14 Dec 2011. De gemeente Den Haag wil 167 bomen kappen op de Laan van Meerdervoort. De Haagse Stadspartij is faliekant tegen. Het gaat om het gedeelte tussen Azaleaplein en Thorbeckelaan.

 

Het college wil de Laan van Meerdervoort herinrichten om vrijliggende fietspaden aan te leggen. Prima. Maar de herinrichting wordt ook aangegrepen om een zogenaamd parkeerprobleem in de Vruchtenbuurt op te lossen. Voorgesteld wordt om 266 parkeerplaatsen in de middenberm van de Laan van Meerdervoort toe te voegen, waarvoor 167 huizenhoge bomen gerooid moeten worden. De 126 jonge sprietjes die worden teruggeplant hebben zeker 20 jaar nodig om dezelfde omvang te krijgen. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller: “De Laan van Meerdervoort is een mooie, brede allee met mooie, imposante bomen in de middenberm. Met dit plan wordt de laan gedegradeerd tot verkeersriool en afvoerputje voor het blik.”

Buurtbewoners stellen bovendien dat er in de Vruchtenbuurt voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn. De Laan van Meerdervoort heeft nu al twee parkeerstroken aan beide zijdes van de weg. Wanneer de weg wordt versmald omdat daar nog eens twee stroken langs de middenberm bijkomen, dreigen opstoppingen door in- en uitparkerende auto’s. Wijsmuller: “Dit gaat leiden tot meer luchtvervuiling. Een deel van de kosten, zo’n 1,6 miljoen, wordt gehaald uit een potje wat bedoeld is om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het is een gotspe.” De Haagse Stadspartij houdt de vinger aan de pols als het plan binnenkort in de raad besproken wordt.

Hete avond bomenkap
(AD/Haagsche Courant, 13 jan 2012)

DEN HAAG Gejoel, gesis, veel hoongelach en af en toe een krachtterm.
Pakweg 200 omwonenden van de Laan van Meerdervoort trakteerden
verkeerswethouder Peter Smit (VVD) gisteren op een heet avondje. U brengt
een laan van allure om zeep.

Keurige buurtbewoners furieus op wethouder

Godfried van Oorschot zit er wat onwennig bij in wijkgebouw Eltheto. Dit
is de allereerste keer in mijn leven dat ik actie voer, lacht de keurige,
grijsharige bewoner van de Laan van Meerdervoort. Maar vastberaden is hij
zeker: De Laan van Meerdervoort is een laan van allure. Daar blijf je dus
van af.

Zo n 200 boze bewoners zijn het deze avond hartgrondig met hem eens. In
het hol van de leeuw stuit verkeerswethouder Peter Smit op een beschaafd,
maar daarom niet minder verontwaardigd protest. Zijn plan om tussen het
Azaleaplein en het De Savornin Lohmanplein minstens 170 iepen en
populieren te kappen en ruim 260 extra parkeerplekken te creëren, verenigt
de omwonenden in hun boosheid.

Natuurlijk is het verkeersplan veelomvattender. Zo komen er vrijliggende
fietspaden en smallere rijstroken om racende automobilisten te
ontmoedigen. En worden er meer dan honderd bomen teruggeplaatst. Maar een
ding is zeker: de Laan van Meerdervoort gaat er flink van karakter
veranderen.

En dat is tegen het zere been. Want juist het stuk laan vanaf tramhalte
Azaliaplein heeft nog een statige aard, met die lange rijen populieren
aan beide zijden van de tramlijn in de middenberm. Dan kun je best veel
bomen terugplaatsen, maar dat worden natuurlijk van die sprietjes, zegt
Maarten de Haas. Het duurt tientallen jaren voordat die tot wasdom zijn
gekomen. Dat maak ik zelf niet meer mee.

Wethouder Smit doet zijn best de boze bewoners van zijn goede intenties te
overtuigen. Maar zijn woorden de Laan van Meerdervoort wordt hier straks
veiliger, groener en rustiger worden met hoongelach ontvangen. En met
gejoel, gesis en af en toe een krachtterm. Wat u zegt, dat is puur gelul.

