‘We snijden ook in eigen vlees’ zo presenteerde Marnix Norder het nieuwe bezuinigingsakkoord, wijzend op de 10 % bezuinigingen op het ambtelijke apparaat. Het college zelf blijft echter buiten schot. De oppositie vindt dit onacceptabel, en diende een voorstel in om ook 10 % op het college te bezuinigen.

 

Oppositie: “Ook college moet inleveren”

Het nieuwe Haagse college van B&W dat op 27 mei j.l. door de gemeenteraad is benoemd, heeft direct een eerste bezuinigingsopdracht gekregen van de oppositie. De Haagse Stadspartij, SP, GroenLinks, PPS, Islam Democraten, Partij voor de Dieren en Partij van de Eenheid hebben een amendement ingediend om 10% te bezuinigingen op de wethouderssalarissen. Joris Wijsmuller (HSP), namens de 7 oppositiepartijen: “Dit college wil 10% bezuinigen op de kosten van het ambtelijk apparaat, terwijl het college zelf vast blijft houden aan acht wethouders. Dat is onacceptabel. Wij willen dat het nieuwe college het goede voorbeeld geeft en zelf ook 10% inlevert.” De coalitiepartijen wilden daar echter onder aanvoering van Jeltje van Nieuwenhoven niets van weten, en legden de opdracht hooghartig naar zich neer.

Amendement tijdsbesteding

De gemeenteraad van Den Haag op 27 mei 2010 in vergadering bijeen ter bespreking van het voorstel Bepaling aantal wethouders, bepaling tijdsbesteding en benoeming wethouders (rv 56);

Besluit:

Het dictum onder II. als volgt te wijzigen:

II. de tijdsbestedingsnorm van de acht wethouders te bepalen op 90 %;

Toelichting:

De komende periode wordt er 10 % op het ambtelijk apparaat bezuinigd. Het aantal
wethouders ( 8) blijft echter gelijk aan de vorige periode, waarmee dus geen
besparing wordt bewerkstelligd tenzij de tijdsbestedingsnorm naar beneden wordt
bijgesteld. Wethouders worden namelijk betaald op basis van de tijdsbestedingsnorm.
Door deze norm met 10 % te verlagen tot 90 % geeft het college zelf het goede
voorbeeld in de bezuinigingstaakstelling.

Joris Wijsmuller Ingrid Györmörei
Heleen Weening

Haagse Stadspartij SP
GroenLinks

Marieke de Groot Jaap Spaans
Hasan Kücük

Partij voor de Dieren PPS
Islam Democraten

Abdoe Khoulani

Partij van de Eenheid