Pak Azivogebouw eindelijk aan desnoods met onteigening

Het Azivogebouw langs de oude Haagweg staat al vele jaren leeg. Wij, maar ook andere partijen hebben al vaak aandacht gevraagd voor deze leegstand. Huidige eigenaar Van Herkgroep heeft een bouwvergunning uit 2020 waarmee ze hier 65 woningen mogen bouwen. Maar dat weigeren ze. In een artikel in de lokale Houtwijkse media stelt Hart voor Den Haag  dat alle middelen uit de kast moeten worden getrokken om een einde te maken aan deze leegstand. Ze noemen zelfs onteigening. Heel gek eigenlijk dat onteigening in de schriftelijke vragen helemaal niet meer voorkomt. Daarom dienden wij een paar extra vragen in.

Indiener: Fatima Faïd

Datum: 15-6-2023

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 8 juni 2023 diende Hart voor Den Haag raadslid Ralf Sluijs de schriftelijke vragen “Pak Azivo-gebouw in Houtwijk aan” in (RIS315786).

Het raadslid mevrouw Faïd heeft op 15 juni 2023 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Op 8 juni 2023 diende Hart voor Den Haag raadslid Ralf Sluijs de schriftelijke vragen “Pak Azivo- gebouw in Houtwijk aan” in (RIS315786). 

  1. Kan het college aangeven of er momenteel sprake van tijdelijk beheer is op deze locatie? 

Ja, het is in beheer bij VPS.

  1. Kan het college aangeven of er ook overwogen is de locatie en het gebouw als gemeente aan te kopen voor woningbouwontwikkeling? Zo nee, waarom niet? 

De eigenaar van het gebouw wil niet verkopen.

  1. Is er sprake van erfpacht voor het gebouw en perceel? Zo ja, wat staat er in de erfpachtvoorwaarden over het gebruik van het perceel?

Er is geen sprake van erfpacht.

  1. Kan het college aangeven of zij mogelijkheden ziet om via de erfpacht ontwikkeling van het perceel af te dwingen zoals zij ook doet bij de bouw van de derde tempel in Laakhaven (zie RIS315019)? Zo nee waarom niet? 

Nee, zie antwoord vraag 3.

  1. Is het college het met de Haagse Stadspartij eens dat bij verdere leegstand onteigening in gang moet worden gezet? 

Er is een vergunning voor herontwikkeling van het pand. Uit de gesprekken met de eigenaar van het gebouw blijkt dat zij het plan conform de vergunning gaan uitvoeren en spoedig met de werkzaamheden starten. Ze zullen de omwonenden hierover periodiek op de hoogte houden.