Niet populair

Ook al omdat hij geen duimbreed toegeeft. Zo moeten er volgens Smit aan de
laan meer bomen weg dan er terugkomen, omdat ze ooit te dicht op elkaar
gezet zijn. En dat de veiligheid straks verbetert, staat buiten kijf. Ik
ben hier niet gekomen om populair te worden, zegt hij. Ik heb ook een
bredere verantwoordelijkheid. We komen in de Vruchtenbuurt honderden
parkeerplekken tekort. Dat moet ik oplossen.

Maar dus niet ten koste van die laan met allure, probeert vragensteller op
vragensteller hem duidelijk te maken. Wij wonen hier, u niet, klinkt het
boos uit de zaal. En: Auto’s zijn kennelijk belangrijker dan mensen.

Dat aangedragen alternatieven voor de parkeerplaatsen vervolgens worden
weggewuift, maakt de bewoners furieus. Tegen negenen dreigt de sfeer nog
even onaangenaam te worden, maar dan grijpt de voorzitter van het
wijkberaad in. Wethouder Smit is hier immers geheel op eigen initiatief
naartoe gekomen.

En dan valt hem zelfs een voorzichtig applausje ten deel. Want rond de
Laan van Meerdervoort zijn de bewoners dan wel boos, maar ook keurig.

Bewoners verzetten zich tegen herinrichting
(Den Haag Centraal, 12 jan 2012)

Honderden bomen weg langs Laan van Meerdervoort

Door Hans Schmit

Bewoners van de Laan van Meerdervoort tussen het Azaleaplein en de
Thorbeckelaan hebben ernstige bezwaren tegen de herinrichting van dit
gedeelte van de laan. In een brief aan de gemeente schrijft de actiegroep
‘Laat de Laan de Laan’ dat zij de plannen ervaart als een onherstelbare
aantasting van de kwaliteit van de laan en daarmee als een onaanvaardbare
inbreuk op de woon- en leefomgeving. De weerstand tegen de plannen is
algemeen: bij de brief zijn negatieve reacties gevoegd van de bewoners van
330 van de 380 woningen in dit gedeelte van de Laan van Meerdervoort. Bij
de herinrichting worden aan beide zijden van de laan vrijliggende
fietspaden aangelegd en worden 265 nieuwe parkeerplekken gerealiseerd om
de parkeerdruk in de Vruchtenbuurt te verlichten. De nieuwe
parkeerplaatsen komen aan weerszijden langs de middenberm, waar de
Randstadrail rijdt. De herinrichting wordt gecombineerd met het vernieuwen
van de riolering. Voor de werkzaamheden moet een groot aantal bomen worden
gekapt. Hoewel het voorstel geen aantallen noemt, zegt de actiegroep dat
op basis van de tekeningen 264 bomen zullen verdwijnen, waarvoor 198
nieuwe bomen zullen terugkeren. Volgens de actiegroep bepalen de volwassen
bomen het groene karakter van de laan: het zal decennia duren voordat deze
kaalslag met nieuwe aanplant enigszins is gecompenseerd.

Slechter
De actiegroep onderschrijft dat hoogwaardige fietsvoorzieningen
onmiskenbaar van belang zijn, maar wijst erop dat in dit 1200 meter lange
deel van de Laan van Meerdervoort de huidige situatie, met fietsstroken,
niet onveilig is. Op andere delen van de laan is de situatie slechter,
zoals tussen het Azaleaplein en de Fahrenheitstraat, en het ligt daarom
voor de hand de aanleg van fietsvoorzieningen op die delen prioriteit te
geven. De toevoeging van extra parkeerplaatsen op de Laan van Meerdervoort
ten behoeve van de Vruchtenbuurt is volgens de actiegroep geen oplossing,
omdat dit alleen zinvol is in de nabijheid van locaties waar de
parkeerdruk het hoogst is. En deze liggen niet binnen redelijke afstand
van de Laan van Meerdervoort en direct aangrenzende straten waar altijd,
dag en avond, wel vrije parkeerplaatsen beschikbaar zijn.

