De Haagse Stadspartij is blij dat het ontwerp-bestemmingsplan voor Ockenburgh door het college is ingetrokken. Het desastreuze hotelplan van projectontwikkelaar Nova is van de baan. (foto Pieter Musterd)

Na jaren van moeizame planvorming werd begin dit jaar een plan gepresenteerd dat op veel kritiek stuitte. Architect Leon Thier en bouwkundige Rob Crouwell wisten met verschillende acties zoals een petitie en een alternatief plan veel mensen te overtuigen dat het plan van projectontwikkelaar Nova slecht was voor Ockenburgh. Zo zou de nieuwbouw vijf verdiepingen hoog worden en beschermde natuur verdwijnen.

Overleg tussen de actievoerders en de projectontwikkelaar volgde, maar leverde niets op. Gerwin van Vulpen, raadslid van de Haagse Stadspartij: “Wethouder Marjolein de Jong heeft de boel uit de hand laten lopen. Ze liep veel te lang aan het handje van de projectontwikkelaar en is te laat begonnen met luisteren naar de buurt. Haar poging om de boel vlot te trekken is jammerlijk mislukt”.

Gerwin van Vulpen: “Ik moet de buurtbewoners, natuurorganisaties en architecten een groot compliment maken. Dankzij hun massale verzet is de rol van projectontwikkelaar Nova nu uitgespeeld. Daarmee is de weg vrij om een echt goed plan voor Ockenburgh te ontwikkelen met respect voor de natuur. Het landhuis moet nu snel gerestaureerd worden en hopelijk kan er een goede bestemming worden gevonden in samenwerking met de buurt.”

Wat er aan vooraf ging:

Vanaf 2007 wordt er gewerkt aan serieuze plannen voor een luxe hotel op het fraaie landgoed Ockenburgh. Met de grondopbrengsten hoopt het college het achterstallige onderhoud aan landgoed en landhuis te kunnen financieren. Tijdens het moeizame proces zijn een aantal belangrijke uitgangspunten overboord gegooid om de
projectontwikkelaar binnen boord te houden. De nieuwbouw mocht hoger worden dan de voorgeschreven hoogte van de kroonlijst en moest daardoor wat ‘meer op afstand komen van het landhuis’. En er werd bovengronds parkeren toegestaan om het exploitatiemodel voor de ontwikkelaar ‘gezond te houden’. Dat voor het loslaten van deze uitgangspunten 3000 m2 beschermd natuurgebied opgeofferd moest worden vond het college geen probleem.

Tijdens de presentatie van de plannen begin 2012 zijn de Loosduiners geschrokken van de enorme hotelflat die het elegante landhuis dreigde te overschaduwen. De protesten van afgelopen zomer hebben geleid tot een verzoek van de wethouder aan de bewoners om een alternatief plan te presenteren. Dit alternatieve plan heeft inmiddels duidelijk gemaakt dat een nieuw hotel wel degelijk mogelijk is zonder het Natura 2000 gebied aan te tasten. Een vergelijkbaar hotelvolume met ondergronds parkeren, een bouwhoogte die onder de kroonlijst blijft, het blijkt allemaal te kunnen. Toch zagen de projectontwikkelaar en het college er geen brood in.

Het college vond alleen de ondergrondse parkeergarage interessant en wilde de projectontwikkelaar daar financieel voor compenseren.

Tijdens de chaotische vergadering van 13 december jl. wees eerst Clara Visser van de Bomenstichting de wethouder op het feit dat de vergunning van de provincie onterecht verstrekt is, omdat het wijzigen van de Natura 2000 grenzen een exclusieve
bevoegdheid van het Rijk is. Daarna liet de projectontwikkelaar weten dat hij niet akkoord ging met de nieuwe parkeergarage, dat de financiële compensatie te laag was en dat hij door alle juridische procedures voorlopig niets meer wilde doen. Die mededeling bleek dodelijk.

Tijdens het betoog van de voorzitter van de commissie Loosduinen, Pjer Wijsman, was er al druk overleg tussen de woordvoerders van de coalitiepartijen. De PvdA vroeg vervolgens de wethouder om uitleg over de uitspraken van de ontwikkelaar, maar Marjolein de Jong leek op dat moment de regie al niet meer in handen te hebben en hield haar mond stijf dicht. De oppositiefracties vroegen de voorzitter vervolgens om de behandeling van het bestemmingsplan aan te houden. De PvdA liet blijken geen vertrouwen meer te hebben in de ontwikkelaar, waarmee het plan definitief van de baan lijkt.

Er werd nog wel een nieuwe vergaderdatum (19 december) geprikt, maar de voorzitter kondigde al aan dat de wethouder haar brief waarschijnlijk niet op tijd af zou hebben. Daarmee lijkt ook de vaststelling van het bestemmingsplan in de raadsvergadering op 20 december van de baan.

