Norder bij Mens? No Business, No Class

De Haagse Stadspartij heeft afgelopen zondag met verbijstering gekeken naar het programma Business Class van de omstreden vastgoedondernemer Harry Mens. Hoofdgast was namelijk onze eigen wethouder Marnix Norder.

Update: de vragen zijn beantwoord.

 

Fractievoorzitter Joris Wijsmuller: “Je moet wel heel erg veel last van ijdelheid hebben om in zo’n dubieus programma te verschijnen. Harry Mens is verdachte geweest in de Klimop-affaire en heeft diverse oplichters beleggingsproducten laten aanprijzen. Ik vind het verbijsterend dat Norder vrolijk kletsend en borrelend in dat programma te zien was. Integriteit is kennelijk niet belangrijk voor deze wethouder.”

HSP `verbijsterd’ over Norder
(AD/Haagsche Courant, 18 apr 2013)

De Haagse Stadspartij heeft schriftelijke vragen gesteld over het tv-optreden van
wethouder Marnix Norder, zondag in het programma Business Class van
vastgoedondernemer Harry Mens. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller: ,,Je moet wel
heel veel last van ijdelheid hebben om in zo’n dubieus programma te verschijnen.
Mens was verdachte in de Klimop-affaire en heeft oplichters beleggingsproducten
laten aanprijzen. Ik ben verbijsterd.
De Haagse Stadspartij heeft schriftelijke vragen gesteld over het tv-optreden van
wethouder Marnix Norder, zondag in het programma Business Class
van vastgoedondernemer Harry Mens. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller: ,,Je moet wel
heel veel last van ijdelheid hebben om in zo’n dubieus programma
te verschijnen. Mens was verdachte in de Klimop-affaire en heeft oplichters
beleggingsproducten laten aanprijzen. Ik ben verbijsterd.

De Haagse Stadspartij heeft schriftelijke vragen ingediend.

Hier het item van Business Class met Harry Mens in gesprek met Norder:

http://www.business-class.nl/nl/uitzendingen/video/q/onderwerp/marnix_norder_/id/316

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller
Den Haag, 7 mei 2013
Inzake: Optreden wethouder bij Business Class
De gemeenteraad

Het raadslid de heer G.H.M. Wijsmuller heeft op 17 april 2013 een brief met daarin negen vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. De wethouder heeft in het programma Business Class verteld over onder meer de recente verkoop
van vrije kavels en een kluscomplex. Voor een bepaald bedrag kan een gast zich een plaats verschaffen in het programma Business Class. Naar verluidt gaat het om bedragen vanaf € 15.000,00. Heeft de gemeente betaald om de wethouder SVI in het programma te krijgen? Zo ja, hoeveel? En zo nee, hoe is dan het optreden van de wethouder precies tot stand gekomen?

Nee. Wethouder SVI is benaderd door de redactie van het programma om te spreken over Kleinschalig Opdrachtgeverschap en de toekomst van Scheveningen.

2. Welk gemeentelijk belang was gediend met het optreden van de wethouder?

Het belang van het interesseren van private partijen om te investeren in Den Haag.

3. In het verleden zijn in het tv-programma allerlei omstreden personen te gast geweest, zoals de fraudeurs achter Palm Invest en Easy Life en de vermoorde Willem Endstra. Was het college daarvan op de hoogte? Zo nee, waarom niet?

Bij diverse praatprogramma’s zijn mensen te gast van allerlei pluimage en achtergronden.

4. In het programma is VVD-coryfee Hans Wiegel ook veelvuldig te gast geweest om daar o.a. het
beleggingsproject Bouw State aan te prijzen. Vanwege de betrokkenheid van Wiegel bij de desastreuze financiële ontwikkelingen van dit project hangt hem nu een miljoenenclaim boven het hoofd. Was het college daarvan op de hoogte? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord op vraag 3.

5. Op 29 mei 2012 trof Harry Mens een schikking met het Openbaar Ministerie wegens het opmaken
van een valse factuur van anderhalf miljoen euro voor het begeleiden van een vastgoeddeal in 2000. Het functioneel parket vond deze factuur in het kader van het Klimop-onderzoek, en in de proces verbalen wordt Mens verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte. Was het college hiervan op de hoogte? Zo nee, waarom niet?

Het college is op de hoogte van relevante berichtgeving

6. In het programma Business Class wordt met de gasten afgestemd welke vragen worden gesteld,
maar wordt naar de kijker de indruk gewekt dat er sprake is van een onafhankelijk interview. Was het college hiervan op de hoogte? Zo nee, waarom niet? En welke afspraken zijn er gemaakt over de vragen aan wethouder Norder?

Zoals gebruikelijk bij praatprogramma’s is voorafgaand aan het interview door de redactie aangegeven over welke onderwerpen zou worden gesproken.

7. Hoe kan het dat een collegelid zich inlaat met iemand als Harry Mens die verdacht is geweest van
een serieuze vorm van witte boorden-criminaliteit, een rol heeft gespeeld in de Klimop-affaire en een strafblad heeft vanwege een getroffen schikking in deze zaak?

In de formule van het programma is ruimte voor nieuws en informatie met een niet-commerciële achtergrond. Hier heeft het college gebruik van gemaakt.

8. En hoe kan het dat een collegelid zich inlaat met een tv-programma dat alle journalistieke regels aan haar laars lapt en de kijker in het verleden allerlei dubieuze financiële beleggingsproducten heeft voorgeschoteld?

Zie antwoord op vraag 7.

9.Is het college met mij van mening dat de wethouder SVI met dit optreden het aanzien van de politiek ernstig heeft geschonden? Zo nee, waarom niet?

Nee. Zie eerdere antwoorden.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Reacties:

1. Op 2013-04-17 22:22:46 schreef H.Rozemulder:

ja die meneer Norder heeft wel meer op z,n geweten het is voor mij onbegrijpelijk wat die man allemaal teweeg brengt. wat denkt u van het polen kamp in de uithof het is gewoon een drama voor al die oudere mensen en geloof je nu echt dat het allemaal goed zal gaan ???? ik woon er zelf ook in de 3 hoek flat aan de lozerlaan en in een eerdere mailing heb ik de heer Norder als er een echt incident plaats vind uit genodigd om kennis temaken met een bejaarde man van 70 jaar hoe dat voelt om bedreigd en in elkaar gestopt teworden ik moest dit effe kwijt ben er nog steeds boos om.grtz

2. Op 2013-05-18 08:48:19 schreef :

Wethouder Norder deugt niet of is een deugniet. Ik denk dat het hem totaal niet kan schelen wat een ander ergens van denkt. Hij doet gewoon wat hij wil en hij krijgt van de P.v.de A. alle gelegenheid.