P+R Hoornwijck wordt beter

De ANWB heeft onderzoek gedaan naar Park + Ride-voorzieningen in Nederland. Het Haagse P+R terrein Hoornwijck komt slecht uit de test. De HSP stelt schriftelijke vragen en wil opheldering.

Update: De vragen zijn beantwoord en het college heeft inmiddels veel gedaan om het P + R terrein te verbeteren, zo blijkt.

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Den Haag, 14 oktober 2010

Geachte voorzitter,

Het ANWB-blad de Kampioen heeft onlangs een test uitgevoerd naar het gebruik van P+R-terreinen in Nederland. Hierover heb ik onder verwijzing naar het desbetreffende artikel uit het reglement van orde de volgende vragen voor het college.

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid G.H.M. Wijsmuller

Den Haag, 16 november 2010

Inzake: Test P+R terreinen in de ANWB Kampioen

Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoorden wij deze vragen als volgt.

1. Heeft het college het artikel “Test P+R terreinen” gelezen in de laatste uitgave van de
Kampioen?

Ja.

2. Uit het artikel blijkt dat een test onder 700 ANWB-leden heeft uitgewezen dat het P+R terrein Hoornwijck een rapportcijfer 4,9 heeft gekregen en daarmee van de 29 onderzochte terreinen op een oneervolle plaats 24 is geëindigd. Is het college hiervan op de hoogte?

Ja.

3. Uit het artikel blijkt dat de ANWB P+R terreinen als een wereldvinding beschouwt omdat je er snel, goedkoop aan de rand van de stad kunt parkeren en je per openbaar vervoer verder kunt reizen naar de stad. Veel P+R-terreinen worden goed gebruikt en krijgen dan ook een voldoende in de test. Is het college hiervan op de hoogte?

Ja.

4. Voor het P+R terrein Hoornwijck luidt de testuitkomst: “Te weinig borden op de autosnelweg, geen uitleg over de aankoop van de speciale ov-kaarten, geen informatie over aansluitingen, slecht betaalgemak, onbemand en een bezettingsgraad van 25%.” Is het college bereid de slechte resultaten van de ANWB-test serieus te nemen? Zo nee, waarom niet?
En zo ja, is het college bereid om z.s.m. met voorstellen te komen om het P+R-terrein
Hoornwijck aantrekkelijker te maken?

Ja. Wij streven er naar het gebruik van het P+R terrein voor de reiziger verder te verbeteren. Wij staan open voor opmerkingen van reizigers over het terrein en gebruiken deze om waar mogelijk het gebruiksgemak te verbeteren.
Overigens is naar aanleiding van haar bevindingen van april en mei de ANWB eind juni al op de hoogte gebracht van de in juni doorgevoerde verbeteringen op het terrein. Klaarblijkelijk is dit niet meegenomen in de presentatie van de test.
Op de opmerkingen uit de test hebben wij dan ook de volgende reactie.

Bewegwijzering

Langs de autosnelweg zijn in november 2009 verwijsborden geplaatst in overleg met Rijkswaterstaat. Hierbij heeft Rijkswaterstaat echter de eis gesteld, dat deze volgens de nieuwe algemeen toe te passen systematiek geplaatst worden. Dit houdt in, dat de afrit via welke de P+R te bereiken is, wordt aangegeven voorafgaand aan een verkeersknooppunt en niet meer bij de betreffende afrit zelf. Dit systeem is op zichzelf sluitend, maar het aantal verwijsborden op de snelwegen is dan wel tot een minimum beperkt. Overigens is op het terrein voor de zomermaanden ook nog een groot reclamebord geplaatst, zodat vanaf de A4 goed zichtbaar is, waar het terrein is.

Uitleg aankoop OV kaarten

De test van de ANWB is in april en mei uitgevoerd. Juist begin juni zijn op het terrein en op de tramhalte nieuwe borden geplaatst om de reiziger stap voor stap te informeren. Onder andere zijn toen borden geplaatst waarop staat uitgelegd wat te doen met de inrijdkaart, waar de kaartautomaat staat, wat het tarief is, hoe een tramkaartje te verkrijgen is, waar en tussen welke tijden de tram vertrekt en tot welk tijdstip terugkeer met de tram mogelijk is.

Aansluitingen

De binnenstad is zonder overstap bereikbaar met tram 15 de “Binnenstadexpress”. Als de “Strandexpress” (tram 5) rijdt, is Scheveningen ook zonder overstap bereikbaar. Dit wordt op de borden op het terrein sinds juni benadrukt. Op de tramhalte is een vertrekstaat en een lijnennetkaart aanwezig, welke informatie bieden over de vertrektijden en alle reismogelijkheden binnen het Haagse openbaar vervoernet.

Betaalgemak

In de beginperiode was het terrein bemand. Vanwege de kosten is overgestapt op de plaatsing van twee betaalautomaten. In juni zijn tegelijk met de plaatsing van nieuwe borden ook de teksten op de schermen van de kaartautomaten aangepast en verduidelijkt. Naar aanleiding van recente opmerkingen van reizigers hierover, zijn de schermen nog verder verduidelijkt.

Bemanning

Het terrein wordt permanent bewaakt met camera’s. Reizigers kunnen via de intercom direct contact opnemen met de beheerder. Bij de inrit, de uitrit en op de betaalautomaat zit een oproepknop voor de intercom. Deze beheerder zit op 200 meter van het terrein en kan daar dus bij eventuele problemen snel zijn.

Bezetting

De bezettingsgraad van het terrein varieert van dag tot dag en hangt sterk samen met het weer. Op werkdagen wordt een deel van de bezetting gevormd door werknemers van omliggende bedrijven met een abonnement. In het weekend parkeren er vooral overstappers op de tram. De hoogste bezettingen werden gehaald in augustus met 150 tot 200 verkochte kaartjes op zowel doordeweekse dagen als weekenddagen. Daarbuiten worden deze aantallen alleen in de weekeinden gehaald. In de andere maanden worden gemiddeld zo’n 40 P+R kaartjes op doordeweekse dagen verkocht. Uit deze cijfers komt naar voren dat de publiciteit voor de Binnenstadexpress en de Strandexpress tot een merkbare toename heeft geleid van het gebruik van de P+R door bezoekers van de stad in de weekeinden.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen