplichte rijrichting in de straat in te rijden?
 7. Klopt het dat dit de enige manier is, omdat de vrachtwagens de bocht vanaf de Wagenstraat de Nieuwe Molstraat in niet kunnen maken?
 8. Kan het college bevestigen dat dit momenteel door het stadsdeel, politie en handhaving wordt gedoogd? Zo ja waarom?
 9. Is het college het met ons eens dat dit gevaarlijke situaties oplevert en dat de stad en haar inwoners niet de dupe hoeven te zijn van verkeerde beslissingen van Getir over haar vestigingsbeleid?
 10. Waarom heeft het college de overtredingen niet meteen beboet of beëindigd? Kan het college dat alsnog gaan doen?
 11. Er is momenteel een vergunningsaanvraag ingediend voor het verbouwen van het pand door Getir. Wordt in de afweging en beoordeling van de vergunning meegenomen dat het pand momenteel niet op een normale wijze te bevoorraden is?
 12. Wat is de stand van zaken wat betreft de vergunningsaanvraag die op 28-12-2021 is ingediend? Kan het college aangeven wanneer zij een besluit verwacht? Zo nee, wordt het rekken van het vergunningsproces door Getir nu niet gebruikt om de overtredingen te laten voortduren?
 13. Wordt er door het college bij de vergunningverlening meegewogen dat er helemaal geen opstelruimte is voor bezorgfietsen en -scooters?

De bewoners van de Prinsestraat en de Nieuwe Molstraat geven aan nergens terecht te kunnen met hun klachten. Ze worden van het kastje naar de muur verwezen of er wordt niet gehandhaafd ondanks herhaalde verzoeken.

 1. Waar kunnen bewoners volgens het college terecht met klachten over de bevoorrading die meerdere malen per dag plaatsvindt?
 2. Kan het college toezeggen bij overtredingen direct te laten ingrijpen door handhaving en/of politie?
 3. Is het college het met ons eens dat een reactie als “we weten ervan “ of “we zullen wat vaker langsrijden” geen afdoende oplossing is voor de overlast voor de bewoners?
 4. Wat gaat het college verbeteren aan de afhandeling van de klachten?
 5. Kan het college de afhandeling van de klachten naar de gemeente toetrekken in plaats van te verwijzen naar de Omgevingsdienst Haaglanden? Zo nee, waarom niet?

 

 

1 Response
 1. Yvette Commandeur

  Als bewoner van de Nieuwe Molstraat zit ik met mijn neus bovenop de chaos. Twee keer ben ik al aangereden door een bezorger die over de stoep sjeesde terwijl ik mijn voordeur uitkwam. Sindsdien heb ik een middels een fotoreportage de problematiek te illustreren. Geen idee of jullie daar wat mee kunnen ( of anderszins ooggetuigenverslag ) Graag hoor ik van u. Met vriendelijke groet, Yvette Commandeur