De motie voor uitbreiding van vrije plakplaatsen in de stad is door de gemeenteraad unaniem aangenomen. Daarmee is de Haagse Stadspartij de enige partij die in deze nog prille raadsperiode meerdere successen heeft geboekt.

De motie werd aangenomen bij de behandeling van de reclame-nota. Omdat het straatbeeld wordt gedomineerd door commerciële uitingen, terwijl ook niet-commerciële, culturele, politieke en maatschappelijke uitingen voldoende ruimte in het straatbeeld behoren te krijgen, is het college opgedragen om de vrije plakplaatsen in de stad uit te breiden.

Eind mei werden al twee moties van de Haagse Stadspartij aangenomen. De ene motie betrof de uitspraak van de raad dat een eventuele zeezeilhaven in ieder geval nooit het Zuiderstrand mag aantasten. Met de andere motie is het college opgedragen om te onderzoeken hoe de gemeente zeggenschap over het stadsverwarmingsnet kan blijven houden indien de Eneco-aandelen verkocht gaan worden. Van de in totaal vier moties die na de verkiezingen door de gemeenteraad zijn aangenomen, zijn er dus al drie van deze succesvolle oppositiepartij. De gemeenteraad is nu met zomerreces en zal eind augustus haar werkzaamheden weer hervatten.

MOTIE vrije plakplaatsen

De gemeenteraad op 1 juli 2010 in vergadering bijeen ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Reclamenota (RV 76);

Constaterende dat
– het straatbeeld wordt gedomineerd door commerciële reclame-uitingen;
– de openbare ruimte van en voor iedereen is;

Overwegende dat de vrijheid van meningsuiting een groot goed is en ook in het straatbeeld middels posters, stickers e.d. de ruimte dient te krijgen;

Van mening dat ook niet-commerciële, culturele, politieke en maatschappelijke uitingen
voldoende ruimte in het straatbeeld dienen te krijgen;

Verzoekt het college:
– een onderzoek te doen naar de aanwezige vrije plakplaatsen in Den Haag;
– de raad te informeren over de mogelijkheden om het aantal vrije plakplaatsen uit te breiden;

Joris Wijsmuller

 

1 Response
  1. Dona Köhler

    Waar zijn die vrije plakplaatsen in Den Haag dan?
    A’dam publiceert een lijstje met adressen, maar in Den Haag kan ik niets vinden