Meer geld nodig voor cultuur

Afgelopen weken vergaderde de raad over de toekomst van de culturele sector in Den Haag. Eerst kwam de visie tot 2033 ter sprake en daarna het kader voor de subsidies die komende jaren worden gegeven. Onze fractievertegenwoordiger Gezal Karabekir heeft de afgelopen maanden samen met vrijwilligers tientallen kunstenaars, instellingen en organisaties gesproken over deze stukken. Daaruit kwam één gemene deler naar voren. Den Haag heeft te weinig geld voor cultuur. Zonder meer geld gaan de kleine organisaties er flink op achteruit, en blijven er vele lege stoeltjes achter. 

Ook was er in de visie op cultuur geen ruimte voor vrijplaatsen, autonome kunst of ‘vrije cultuur’. Gelukkig heeft het college op dat laatste punt geluisterd en de visie aangepast. Daarmee wordt de rol van vrijplaatsen en autonome cultuur erkent. Gez: ” Nu het geld en de locaties voor deze sector nog! “

Hieronder de inbreng van Gez bij het debat over de kaders voor het meerjarige subsidiebeleid:

Voorzitter,

Dank aan alle ambtenaren die moeite hebben gestoken in het nieuwe beleidskader. Ook dank aan alle sprekers die vandaag aanwezig waren om het op te nemen voor de culturele sector. En namens alle cultuurwoordvoerders, wat betreurenswaardig dat wij het beleidskader zo laat hebben ontvangen.

Voorzitter, met de voorgestelde wijzigingen in het subsidiestelsel probeerde het college een basis te garanderen waarin alle kunstdisciplines vertegenwoordigd zijn. Deze nieuwe indeling zou een gelijker speelveld creëren voor de aanvragers binnen de verschillende subsidieregelingen. Niets is minder waar. Vele signalen over een intensiever concurrentieklimaat hebben ons bereikt. Met name in categorie B. En dat is ook logisch. Bepaalde instellingen verwijderen uit het MJB was dan wel een goed advies, maar dan het budget dat ze ontvingen ook in mindering brengen voor de nieuwe MJB tender, dat zorgt niet voor een gelijker speelveld.

Sinds 2010 is er fors bezuinigd op cultuur, en dat is nooit hersteld, laat staan geïndexeerd. Covid en de energiecrisis hebben de culturele sector een harde klap gegeven. Eisen zoals duurzaamheid, Fair Pay zullen zorgen voor een verdere kaalslag binnen het Haagse cultuuraanbod. Een serieuze verhoging van het cultuurbudget moet dus gerealiseerd worden. Maar waar vinden we dekking? Als je kijkt naar Europese subsidies, die hoeven niet alleen gebruikt te worden om culturele broedplaatsen, zoals de Samenscholing, te slopen. Misschien zeg ik iets heel geks, maar we kunnen Europese subsidies toch ook gebruiken om de culturele sector te ondersteunen? Moet wethouder strategie en Europa niet meedenken hoe we die 19 miljoen euro structureel kunnen binnenharken? 

Hiernaast ontvangen we signalen van instellingen dat zij vaak zelf moeten opdraaien voor de kosten van onderhoud en verduurzaming. Het is ook niet de bedoeling dat instellingen geld uit het potje cultuur gebruiken om gemeentelijk vastgoed te onderhouden. En wanneer de gemeente haar eigen vastgoed wel zelf onderhoudt, dan verhoogt zij ook de huurprijs. Wat vindt de wethouder daar eigenlijk van? Het gaat over instellingen die al meer dan 10 jaar te maken hebben met bezuinigingen.

Voorzitter, vanuit verschillende hoeken is al aangegeven dat het huidige budget in combinatie met de huidige problemen zal leiden tot een flinke kaalslag in de culturele sector. Dus wat de Stadspartij betreft, meer geld naar cultuur, en nog veel meer geld naar subcultuur. En laten we alsjeblieft iets doen aan die geluidsnormen, want vele jongeren zoals ik moeten helemaal naar Rotterdam of Amsterdam voor wat nachtcultuur. Tot zover voorzitter. 

 

Naschrift;

Er was te weinig tijd om het debat voor de zomer af te ronden. Eind augustus, begin september komt het onderwerp opnieuw aan de orde in de commissies.