De bewoners vrezen dat versmalling van de rijbaan (nodig voor de
fietspaden en extra parkeerplaatsen) de doorstroming belemmert, files
oplevert en de veiligheid verslechtert, onder meer door het (achteruit)
inparkeren aan weerszijden. Ook de brandweer en politie hebben bezwaar
gemaakt tegen het versmallen van de rijstrook. Tenslotte zijn de bewoners
ontevreden over de voorlichting en inspraak. In het gemeentelijk
contactcentrum ligt een oud voorstel uit 2009 ter inzage, met gegevens die
strijdig zijn met het huidige voorstel, terwijl er ook geen aankondiging
van het voorstel in de gemeenteberichten heeft gestaan.

Laan is Laan niet meer
(AD/Haagsche Courant, 11 Jan 2012 )

DEN HAAG Bewoners van de Laan van Meerdervoort hebben zich verenigd zodat ze een vuist kunnen maken tegen de onacceptabele en onzalige plannen van de gemeente Den Haag om een groot aantal bomen aan de Laan van Meerdervoort te kappen.

Simone Blekemolen: Dit is straks geen laan meer, maar een straatje

Bewoners verzetten zich tegen kap bomen

Morgenavond komt de net geformeerde actiegroep Laat de Laan de Laan voor het eerst
bij elkaar. Maar het verzet tegen de voorstellen om wellicht zelfs 264 bomen te
kappen wordt breed gedragen, is nu al duidelijk: 330 mensen zetten hun handtekening
onder een protestbrief aan de gemeente. ,,Het karakter van de Laan van Meerdervoort
dreigt door het rooien van die bomen onherstelbaar te worden aangetast, zegt
intiatiefnemer Simone Blekemolen. ,,Een laan is breed, met bomen aan weerszijden.
Dit wordt straks een straatje.

Zoals deze krant eerder al meldde moet de Laan van Meerdervoort tussen het
Azaleaplein en de Thorbeckelaan volledig op de schop. Daarom worden alle bomen
gerooid en de troittors versmald zodat er vrijliggende fietspaden kunnen worden
aangelegd. Verder wordt de rijbaan smaller om plaats te maken voor extra
parkeerplaatsen langs de trambaan. Dit is volgens de gemeente nodig om de
parkeerdruk in de Vruchtenbuurt te verminderen.

Eerder leek het erop dat hiervoor 167 bomen zouden gaan sneuvelen. Maar nieuwe
tellingen van de bewoners leren dat er maar liefst honderd bomen meer gaan
verdwijnen.

Een woordvoerder van de gemeente zei daarover al dat de bewoners niet al te bang
moeten zijn voor de gevolgen van de kap. ,,Wij denken dat het karakter op termijn
wordt versterkt omdat er vier rijen bomen komen in plaats van twee. Dat zien de
omwonenen totaal anders: het duurt jaren en jaren voordat de bomen er weer hetzelfde
uitzien als nu, stellen zij.

De mensen uit de buurt maken ook grote bezwaren tegen de wijze waarop de plannen tot
stand zijn gekomen. Volgens Blekemolen zijn ze nooit goed op de hoogte gebracht van
de veranderingen. In het stadhuis ligt ligt nog een heel oud plan ter inzage, zegt
zij. Daarin is helemaal geen sprake van de kap van zo veel bomen.

Bovendien heeft de gemeente nooit officieel aangekondigd dat de plannen ter inzage
lagen. ,,Daarmee heeft Den Haag zich niet aan de inspraakverordening gehouden.

De bewoners zien ook een andere oplossing voor het parkeerprobleem. Eigen tellingen
leerden dat er voldoende plekken zijn. Ook constateerden ze dat het parkeerdek van
een nabijgelegen winkelcentrum s avonds leegstaat. Vandaar hun eis om nu serieus bij
het maken van heel nieuwe plannen te worden betrokken. ,,Zodat de laan waar heel Den
Haag, en misschien wel heel Nederland, trots op is, niet onherstelbaar wordt
beschadigd.

