Peter Bos: “Shell onterecht toegelaten tot de veiling van Eneco”

De koper van de Eneco-aandelen dient van onbesproken gedrag te zijn. Dat staat met zoveel woorden in de “pre-kwalificatiecriteria” die de aandeelhouders, waaronder de gemeente Den Haag, hebben opgesteld voor de partijen die mee willen doen met de veiling van de Eneco-aandelen. Toch blijkt uit de pers dat Shell een van de partijen is die voldoet aan de criteria en door is naar de volgende ronde. Onbegrijpelijk, vindt Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij.

Bos: “Shell is al decennialang betrokken bij allerlei dubieuze zaken. Corruptie en milieuvervuiling in Nigeria, de gaswinning in Groningen, de lobby om de dividendbelasting af te schaffen, veroordelingen wegens kartelafspraken, belastingontwijking, de oliewinning in Alaska, de apartheid in Zuid-Afrika, klimaatontkenning en noem maar op. Shell ligt voortdurend onder vuur bij actiegroepen en met rechtszaken over de hele wereld.”

Alleen Shell en een paar andere grote multinationals zijn nog in de race om de aandelen van Eneco over te nemen. Het Groene Consortium, de enige echt interessante partij die de duurzaamheids- en andere publieke belangen kan garanderen en die ook financieel interessant is werd door de aandeelhouders niet toegelaten tot de verdere aankoopprocedure.

In de raadsvergadering van 4 juli diende Peter Bos een motie in om Shell alsnog te diskwalificeren. De motie kreeg geen meerderheid.

Peter Bos: “Het is wrang om te zien dat er alles aan gedaan wordt om het Groene Consortium buiten te sluiten en voor Shell en andere fossiele partijen de rode loper uit te leggen. Triest dat de gemeenteraad, die met een grote meerderheid het Klimaatpact heeft ondertekend, niet thuis geeft als het echt ergens over gaat.”

Motie: Shell gediskwalificeerd
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij

De gemeenteraad van Den Haag op 4 juli 2019 in vergadering bijeen ter bespreking van de Beantwoording schriftelijke vragen uitsluiting van het Groene Consortium (RIS302768).

Constaterende dat:

 • De gemeente Den Haag de aandelen Eneco wil verkopen;
 • Hiervoor samen met andere gemeentes een veilingproces is opgestart;
 • Geïnteresseerde partijen in aanmerking komen voor deelname aan het proces op voorwaarde dat zij voldoen aan bepaalde criteria (de “Pre-Kwalificatie Criteria”);
 • Een van de voorwaarden van de pre-kwalificatie betreft Reputatie, wat inhoudt dat de reputatie van de geïnteresseerde partij “good, given the public interest at stake and the risk of reputational damage” dient te zijn;
 • De pre-kwalificatie van het veilingproces is afgerond;
 • Daarmee bepaalde partijen zijn gekwalificeerd en andere partijen zijn afgevallen;
 • Naar verluidt de combinatie Shell/PGGM zich heeft gekwalificeerd.

Overwegende, dat:

 • De reputatie van Shell voortdurend onder druk staat (Steun Apartheid Zuid-Afrika, corruptie en milieuvervuiling in Nigeria, klimaatontwrichting etc.);
 • Shell voortdurend kampt met rechtszaken, publieke verontwaardiging en onder vuur ligt bij actievoerders.

Van mening, dat:

 • Het risico op reputatieschade bij een bedrijf als Shell onmiskenbaar is.

Verzoekt het college:

 • Aan de aandeelhouderscommissie (AHC) over te brengen dat Shell niet aan de voorwaarden van de pre-kwalificatie voldoet;
 • Daarnaast over te brengen dat bij alle andere geïnteresseerde partijen de reputatietoets strikt moet worden toegepast.

Peter Bos
Haagse Stadspartij