Op weg naar een betere luchtkwaliteit en bereikbaarheid

Op weg naar schonere lucht!Meer dan de helft van al het doorgaand verkeer in Den Haag maakt gebruik van de Utrechtsebaan. Hierdoor staat het verkeer aan die kant van de centrumring onnodig vaak vast. Metingen van bewoners en Milieudefensie tonen aan dat op een aantal plaatsen langs de centrumring en om de hoek in woonstraten de luchtkwaliteit nog steeds niet aan EU-normen voldoet. De Haagse Stadspartij vraagt om die reden in een initiatiefvoorstel om een nieuwe visie op de verkeersafwikkeling die op korte termijn deze hardnekkige knelpunten op het gebied van luchtkwaliteit moet terugdringen. En ook de bereikbaarheid van stad zal gaan verbeteren.

Met het initiatiefvoorstel “Op weg naar een betere luchtkwaliteit en bereikbaarheid” wil de Haagse Stadspartij ervoor zorgen dat de stad het doorgaand verkeer op termijn gaat weren uit woonwijken door kortere en meer efficiënte routes aan te bieden richting de snelweg. Hierdoor zullen de knelpunten effectief opgelost worden en is een halvering van de uitstoot van fijnstof, NO2 en roet mogelijk.
Om ook in de toekomst een betere luchtkwaliteit en bereikbaarheid te kunnen blijven garanderen mag de nieuwe visie niet tot extra inkomend verkeer of asfalt leiden. Doordat er minder auto’s door woonwijken zullen rijden komt er meer ruimte voor fietsers, voetgangers en groen.

“Slechte luchtkwaliteit bedreigt dagelijks de gezondheid van bewoners in woonstraten als de Javastraat en Hoefkade!” stelt Gerwin van Vulpen, raadslid van de Haagse Stadspartij. “We vinden het onverantwoord om de aanpak van de knelpunten met de luchtkwaliteit nog eens twintig jaar voor ons uit te schuiven! Daarom vragen we de wethouder om de Prinses Beatrixlaan zo snel mogelijk op te waarderen tot een volwaardige ‘inprikker’, zodat eindelijk begonnen kan worden met het weren van doorgaand verkeer uit het centrumringgebied.”

Bekijk hier het Initiatiefvoorstel betere bereikbaarheid luchtkwaliteit