Onafhankelijk onderzoek rellen Fruitweg

Als eerste dank aan het college en de medewerkers voor de beantwoording van de vele technische vragen die wij hebben ingediend. Ook danken wij alle crisis- en hulpdiensten voor hun inzet, en onze aandacht gaat ook uit naar de bewoners. Ook wij zijn enorm geschrokken van deze rellen.

Voorzitter,

In Nederland heeft de burgemeester de bevoegdheid om evenementen te verbieden of te ontbinden als er gegronde vrees bestaat voor verstoring van de openbare orde, veiligheid of gezondheid. De burgemeester had vele voorbeelden van soortgelijke feesten die in dit land en het buitenland uit de hand zijn gelopen. De politie en het college waren ook op de hoogte van recente bedreigingen. De organisatie meldde voorafgaand aan het feest dat er signalen waren van mogelijke verstoringen. De gemeente en politie hebben de ruimte gehad om een risicoanalyse te maken. Toch is besloten het evenement door te laten gaan, want op basis van de beschikbare informatie bestond er op voorhand onvoldoende aanleiding de bijeenkomst te verbieden, zoals we teruglezen in de beantwoording. Op de dag zelf is het feest ook niet tijdig ontbonden, ook niet nadat er nieuwe signalen binnenkwamen, zoals bijvoorbeeld de bussen die in de ochtend werden vervolgd. Mijn vraag aan de burgemeester, hoe blikt hij terug op zijn informatiepositie? Vind hij dat hij in staat is gesteld om de juiste keuzes te maken?

Voorzitter, mijn fractie maakt zich enorme zorgen over de informatiepositie van het college en we willen net zoals iedereen in deze commissie een herhaling van zulke rellen voorkomen. Ook mijn fractie pleit voor een onafhankelijk onderzoek naar de gebeurtenissen op 17 februari. Voor de volledigheid is het essentieel om de complexe verhoudingen binnen de Eritrese gemeenschap te doorgronden. Den Haag is niet zomaar een gemeente, we zijn de internationale stad van vrede en recht. Een onafhankelijk onderzoek is volgens de burgemeester niet aan de orde. Hoezo niet en wanneer dan wel? Graag een toelichting van de burgemeester.