Geen trek in smallere stoep en bomenkap
(De Posthoorn, 11 jan 2012)

Den Haag – De Laan van Meerdervoort wacht een megaklus van 5,6 miljoen
euro. “Tégen de zin van veel bewoners”, waarschuwt Simone Blekemolen.

Wat is er aan de hand? De gemeente gaat tussen de Thorbeckelaan en het
Azaleaplein 266 extra parkeerplaatsen aanleggen. Dat gebeurt aan twee
kanten tegen de middenberm. De versmalling van de rijbanen die daarvoor
nodig is, pakt gevaarlijk uit voor fietsers. Zodat zij een vrijliggend
fietspad krijgen ten koste van de 4,5 meter brede stoep.

“Onze stoep wordt gehalveerd”, zegt Simone, “Dat is wél de plek waar
kinderen buiten spelen.” Ook betreurt zij de aanstaande kap van 250 bomen.
“Dat zijn volwaardige bloesembomen!” Vanuit het actiecomité ‘Laat de Laan
de Laan’ hoopt Simone de gemeente tot een planwijziging te bewegen.

Simone: “Wie weet sluiten nog mensen aan?” Er is een bewonersavond
donderdag (12 januari) in wijkcentrum Eltheto naast de Bethlehemkerk,
aanvang: 19.30 uur.

Bewoners spreken van karaktermoord
(De Telegraaf, 10 jan 2012)

door Alexander Bakker

DEN HAAG, dinsdag

Huizenbezitters aan de beroemde Laan van Meerdervoort in Den Haag zijn woest op het stadsbestuur. Honderden bomen moeten wijken voor de aanleg van gigantische parkeerstroken. Een heus actiecomité gaat de barricade op om te vechten voor het laatste stukje allure aan de langste laan van Europa.

“Straks is er alleen nog maar blik te zien”, waarschuwt Simone Blekemolen van het actiecomité ‘Laat de Laan de Laan’. De gemeente Den Haag wil aan beide kanten van de middenberm een extra parkeerstrook aanleggen en er moeten vrije fietspaden komen. Honderden buurtbewoners zien helemaal niets in de plannen en hebben een protestpetitie getekend. “Straks spreken we over de Straat van Meerdervoort, want van een laan kun je niet meer spreken. De bloesem vormt in het voorjaar nog een oase, dit unieke handelsmerk dreigt te verdwijnen.”

Voor de aanleg van de parkeerstroken moeten 250 bomen wijken. “Daar krijgen we een deel van terug in de vorm van kleine boompjes. Het gaat dus nog wel vijftig jaar duren voor de laan weer helemaal de oude is”, aldus Blekemolen. Door de aanpassingen moet de laan ook veiliger worden, maar vooral de brandweer ziet niets in de geplande wegversmalling. Buurtbewoners hebben ook moeite met de vrije fietspaden: “Juist nu fietst iedereen veilig achter elkaar. Op vrije paden gedragen fietsers zich ineens als waaghalzen. Dat gaat wat worden met de honderden scholieren die hier dagelijks komen.”

Keelgat

Ook de stoepversmalling schiet bij menigeen in het verkeerde keelgat. Het actiecomité ziet het al helemaal voor zich: “Kinderen kunnen niet meer buiten spelen en brommers scheuren straks rakelings langs de voordeuren.” Voormalig architect en stedenbouwkundige Dirk Noordman (75) heeft geen goed woord over voor de plannen van het stadhuis: “De hele allure van het laatste deel waar nog een ouderwetse inrichting is, gaat verloren, de komende 25 jaar is het hier een kale boel.”

Het stadhuis verdedigt de plannen stellig. “De extra parkeerplaatsen zijn echt hard nodig. Vrije fietspaden en de wegversmalling zijn nodig voor de verkeersveiligheid”, aldus de zegsvrouw.

