De Haagse wethouder Norder heeft donderdagavond een motie van afkeuring overleefd.

 

De PVV-motie kreeg steun van GroenLinks, de Haagse Stadspartij en de
Partij voor de Dieren. Maar dat was niet genoeg voor een meerderheid. De
collegepartijen en de SP, de PPS en de Islam Democraten waren tegen.

De oppositie vindt dat Norder de raad niet tijdig heeft geïnformeerd over
de financiële problemen bij woningcorporatie Vestia. Eind december zou
duidelijk zijn geweest dat Vestia een groot probleem had van ruim een
miljard euro vanwege risicovolle beleggingen. Toch lichtte de wethouder de
gemeenteraad pas eind januari in.

Volgens Norder kon dit niet eerder omdat de omvang van de problemen niet
bekend waren. Bovendien zegt hij dat veel zaken rondom Vestia niet in het
openbaar besproken kunnen worden omdat dan de financiële gevolgen nog
groter kunnen worden. ‘Daarvan zijn de huurders de dupe.’ Een meerderheid
van de raad accepteert deze uitleg.

(Bron: Omroep West)