Initiatiefvoorstel ‘De stad gaat voor groen’ aangenomen

De gemeenteraad heeft vandaag, 17 november, ‘De stad gaat voor groen’ aangenomen, een initiatiefvoorstel van de Haagse Stadspartij en de Partij voor de Dieren. In het plan staan een groot aantal maatregelen waarmee het groen in Den Haag beter wordt beschermd, er meer groen bijkomt en bewoners beter bij het groen in hun wijk worden betrokken.

Het groen binnen de Haagse stadsgrenzen is ongelijk verdeeld over de wijken en met het bestaande groen springen we slordig om. Het stadsbestuur heeft de ambitie uitgesproken om 25.000 nieuwe woningen te bouwen. Door de bouwplannen komt ruimte voor groen onder druk te staan, terwijl dit essentieel is voor een leefbare stad.

In de nieuwe Agenda Groen voor de Stad staan naar de mening van de initiatiefnemers te weinig concrete maatregelen om het groen goed te beschermen en bewoners te betrekken bij het groen in hun wijk.

Het stadsbestuur gaat nu onder andere een plan opstellen voor meer banen in het groenonderhoud. Daarnaast gaat het onderzoeken of het project ‘Tuinman in de wijk’, waarbij wijken groen en kindvriendelijk worden kan worden ingevoerd in Den Haag.

Raadsleden Teunissen en Van Vulpen: “Wij maken ons sterk voor een groenere stad, wat niet alleen bijdraagt aan de leefbaarheid in de stad maar ook aan de gezondheid en het welzijn van mens en dier.”

Hier de link naar het initiatiefvoorstel “De stad gaat voor groen