Prestaties corporaties beneden peil

De Haagse Stadspartij vindt het teleurstellend dat de prestatieafspraken die gemaakt zijn met de Haagse woningbouwcorporaties Staedion, Vestia en Haag Wonen nauwelijks nieuwe sociale woningen opleveren. De voorraad betaalbare sociale huurwoningen staat door de afbraak van flats in Den Haag Zuidwest en de almaar stijgende huurprijzen al jaren onder druk. Voor betaalbare flats kwamen onder PvdA wethouder Norder grondgebonden koopwoningen terug die de oorspronkelijke bewoners niet konden betalen. Corporaties stellen dat zij nauwelijks reserves in kas hebben voor nieuwe investeringen door de Verhuurdersheffing. Een Verhuurdersheffing die destijds is ingevoerd met steun van de PvdA.

Wethouder Wijsmuller verwacht dat er minimaal 450 nieuwe sociale woningen per jaar nodig zullen zijn om de voorraad op peil te houden. Haag Wonen en Vestia beweren dat zij door financiële problemen niet kunnen investeren. Alleen Staedion heeft aangegeven volgend jaar maar 100 sociale woningen te bouwen. “Dat is slecht nieuws voor de mensen met de laagste inkomens!” aldus Gerwin van Vulpen. “De wachtlijsten voor een betaalbare woning zullen op deze manier nog verder oplopen. Wij hebben het vermoeden dat de corporaties wel geld hebben, maar dat aan andere zaken uitgeven en vinden dat wethouder Joris Wijsmuller adequaat en doortastend heeft gehandeld door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) te vragen om een onderzoek te doen naar de huishoudboekjes van de corporaties!”

Positief nieuws is dat huurders betrokken zijn bij de onderhandelingen over de prestatieafspraken. Daar zijn o.a een wachttijdenmonitor en afspraken over leefbaarheid en veiligheid uit voort gekomen. De Haagse Stadspartij vindt het wel jammer dat huurders en corporaties niet of nauwelijks investeren in duurzaamheid.

“Ook mis ik creativiteit en daadkracht om bijvoorbeeld statushouders en vluchtelingen te huisvesten in leegstaande kantoren,” vindt van Vulpen. Op dit moment maken voorschriften en regels huisvesting in leegstand onaantrekkelijk. Dat kan anders. “Als Stad van Vrede en Recht horen wij een bijdrage te leveren aan deze humanitaire ramp. Er staat één miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg, dus huisvesting moet mogelijk zijn zonder de wachtlijsten verder op te laten lopen.”