Haagse Stadspartij tegen bomenkap
(Westonline, 15 Dec 2011)

DEN HAAG – De Haagse Stadspartij is tegen de kap van 167 bomen op de Haagse Laan van Meerdervoort. De gemeente wil er bomen weghalen in verband met een opknapbeurt. Het college wil op de Laan van Meerdervoort vrijliggende fietspaden aanleggen. Ook moeten er 266 parkeerplaatsen komen in de middenberm. Voor de bomen die worden weggehaald komen 126 jonge boompjes terug, maar het duurt volgens de Stadspartij nog zeker twintig jaar voordat die net zo groot zijn als de huidige bomen.

Boosheid over bomenkap Laan van Meerdervoort
(Den Haag FM, 15 Dec 2011)

De Haagse Stadspartij is boos over het plan van de gemeente om 167 bomen te kappen op de Laan van Meerdervoort. Het stadsbestuur wil de straat tussen het Azaleaplein en de Thorbeckelaan opnieuw inrichten. De bomen moeten wijken voor de aanleg van 266 nieuwe parkeerplaatsen. Volgens fractievoorzitter Joris Wijsmuller wordt de mooie laan daarmee gedegradeerd tot verkeersriool en afvoerputje voor het blik. De gemeente stelt dat met de extra parkeerplaatsen het parkeerprobleem in de Vruchtenbuurt wordt aangepakt.

Buurt in ban bomenkap
(AD/Haagsche Courant, 16 Dec 2011 )

Beroering over plan Laan van Meerdervoort

De voorgenomen kap van 167 bomen op de Laan van Meerdervoort
beheerst de buurt. Sommige bewoners zijn woest of in shock, anderen
noemen het plan logisch vanwege de parkeerdruk. Ondergronds parkeren is
volgens de gemeente geen optie.

door Pieter van den Broeke

,,Ik lees het nieuws net. En ik ben woest. Mevrouw De Zeeuw woont al
zeventig jaar in de Kamillestraat, vlak om de hoek van de Laan van
Meerdervoort. De mooiste plek van Nederland , noemt de 78-jarige Haagse
de zes kilometer lange laan. Maar mevrouw De Zeeuw vreest dat het gedaan
is met die schoonheid als de gemeente tussen het Azaleaplein en de
Thorbeckelaan 167 bomen kapt. Het stadsbestuur wil de laan opnieuw
inrichten om zo ruimte te creëren voor 266 nieuwe parkeerplaatsen en
vrijliggende fietspaden. ,,Als de bomen verdwijnen, is ook het
karakteristieke van de laan verleden tijd, zegt mevrouw De Zeeuw.
,,Nooit meer dat tere groen in het voorjaar, vreselijk. Ik hoop dat deze
ramp nog kan worden voorkomen.

De gemeentelijke plannen zijn bedoeld om de overvolle Vruchtenbuurt van
meer parkeerplekken te voorzien. Uit berekeningen blijkt dat de buurt
behoefte heeft aan zo’n 500 extra parkeerplaatsen. Met de aanleg van
parkeervakken aan beide kanten van de middenberm van de laan, wordt in
één klap ruim de helft daarvan gerealiseerd.

,,Ik ben blij dat het er eindelijk van komt, benadrukt Gerard van
Buuren, die zelf aan de Laan van Meerdervoort woont. ,,Het is jammer van
ons uitzicht, want ik vind die bomen prachtig. Maar het is voor een
autobezitter niet te doen hier. Als ik s avonds mijn wagen wil parkeren,
lukt dat nergens meer. Als ik moet kiezen tussen bomen en parkeren, kies
ik voor het laatste.

,,Ik ben nog in shock van het nieuws, zegt Carry Slort. Volgens de
bewoonster van de Thorbeckelaan hebben de bij het plan betrokken
ambtenaren een blackout achter hun bureau gehad. ,,Alle charme
verdwijnt als deze bomen worden omgehakt. Waarom moet alles worden
opgeofferd voor het blik? Ik heb ook een auto voor de deur, maar ik vind
dit echt waanzin. Als mensen per se twee of drie auto’s willen hebben,
moeten ze niet in deze buurt komen wonen. En dat verhaal over
vrijliggende fietspaden is ook flauwekul, want de fietsstroken die er nu
liggen voldoen prima.

