Joris Wijsmuller lijsttrekker Haagse Stadspartij

Op 29 juni j.l. hebben de leden van de Haagse Stadspartij besloten dat Joris Wijsmuller lijsttrekker wordt van de Haagse Stadspartij bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

 

Het bestuur van de Haagse Stadspartij besloot Wijsmuller (43) voor te dragen vanwege zijn uitstekende reputatie als lokaal politicus: “Hij is scherp in het debat, neemt geen blad voor de mond, heeft een grote dossierkennis en weet veel te bereiken”. De drukbezochte ledenvergadering in culturele broedplaats de Regentenkamer steunde de voordracht van harte.

Voorzitter Jeroen Wester: “Mede dankzij Joris zijn veel nieuwe mensen actief lid geworden en ik merk dat we daardoor sterk aan het verbreden zijn. Er is nieuw elan. Na de zomervakantie zal de gehele kandidatenlijst worden vastgesteld met zeker ook nieuwe gezichten. We rekenen op meerdere zetels.”

Het heeft er lange tijd naar uitgezien dat Wijsmuller zou stoppen met de lokale politiek, hij zit immers al sinds 1998 in de raad. Maar zegt Wijsmuller nu: “Ik ben gemotiveerder dan ooit. Van oudsher worden we gewaardeerd om onze kritische opstelling, maar het lukt nu ook steeds beter om ideeën en voorstellen van de Haagse Stadspartij gerealiseerd te krijgen. Daarnaast vind ik het erg inspirerend om met diverse groepen in de stad samen te werken.”

De Haagse Stadspartij zal in de verkiezingscampagne het Haagse karakter centraal stellen. Wijsmuller: “Wij zijn de enige lokale partij die de Haagse burgers op de eerste plaats zet. De landelijke partijen inclusief Wilders zijn vooral met zichzelf bezig en luisteren te weinig naar de bevolking. Kijk naar de groeiende onvrede over het huidige college. Er zijn zoveel hete hangijzers in Den Haag; een cruiseterminal op het Zuiderstrand, hoogbouw in Scheveningen en het centrum, de verkeersproblematiek, de schijninspraak, de falende zorg, de aantasting van het groen en beschermde stadsgezichten, de verstikkende bureaucratie en regelzucht. Het beloven spannende verkiezingen te worden!”