Fatima Faïd

Opvang illegalen ook na 8 december 2014!

Haagse Stadspartij blij met uitspraak Raad van Europa, blij met burgemeester!

Eerder deze week heeft het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa een uitspraak gedaan waarin gesteld wordt dat Nederland het Europees Sociaal Handvest schendt door geen opvang aan illegalen te bieden. Volgens de uitspraak van de Raad van Europa moet Nederland vreemdelingen, ongeacht hun verblijfsstatus, voorzien van onderdak, voedsel en kleding omdat anders hun menselijke waardigheid in het geding is.

Raadslid Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij zet zich al jaren actief in voor vluchtelingen en was blij met de uitspraak. Ze vond wel dat er nu doorgepakt moest worden: “De staatssecretaris lijkt voorlopig nog niet van plan om gehoor te geven aan de uitspraak en er moet gewoon zo snel mogelijk een goede oplossing voor deze mensen komen. De winter komt eraan”. Coalitiepartijen VVD en PvdA staan wat dit onderwerp betreft landelijk lijnrecht tegenover elkaar, dus een politieke oplossing vanuit de tweede kamer is nog lang niet in zicht.

Raadslid Fatima Faïd wilde daarom donderdag (13-11-2014) , bij de begrotingsbehandeling, met een voorstel komen om een structurele bed- bad- en broodvoorziening op te zetten. Maar dat hoefde niet meer want er kwam een brief van de burgemeester, het college heeft besloten de opvang na 8 december 2014 te verlengen:

Bij brief van 4 november 2014 is aan uw raad medegedeeld dat het college heeft besloten de opvang van de nog resterende oud-bewoners van de Sacramentskerk in de Zilverstraat eenmalig te verlengen tot 8 december 2014. Deze verlenging had mede tot doel om de periode tot het openbaar worden van de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa (ECSR) over de opvang van (uitgeprocedeerde) asielzoekers te overbruggen. Op 10 november 2014 is de uitspraak van het ECSR openbaar geworden. In deze uitspraak adviseert het ECSR de Nederlandse staat om onderdak en voedsel aan zowel personen zonder een verblijfsvergunning, als aan dakloze personen met een verblijfsvergunning te bieden. Zoals eerder aan uw raad is aangegeven, is het college van mening dat het ten principale niet verantwoordelijk is voor het vreemdelingenbeleid van het Rijk. Staatssecretaris Teeven heeft echter aangegeven dat een kabinetsreactie op de uitspraak van het ECSR eerst begin 2015 zal volgen, nadat het Comité van Ministers zich heeft uitgesproken. Het college heeft hierover op 11 november 2014 gesproken en is tot de conclusie gekomen dat de uitspraak van het ECSR nu al gevolgen heeft voor alle mensen die tot deze groep behoren.

Dit leidt ertoe dat voor de resterende groep bewoners van de Zilverstraat ook na 8 december 2014 een voorziening dient te worden ingericht. Dit zal in een andere ruimte plaatsvinden in het pand aan de Zilverstraat dan waar de winteropvang is ondergebracht. De opvang na 8 december zal voor deze resterende groep niet alleen blijven bestaan uit bed, bad en brood, maar tevens uit opvang gedurende de dag waar vluchtelingen onder begeleiding van Vluchtelingenwerk aan hun procedure kunnen werken. De reden hiervoor is dat het college het van groot belang vindt dat de groep vluchtelingen ook na 8 december 2014 aan hun procedure kan blijven werken conform weergegeven in de bovengenoemde brief. Dit is immers tot op heden zeer succesvol gebleken.