De leden van de commissie Loosduinen haalden opgelucht adem, want de kans op een grote flat op het landgoed lijkt definitief verkeken. De kans dat een beter plan met draagvlak uit de buurt en met respect voor de natuur ontwikkeld gaat worden is sterk toegenomen. De Haagse Stadspartij zal zich daar hard voor blijven maken.

Geen hotel op Ockenburgh
(AD/Haagsche Courant, 19 dec 2012)

DEN HAAG De bouw van het omstreden congreshotel op Landgoed Ockenburgh is
van de baan. Verantwoordelijk wethouder Marjolein de Jong (D66) schrapt
het plan, nu projectontwikkelaar Nova er geen heil meer in ziet.

ANGELIQUE MULDERS en Lex de Jonge

Projectontwikkelaar Nova trekt zich terug

Terwijl beide partijen steggelen over de gang van zaken reageren
tegenstanders opgelucht. ,,Ockenburgh is gered, zo jubelt gemeenteraadslid
Gerwin van Vulpen van de Haagse Stadspartij. ,,We hopen dat er nu ruimte
komt voor een plan dat het landhuis en het natuurgebied respecteert.

Vriend en vijand zijn het er over eens dat Landgoed Ockenburgh staat te
springen om een grootschalige renovatie. Van het groen, maar zeker ook van
het monumentale landhuis. Sinds 2007 wordt al geprobeerd om een plan te
bedenken dat dit mogelijk maakt. Een omstreden nieuw te bouwen hotel met
congreszalen plus een restaurant in het grondig op te knappen landhuis
zouden het geld hiervoor moeten vrijmaken.

Maar het volgens bewoners veel te lompe en veel te massale hotel achter de
villa riep grote weerstand op. Ook de bijbehorende parkeerplaatsen konden
bepaald niet op bijval rekenen. Daarom bedacht verantwoordelijk wethouder
Marjolein de Jong een compromis met een wat verder naar achter geschoven
hotel en een ondergrondse parkeergarage ernaast.

Vorige week donderdag eindigde een bespreking van Landgoed Ockenburgh in
de commissie ruimte echter in chaos. Projectontwikkelaar Nova Development
meldde de aanwezige gemeenteraadsleden onverwacht niks te zien in het
nieuwe plan.

Directeur Bart van den Berg van Nova Development beweert te zijn
overvallen door het compromisvoorstel. Wij kregen afgelopen woensdag het
plan van de wethouder pas binnen. Vervolgens hebben we ons best gedaan om
het van de agenda te krijgen, want de hotelexploitant heeft klip en klaar
duidelijk gemaakt géén parkeergarage te willen exploiteren. Dan kan ik
geen `ja’ zeggen tegen de bouw van zo’n garage. Op deze manier loopt die
hotelexploitant weg,” verzucht de directeur.

Marjolein de Jong bestrijdt dat de ontwikkelaar pas op het laatste moment
is ingelicht over het gewijzigde plan. Ze is `zeer verrast’ door de
reactie van Nova Development, maar moet concluderen dat er nu geen
haalbaar plan meer ligt, zo schrijft ze aan de gemeenteraad.

Raadslid Van Vulpen is er maar wat blij mee. ,,Die blokkendoos achter het
landhuis domineerde de villa en viel veel hoger uit dan oorspronkelijk de
bedoeling was. Bovendien kwamen die hotelflat en de parkeerplaatsen in het
laatste voorstel in het Binnenduinrandbos terecht, nota bene een
rijksbeschermd natuurgebied. Wie zo omgaat met natuur moet er ver vandaan
blijven.

Reacties:

1. Op 2012-12-18 20:16:58 schreef Peter Drijver:

Gefeliciteerd omwonenden en Leon. Nu doorpakken tot restauratie nu raad en college hebbenverkend dat gemeente lieflijk landgoed laat verkrotten…

2. Op 2012-12-18 22:11:42 schreef Enny Kleikamp-van Leeuwen:

Geweldig eindelijk breekt er licht door in Den Haag.
Nu Arendsdorp nog (dat overigens nogal omgeploegd wordt op ’t moment en alle onderbegroeiing verwijderd….) en ’t bestemmingsplan Benoordenhout en andere lopende zaken.

3. Op 2012-12-19 10:38:36 schreef Bettie van Alkemade:

En nu het landhuis opknappen!

4. Op 2012-12-20 13:18:26 schreef rob saager:

en nu een echt goed plan ontwikkelen om het landhuis en de natuur te redden,na verwaarlozing door de Gemeente!en deze keer wél in samenwerking met de bewoners….

5. Op 2012-12-20 21:26:20 schreef florist:

ook jullie bedankt, en Gerwin jij voor je fysiek aanwezige betrokkenheid,welligt kan er vanuit de stadspartij een blog worden opgezet , multifunctioneel podium herberg ockenburg , of iets dergelijks, groet van floris.