Zwartkijker Norder moet dimmen

Volgens fractievoorzitter Wijsmuller van de Haagse Stadspartij is wethouder Norder bezig met een doelbewuste campagne om Scheveningen Bad negatief af te schilderen om zo de geesten rijp te maken voor ingrijpende sloop- en afbraakplannen. Uit de cijfers blijkt namelijk dat het steeds beter gaat met Scheveningen. Wijsmuller roept de wethouder in schriftelijke vragen op om de lastercampagne te staken.

 

‘Wethouder Norder voert lastercampagne’

DEN HAAG – Wethouder Norder van Den Haag voert een lastercampagne tegen Scheveningen. Dat zegt Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. Volgens Wijsmuller probeert de wethouder steun te vinden voor ingrijpende sloopplannen in de badplaats door keer op keer te benadrukken dat de
bezoekers- en bestedingscijfers teruglopen.

Uit cijfers van de Haagse Stadspartij zou juist blijken dat het steeds beter gaat met Scheveningen. Wijsmuller roept wethouder Norder in schriftelijke vragen op de lastercampagne te staken.

Bron: RTVWest

Kritiek op negatief verhaal Norder over Scheveningen

(AD/Haagsche Courant, 11 feb 2009)

MARC KONIJN DEN HAAG Er is geen enkele noodzaak om de badplaats Scheveningen anders in te gaan richten. Het toerisme gedijt namelijk als nooit tevoren. De grote toeristische trekpleisters behalen zelfs klinkende cijfers.

Wethouder Norder moet daarom ophouden met zijn verhalen dat het slecht gaat met Scheveningen, en dat om die reden een transformatie van de badplaats noodzakelijk is. Dat zegt Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij (HSP). Die heeft de feiten op een rij gezet, onder meer door gegevens op te vragen bij de Kamer van Koophandel. Wijsmuller stelt dat het heel goed gaat met de badplaats. In 1970 trok de badplaats drie miljoen toeristen, in 1997 10,8 miljoen en in 2007 waren dat er veertien miljoen. Het Bilderberg Europahotel behaalde in 2007 een winst die 86 (!) procent hoger was dan het jaar daarvoor; het Kurhaus had een omzet van 23 miljoen, de hoogste omzet uit de geschiedenis. Ook het Holland Casino in de badplaats brak records met 873.000 bezoekers en een omzet van 78,9 miljoen euro. Wijsmuller: Norder roept steeds dat we nu moeten ingrijpen, dat het mis gaat met Scheveningen als we niets doen. Hij praat de badplaats de put in, terwijl het tegendeel het geval is.” Wijsmuller wil opheldering van het college en heeft vragen ingediend. De woordvoerder van Norder laat weten het antwoord op de vragen af te wachten.

De schriftelijke vragen:

Aan de voorzitter van de gemeenteraad
Den Haag, 6 februari 2009

Geachte voorzitter,

N.a.v. uitspraken van wethouder Norder over Scheveningen heb ik, verwijzend naar het desbetreffende artikel van het reglement van orde, de volgende vragen voor het college.

1. Is het juist dat wethouder Norder in de pers en tijdens publieke optredens herhaaldelijk
spreekt over de economische teruggang en verloedering van Scheveningen-Bad?

Wethouder Norder heeft in het kader van de samenspraak voor het masterplan Scheveningen-kust
aangegeven dat er voor Scheveningen-Bad een aantal economische trends waarneembaar zijn die de
gemeente zorgen baren.

2. Kan het college bevestigen dat het Kurhaus in 2007 een omzet behaalde van 23 miljoen euro,
ofwel de hoogste omzet ooit?

Ja, nieuwsberichten van het Steigenberger Kurhaus Hotel bevestigen deze gegevens. Hierbij moet
worden aangetekend dat omzet niet hetzelfde is als winst.

3. Kan het college bevestigen dat het Bilderberg Europahotel in 2007 een winst behaalde die 86%
hoger was dan in 2006?

Volgens nieuwsberichten van de Bilderberg hotelketen is de netto winst van de gehele hotelketen in 2007 met 86% gestegen ten opzichte van 2006. De gemeente beschikt niet over bedrijfsspecifieke gegevens van het Bilderberg Europa Hotel in Den Haag.

4. Kan het college bevestigen dat in 2006 Scheveningen 44 hotels telde met 1344 kamers en 2675 bedden met een bezettingsgraad van 71%?

Volgens onze gegevens zijn er in Scheveningen 31 hotels met 1216 kamers en 2426 bedden.
De bezettingsgraad van vier grote hotels in stadsdeel Scheveningen (Steigenberger Kurhaus Hotel, Carlton Beach Hotel, Bilderberg Europa Hotel en Crown Plaza Den Haag Promenade) bedroeg in 2006 – volgens opgave van deze hotels – circa 69% (bron ERA).