Het Wijkberaad Vruchtenbuurt spreekt zich niet uit over het plan. ,,Wij
zijn neutraal, zegt voorzitter Wim Abbenhuis. ,,Feit is dat er een groot
tekort is aan parkeerplaatsen, dus het is goed als daar iets aan wordt
gedaan. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat de bewoners van de Laan
van Meerdervoort zich verzetten. Wij luisteren naar alle meningen en
zorgen er voor dat partijen met elkaar in gesprek blijven.

De heer Staal meent dat de parkeerproblemen ook worden veroorzaakt door
het invoeren van betaald parkeren elders. ,,Steeds meer auto’s komen
daardoor vanaf de Vlierboomstraat deze kant op, weet de bewoner van de
Akeleistraat. ,,Ik heb ook moeite met het vinden van een parkeerplaats,
maar die bomen mogen niet weg. Waarom komt er geen ondergrondse
parkeergarage?

Volgens een gemeentewoordvoerder is er in de Vruchtenbuurt geen
geschikte, centrale plek voor ondergronds parkeren. De bewoners hoeven
zich bovendien geen zorgen te maken over het karakter van de laan. ,,Wij
denken dat het karakter op termijn wordt versterkt omdat er vier rijen
bomen komen in plaats van twee. De woordvoerder zegt verder dat veel
hazelnoten en populieren er slecht aan toe zijn. ,,En 23 grote iepen
tussen de Appelstraat en de Thorbeckelaan blijven staan.

Zie ook Hofstijl

Voor degenen die nog willen reageren via inspraak:

265 parkeerplekken extra in Vruchtenbuurt
Gepubliceerd: 05 december 2011

Op de Laan van Meerdervoort, tussen de Thorbeckelaan en het Azaleaplein,
worden ongeveer 265 nieuwe parkeerplekken gerealiseerd.

De gemeente Den Haag zet hiermee een eerste stap in het aanpakken van de
hoge parkeerdruk in de Vruchtenbuurt.

Nu kan men in dit deel van de Laan van Meerdervoort nog parkeren langs de
stoepen. In de nieuwe situatie komen op aangeven van bewoners ook
parkeervakken aan allebei de kanten van de middenberm.

Herinrichten straten
Onderdeel van de herinrichting van de Laan van Meerdervoort, tussen de
Thorbeckelaan en het Azaleaplein is de aanleg van vrijliggende fietspaden.
Hierdoor zal de verkeersveiligheid verbeteren. Het werk voor de nieuwe
fietspaden en parkeerplekken wordt gecombineerd met het vernieuwen van de
riolering, zodat de overlast voor bewoners een zo kort mogelijke periode
in beslag neemt.

Het voorontwerp voor de herinrichting is vrijgegeven voor inspraak en in
te zien vanaf 30 november 2011 tot 25 januari 2012. Begin december
ontvangen belanghebbenden een uitnodiging voor een informatieavond.

2500 parkeerplaatsen
De gemeente Den Haag realiseert 2500 nieuwe parkeerplekken in 5 woonwijken
waar de parkeerdruk zeer hoog is. De Vruchtenbuurt is 1 van deze 5 wijken.
Berekend is dat in de Vruchtenbuurt 500 parkeerplekken te kort zijn.

Bron: Gemeente Den Haag

Op donderdag 12 januari 2012 zal er in het wijkgebouw Eltheto,
Azaleastraat 2 (om de hoek bij de Bethlehemkerk aan de LvM) van 19.30 –
21.00 uur een bewonersbijeenkomst worden gehouden naar aanleiding van het
herinrichtingsplan LvM van de gemeente.

Deze bijeenkomst wordt door het wijkberaad Bloemenbuurt “De Hyacint”
georganiseerd. De betrokken gemeentelijke projectleider en een groot
aantal raadsleden zijn ook uitgenodigd.

Inmiddels hebben de bewoners ook een actiegroep “Laat de Laan de Laan” in
het leven geroepen. Het is duidelijk dat veel bewoners tegen de plannen
zijn.