Tijdens de begrotingsbehandeling voor 2010 door de gemeenteraad van Den Haag zijn vijf moties van de Haagse Stadspartij aangenomen. Het gaat om simpele zaken waar mensen, dieren en het milieu wat aan hebben.

Motie 1 Scharrelvlees

Deze motie roept het college op om het gebruik van scharrelvlees in de gemeentelijke kantines te stimuleren.

Motie 2 Willemsvaart

De Willemsvaart is een rondvaart per boot van de stad naar Scheveningen. De motie werd samen met PvdA en VVD ingediend en draagt het college op om de route te verbeteren met meer aanlegplaatsen, het zichtbaar maken van de wapenschilden op de Wittebrug en een aantal andere
verbeteringen.

Motie 3 Regentenkamer

De Culturele Broedplaats de Kombinatie aan de Lange Beestenmarkt met o.a. de Regentenkamer dreigt volgend jaar ontruimd te worden door de WOM
(Wijkontwikkelingsmaatschappij). Met de motie wordt het college opgeroepen om de culturele broedplaats te behouden en een haalbaar plan te ontwikkelen.

Motie 4 Peukenbakken

De Haagse Stadspartij stelde voor om vuilnisbakken in de stad te voorzien van asbakken en speciale asbakken voor het strand te ontwikkelen. De motie werd unaniem aangenomen.

Motie 5

De Haagse Stadspartij wil meer samenspraak met de bevolking over de mogelijke tramtunnel onder de Koninginnegracht. De raad steunde deze motie.

Een aantal andere moties van de Haagse Stadspartij zijn aangehouden. Het betreft een motie om het braakliggende terrein aan de Dr. Lelykade tijdelijk in te richten voor de buurt, meer fietsbeugels bij het stadhuis, en een deskundig onderzoek naar de achtergrond van overlast van dieren. Het college zegde toe dat deze zaken aangepakt worden.

Reacties:

1. Op 2010-02-26 11:27:44 schreef Thea Coster:

Het valt me op dat mede door het rookverbod in openbare ruimten de verloedering buiten panden en winkelcentra, bij tramhaltes e.d.toeneemt. Personeel en anderen gaan buiten staan roken en weten geen raad met de peuken. Uw peukenbakken heb ik nog niet gezien.In mijn buurt (winkelcentrum, De Savornin Lohman) vind ik het, zodra men het centrum verlaat een vieze toestand. De aldaar aangebrachte afvalbak is vaak vol en heeft geen deksel meer, blikjes en wikkels alom.Behalve de peuken zijn ook de honderden uitgespugde kauwgommetjes (vooral in de buurt van scholen en de tramhalten waar de scholieren van gebruik maken) een niet erg fijn gezicht. Kan ik van u een adres krijgen van de beheerder van dit winkelcentrum om hem daar eens op te wijzen. De aantrekkelijkheid van zijn centrum houdt niet op na de draaideur.