Maakhaven moet blijven

Op vrijdag 11 oktober was er een presentatie van Maakhaven over heden en verleden van het industriele ateliercomplex in Laakhaven. De Haagse Stadspartij gaat voor behoud van het pand waar sinds 1929 het wagenpark en de benzinepompen van Shell Nederland werden onderhouden en de laatste 10 jaar als ateliercomplex heeft gefungeerd.

 

`Maakhaven moet blijven’
(AD/Haagsche Courant, 12 okt 2013)

DEN HAAG | Op initiatief van de Haagse Stadspartij kwam het
gistermiddag tot een ludiek maar daarom nog niet minder welgemeend
protest tegen de voorgenomen sloop van het ateliercomplex Maakhaven. `We
vinden dat minimaal onderzocht moet worden of het misschien ook anders
kan.’

Protest tegen voorgenomen sloop ateliercomplex

Kunstenaars, architecten, choreografen, muzikanten, acteurs Creatieve
geesten uit de meest uiteenlopende disciplines werken soms langs elkaar,
soms met elkaar in een `broedplaats’ die niet mag verdwijnen. Daarover
zijn de 30 tot 40 aanwezigen in het voormalige industriële pand aan de
1e Lulofsdwarsstraat en de Calandkade het op de late vrijdagmiddag
roerend eens.

Hun Maakhaven moet behouden blijven en daar ziet het vooralsnog niet
naar uit. ,,Het pand staat op de nominatie om gesloopt te worden,”
verduidelijkt architect en bestuurslid Andries Micke. ,,Er moeten
herenhuizen voor in de plaats komen. Nu staan wij hier niet met onze
ruggen naar de toekomst gericht, maar we vinden wel dat er minimaal
onderzocht moet worden of het misschien ook anders kan.”

Micke verwijst in dit verband naar de Blue Bandfabriek in Rotterdam,
waar kunstenaars zich op straatniveau uitleven, terwijl boven hun
hoofden drie woonlagen zijn gebouwd. ,,Zo zou je het hier ook kunnen
oplossen,” oppert Micke.

Het gebeurt naar zijn smaak in Den Haag te vaak dat de gemeente al
voortvarend tot actie overgaat nog voordat alle onderzoeken zijn
afgerond en er over eventuele alternatieven is nagedacht. ,,Wij
vertrouwen de gemeente niet helemaal. Dat niemand van de afdeling
Cultuur van de gemeente hier nu aanwezig is, geeft de burger ook al
weinig moed. In bedekte termen hebben ze ons al laten weten niet één,
twee, drie een andere locatie voor ons in het vizier te hebben als het
inderdaad tot sloop komt.”

Dat de Haagse Stadspartij nu het startsein heeft gegeven voor een
campagne tot behoud van `het laatste stukje industrieel erfgoed van
Laakhaven’, vindt Micke prima.

De Rokerij

,,Als beleidsmedewerker van die partij heeft Peter Bos eerder goed werk
verricht in de strijd om behoud van De Rokerij in Scheveningen. Dat pand
is met behoud van de originele details gerenoveerd en weer in gebruik
genomen.”

In Maakhaven hebben meer dan dertig kunstenaars, architecten,
choreografen, een theatergezelschap en muzikanten onderdak gevonden. Er
wordt zowel gewerkt aan producties die publieksgericht zijn zoals
festivals, dansvoorstellingen en filmproductie als aan experimenten die
niet per se vanuit de behoefte van een publiek ontstaan. ,,Wij zijn hier
geen naar binnen gekeerde club,” zegt Micke.

Adres: 1e Lulofsdwarsstraat 60 Den Haag
info@maakhaven.nl
http://www.maakhaven.nl

Haagse Stadspartij wil Maakhaven behouden
(Den Haag FM, 8 oktober 2013)

De Haagse Stadspartij start vrijdag een campagne om ateliercomplex Maakhaven te behouden.

De creatieve broedplaats is nu ruim tien jaar gevestigd in een oud industrieel pand in Laakhaven-West en dreigt gesloopt te worden. De Haagse Stadspartij wil “het laatste stukje industrieel erfgoed van Laakhaven” behouden. In het complex aan de 1e Lulofsdwarsstraat en de Calandkade hebben meer dan dertig kunstenaars, architecten, choreografen, een theatergezelschap en muzikanten onderdak gevonden. Er wordt zowel gewerkt aan producties die publieksgericht zijn zoals festivals, dansvoorstellingen, filmproductie en locatietheater, als aan experimenten die niet per se vanuit de behoefte van een publiek of consument ontstaan.

Het pand was vroeger in gebruik als Centrale Werkplaats van Shell, waar sinds 1929 het wagenpark en de benzinepompen van Shell Nederland werden onderhouden.

Het Haagse weblog Haagspraak over Maakhaven:

http://haagspraak.wordpress.com/2013/10/15/maakhaven-kaalslag-of-karakter/