5. Kan het college bevestigen dat in 2007 het Holland Casino 873.000 keer werd bezocht, het
aantal werknemers met 34 groeide tot 413 fte’s en het casino een omzet behaalde van 78,9
miljoen euro, oftewel het grootste aantal bezoekers ooit en de beste omzet sinds 2004?

Ja, het jaarverslag van het Holland Casino bevestigt deze gegevens.

6. Kan het college bevestigen dat Scheveningen Bad exclusief evenementen in 1970 drie miljoen
keer werd bezocht, in 1997 10,8 miljoen keer en in 2007 14 miljoen keer?

Bezoekersonderzoeken die in opdracht van de gemeente Den Haag zijn uitgevoerd geven aan dat
Scheveningen-Bad in 1997 inclusief evenementen circa 10,8 miljoen bezoekers trok, in 2004 circa
13,9 miljoen en in 2007 circa 11,8 miljoen bezoekers. Onderzoeksgegevens uit 1970 zijn bij de
gemeente niet beschikbaar.

7. Kan het college bevestigen dat met deze aantallen Scheveningen Bad het drukstbezochte
pretpark in Nederland is?

Scheveningen-Bad trekt op jaarbasis meer bezoekers dan Nederlandse pretparken zoals De Efteling en Duinrell. Het zal echter duidelijk zijn dat Scheveningen-Bad naar zijn aard geen pretpark is en een vergelijking dus niet mogelijk is.

8. Is het college met mij van mening dat een wethouder zich op feiten dient te baseren?

Ja, de uitspraken die de wethouder heeft gedaan zijn gebaseerd op uitkomsten van economisch
onderzoek (o.a. Bezoekersonderzoek).

9. Is mijn indruk juist dat de wethouder bezig is om Scheveningen Bad doelbewust negatief af te
schilderen, zodat de geesten rijp gemaakt worden voor afbraak en megalomane bouwplannen?
Zo nee, waarom niet?

Nee, die indruk is niet juist. De wethouder heeft aangegeven dat Scheveningen-Bad een zeer
belangrijk visitekaartje is voor de stad Den Haag, nog steeds veel bezoekers trekt en er volop kansen liggen voor economische ontwikkeling.
Juist omdát de wethouder en de overige leden van het college Scheveningen zo belangrijk vinden is
het belangrijk scherp te blijven op mogelijke negatieve tendensen. Scheveningen functioneert – zeker bij mooi weer – goed maar er is over een wat langere termijn genomen toch sprake van een zekere stagnatie. Als Scheveningen haar concurrentiepositie t.o.v. andere badplaatsen in bijvoorbeeld Duitsland en België niet wil verliezen zijn nieuwe impulsen nodig. In de vrijetijdsbranche is stilstand achteruitgang, daarom investeren ook andere kustplaatsen en vrijetijdslocaties (zoals attracties) fors.
Als we willen dat Scheveningen floreert, ook in de toekomst veel bezoekers trekt en daarmee
werkgelegenheid en inkomen genereert, dan moeten we de potenties van Scheveningen optimaal
benutten. De gemeente draagt daar aan bij door investeringen in de openbare ruimte, de
stedenbouwkundige structuur, de bereikbaarheid en het voorzieningenpakket.

10. Is het college bewust van het feit dat de negatieve beeldvorming door de wethouder
economische schade kan opleveren voor de toeristische industrie in Scheveningen? Zo nee,
waarom niet?

Zoals onder vraag 8 opgemerkt, doet de wethouder er samen met de andere leden van het college álles
aan om te bevorderen dat de toeristische industrie in Scheveningen kan floreren. Dat de wethouder in dat verband, ter ondersteuning van de plannen voor Scheveningen Bad ook heeft gewezen op tekenen van stagnatie is niet meer dan redelijk. Het college denkt niet dat een enkele minder positieve constatering leidt tot negatieve beeldvorming en economische schade.

11. Is het niet zo dat het college de bevolking oproept om ambassadeur van de stad te zijn door
positief over de stad spreken?

Ja, maar ook een ‘ambassadeur van de stad‘ heeft alle recht – en een bestuurder zelfs de plicht – om juist in het belang van die stad ook te wijzen op minder positieve ontwikkelingen.

12. Is de wethouder bereid om zijn negatieve en feitelijk onjuiste uitspraken over Scheveningen
Bad terug te nemen en kan hij beloven om in het vervolg als een waardig ambassadeur van
Scheveningen op te treden? Zo nee, waarom niet?

Nee, zie ook de antwoorden op de voorgaande vragen.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen