Nieuwbouw A.M.G. Schmidtschool flink duurder

‘Bouw nooit een nest van kauwgum’

Het bestuur van de Annie M.G. Schmidtschool in de Haagse wijk Zorgvliet heeft na veel discussie gekozen voor nieuwbouw in plaats van renovatie. Het bestuur baseerde haar besluit onder andere op een onderzoek van bouwadviesbureau Alphaplan. Uit een second opinion van Bremen Bouwadviseurs blijkt dat er vraagtekens zijn te zetten bij het nieuwbouwplan. Volgens het rapport van Alphaplan zou nieuwbouw binnen het gereserveerde budget van 3,5 miljoen euro passen.

De Haagse Stadspartij is van mening dat renovatie van het huidige schoolgebouw beter aansluit bij de wensen van buurt en ouders en daarom een eerlijke kans verdient. Om die reden heeft raadslid Gerwin van Vulpen Bremen Bouwadviseurs om een second opinion gevraagd. Het rapport van Bremen Bouwadviseurs concludeert dat de nieuwbouwvariant maar liefst 25% duurder uitpakt!

Wat heeft Bremen Bouwadviseurs geconstateerd?
Wat betreft de kosten zijn de twee bouwvarianten in het rapport van Alphaplan niet juist met elkaar vergeleken.
Voor de nieuwbouw wordt er uitgegaan van een bouwbudget van 3,5 miljoen euro, maar de bijkomende kosten zijn in de vierkante meterprijs niet meegenomen.
Voor de renovatie gaat men uit van een bouwbudget van 3,9 miljoen euro, maar hier worden de bijkomende kosten voor het stukje nieuwbouw – dat onderdeel uitmaakt van de renovatievariant – wel meegenomen.
Als in de nieuwbouwvariant de bijkomende kosten wél worden meegenomen komt het bouwbudget uit op 4,6 miljoen euro. Dat is maar liefst 25% meer.

Gerwin van Vulpen: ‘Een budgetoverschrijding van meer dan een miljoen euro vind ik onverantwoord! Bovendien is Bremen Bouwadviseurs van mening dat de renovatievariant meer kansen biedt om de kosten verder naar beneden te brengen. Daarom wil ik de wethouder vragen om opnieuw met het schoolbestuur te kijken of renovatie niet een betere keuze is voor de uitbreiding van de school’.

‘Bouw nooit een nest van kauwgum, want het is beslist verkeerd.’ Versregel van Annie M.G. Schmidt uit Ziezo

Rapport Bremen Bouwadviseurs

In de pers
Den Haag FM
Den Haag FM dinsdag 5 september 2017, interview met Gerwin van Vulpen