HSP: Stop het achterhaalde groeidenken

Joris Wijsmuller geeft zijn visie op de Masterplannen van wethouder Marnix Norder.

Joris Wijsmuller, fractievoorzitter Haagse Stads Partij:

‘Kredietcrisis gunstig voor groen en ruimte’

‘Achterhaald’, noemt Joris Wijsmuller het groeidenken dat aan de basis ligt van de structuurvisie: ‘Als je kijkt naar demografische ontwikkelingen en de voortschrijdende klimaatcrisis, is het noodzakelijk de aantallen uit de structuurvisie flink naar beneden bij te stellen. Bovendien moet je wat Den Haag onderscheidt van andere steden – groen, ruimte en zee – beschermen en niet vol bouwen.’

Wéreldstad aan Zee? – Groene Stad aan Zee!
Joris Wijsmuller gelooft ook niet dat het beter is voor de stad om te groeien omdat er dan meer koopkracht in de stad komt en het voorzieningenpeil daardoor stijgt: ‘Onze voorzieningen zijn al heel goed. Waarom zouden die nog beter moeten? Er zijn veel meer argumenten tegen groei. Als er meer mensen in de stad komen, krijg je onvermijdelijk meer verkeer, meer druk op het groen en de leefbaarheid. Waarom kiezen mensen voor Den Haag? Vanwege het groen en de ruimte. Dat is onze kwaliteit. Ook de werknemers van de internationale organisaties voelen dat zo. Zij komen naar het Zuiderstrand – het stille strand – dat verdwijnt als daar een cruiseterminal komt. Zulk soort plaatsen heeft Den Haag alleen. Daar moeten we zuinig op zijn.’

Kijkduin en Binckhorst
Hoewel Joris Wijsmuller het groen en de ruimte in de stad zo veel mogelijk wil sparen, staat hij niet op voorhand afwijzend tegenover bouwen. Maar hij vindt dat er voortgebouwd moet worden op bestaande kwaliteit en de identiteit van een wijk. Het karakter en de sterke kanten daarvan moeten het uitgangspunt zijn voor ontwikkeling. Als je heel graag wilt groeien, kom je met dit uitgangspunt in conflict. Hij noemt als voorbeeld Kijkduin en de Binckhorst: ‘Kijkduin heeft van zichzelf 760 woningen. Daar moesten in de eerste ontwikkelingsplannen 1000 bij. Je ziet direct dat dat niet kan. Dat is buiten alle proporties en daarmee raak je aan de identiteit van een wijk. De plannen zijn wel bijgesteld, maar niet genoeg. Bij de Binckhorst zie je iets vergelijkbaars optreden De gemeente wil het binnenstedelijk bedrijventerrein dat de Binckhorst is, veranderen in een woonwijk met internationale allure. Er moeten 7000 woningen komen. Mijn partij vindt 4000 genoeg. Dan kun je tegelijkertijd het stoere karakter van de wijk behouden én de werkgelegenheid voor lager opgeleiden. Die opleidings- en stageplekken die er nu nog in de Binckhorst zijn, zijn enorm belangrijk voor de werkgelegenheid in de stad. Dat wordt wel eens vergeten.’

Scheveningen
Joris Wijsmuller ziet dat er een enorme betrokkenheid is onder Hagenaars over de toekomst van hun wijk en hun stad. Samenspraak vindt hij een goed instrument om de mensen invloed te laten uitoefenen op hun omgeving. Tegelijkertijd ziet hij ook dat de mensen soms enorm teleurgesteld worden als ze zien wat er met hun inbreng gebeurt. Een van de oorzaken legt hij in de schaalgrootte van de plannen. Als voorbeeld noemt hij Scheveningen: ‘Daar is veel betrokkenheid én veel frustratie. Waarom komt er in Bad wel een BOB-platform en in Haven niet? BOB heeft immers goede zaken gedaan voor Bad. Het zou goed zijn als zo’n enorm grote en complexe ontwikkeling als die van Scheveningen, in veel kleinere masterplannen werd opgedeeld. Dan hebben mensen het gevoel dat ze echt iets in te brengen hebben. Blijven ze niet met een kater zitten.’

De kredietcrisis vindt Joris Wijsmuller gunstig voor de ruimtelijke ontwikkeling: ‘De A4-/Vlietzone moet nog in bespreking komen. De gemeente zal er vast wat losser mee om willen gaan en niet zo krampachtig vasthouden aan de getallen. Dat is alleen maar goed voor het groen en de ruimte.’

http://www.wereldstadaanzee.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=510