Site pictogram Haagse Stadspartij

Poller of camera – wat werkt nu wel? een vervolg

een foto van de escamplaan waar vroeger de pollers stonden en nu alleen een verbodsbord staat.

Onder druk van auto-liefhebbende partijen zijn de pollers op de Escamplaan verwijderd en vervangen door camera’s. Uit de eerste observaties blijken er vervolgens nog heel veel auto’s door te rijden. Tim de Boer: “Recentelijk was ik in de buurt en bleef ik 15 minuten kijken. In die tijd waren er 3 doorrijders waarvan er eentje duidelijk 80 km/u reed”. Dit levert zeer gevaarlijke situaties op voor kinderen en anderen die willen oversteken naar het stadspark en vice versa.

De antwoorden op onze schriftelijke vragen ( zie hieronder) leverde bij ons nieuwe vragen op:

  1. Kan het college inzicht geven op welke dagen en tijden het inrijverbod op de Escamplaan wordt genegeerd?
  2. Kan het college aangeven hoe de verdeling is over rijrichtingen bij het negeren van het inrijverbod?
  3. Kan het college aangeven om hoeveel individuele kentekens het gaat bij de overtredingen? Zijn er notoire overtreders die individueel kunnen worden aangesproken?
  4. Kan het college aangeven wat de snelheden zijn waarmee de overtreders gemiddeld door het inrijverbod heen rijden?
  5. Hoe vaak is er in het afgelopen jaar op de Escamplaan gecontroleerd op te hard rijden?
  6. Kan het college aangeven of de dalende trend zich heeft doorgezet sinds de beantwoording van de vorige vragen? Kan het college dit onderbouwen?

 

Alleen een nagezonden boete lijkt niet te helpen. Fatima Faïd: ” Van buurtbewoners horen we dat ook ’s nachts veel te hard gereden wordt op dit stukje weg”. Daarom de volgende vragen:

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Naar aanleiding het artikel in het AD met de titel: “Duizenden doorrijders gesnapt op camera bij oude plek horrorpoller Escamplaan: dat betekent forse boete” wil de Haagse Stadspartij de volgende vragen stellen.

1. Kan het college inzicht geven in het aantal geregistreerde doorrijders en boetes sinds de camera’s aan staan? Is er een trend zichtbaar?

De camera’s staan aan sinds 26 februari 2024 (week 9). Vanaf die datum tot en met donderdag 4 april (week 14) zijn er 8476 waarschuwingsbrieven aan doorrijders verstuurd. Vanaf vrijdag 5 april tot en met woensdag 15 mei (week 20) zijn er 7146 beschikkingen (boetes) verstuurd. Er is sprake van een licht dalende trend.

Toevoeging HSP: < Er waren dus in de waarschuwingsperiode 223 doorrijders per dag en bij het opleggen van de boetes nog steeds 170 doorrijders per dag > 

2. Kan het college aangeven hoeveel procent doorrijders zij acceptabel vindt? Zo nee, waarom niet?

Ja. Het doel is dat de Escamplaan ter hoogte van de geslotenverklaring alleen gebruikt wordt door lijnbussen, voertuigen van hulpdiensten en andere vrijgestelde voertuigen. Doorrijders zijn niet acceptabel en dat is de reden dat de camera’s zijn geïnstalleerd.

3. Ter plekke is de verkeerssituatie extreem gevaarlijk aangezien overstekende wandelaars en fietsers geen auto’s verwachten vanuit de richting van de voormalige pollers. Kan het college aangeven of de huidige situatie met duizenden doorrijders per week nog wel verkeersveilig is? Zo ja, waarop baseert het college dat?

Ter plekke is volop verkeer van lijnbussen en hulpdiensten en dat vraagt ongeacht het aantal doorrijders oplettendheid van verkeersdeelnemers. De reconstructie van de Escamplaan is volgens de richtlijnen voor een duurzaam veilige weginrichting ontworpen, getoetst en conform plan uitgevoerd.

4. Met camerasystemen wordt er achteraf een boete opgelegd. De overtreding heeft dan al plaatsgevonden. Daarmee hebben de camera’s, volgens de Haagse Stadspartij, niet het gewenste effect. Is het college het daarmee eens?

Nee. De camerasystemen weerhouden veel mensen een overtreding (opnieuw) te begaan. Het is nog te vroeg om iets te zeggen over het effect van de camera’s op het aantal overtredingen op de Escamplaan.

5. Hoe lang gaat het college proefdraaien met de camera’s? Wanneer is de proef geslaagd volgens het college?

De pilot met ANPR-camerahandhaving op de Escamplaan duurt twee jaar. De pilot is geslaagd als de camerahandhaving substantieel bijdraagt aan de naleving van de geslotenverklaring en de gemeente door de pilot waardevolle ervaring en inzichten opdoet met deze vorm van handhaving.

6. Welke andere oplossingen ziet het college om te voorkomen dat auto’s afgesloten wegen toch gebruiken als blijkt dat achteraf beboeten onvoldoende resultaat geeft?

Er is geen algemeen antwoord op deze vraag. De beschikbaarheid van alternatieven verschilt per locatie en hangt onder andere samen met de inrichting van de ruimte ter plekke en de financiële mogelijkheden.

 

Conclusie: 

In totaal is er met 7146 boetes al 850.000 euro opgehaald voor de schatkist, de weg is echter niet veiliger geworden. En we gaan nog twee jaar wachten met nieuwe maatregelen…

Zie ook: https://www.ad.nl/den-haag/na-duizenden-waarschuwingen-nu-ook-duizenden-boetes-voor-doorrijders-bij-cameras-escamplaan~a06106ad/

 

 

Mobiele versie afsluiten