HSP boekt succes in debat geflopt banenproject – positie wethouder wankelt

Met veel poeha en de minister-president werd op 5 februari 2020 de Energieacademie geopend, een prestigieus banenproject voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt van de wethouders Guernaoui (Groep de Mos) en Van Alphen (GroenLinks). Een jaar later zijn er slechts 13 jongeren aan een baan geholpen, is er een schuld van een half miljoen euro en is het de grote vraag hoe de liefst 1,3 miljoen subsidie heeft kunnen verdampen. Tijdens het debat diende raadslid Fatima Faïd met succes twee moties in die werden aangenomen: een motie om het hele re-integratiebeleid te onderzoeken, en een motie om de slachtoffers van dit geflopte banenproject financieel te ondersteunen.

In het debat over het debacle met de Energieacademie nam de gemeenteraad de regie van wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) over: het regende moties voor onderzoek, nadere informatie en stappen voor het vervolg. Zowel de coalitie als de oppositie waren geïrriteerd en ontevreden door het optreden van de wethouder en de gebrekkige informatie die hij gaf. De vergadering werd op verzoek van de coalitiefracties geschorst omdat er een uitspraak over het functioneren van de wethouder in de lucht hing.

Na de schorsing kwam Groep de Mos met grof geschut (een motie van wantrouwen) om de betrokkenheid van hun eigen wethouder bij de start van het debacle te verbloemen. Maar omdat de meeste partijen voor zo’n verregaande uitspraak eerst de uitkomsten van het onderzoek wilden afwachten, kon deze motie op weinig steun rekenen. Wel diende de ChristenUnie-SGP samen met SP, PVV, GrdM, ID en de Haagse Stadspartij een motie van treurnis in. Deze motie kreeg brede steun van de oppositie, maar omdat de coalitie in de schorsing had afgesproken om de wethouder in bescherming te nemen, werd ook deze motie verworpen.

Allebei de moties van de Haagse Stadspartij – voor een noodfonds voor gedupeerde ondernemers en voor een diepgaand onderzoek naar het gehele re-integratiebeleid – werden aangenomen, de laatste motie zelfs unaniem! “We zijn hier hartstikke blij mee”, reageerde Fatima Faïd. “Deze bedrijven helpen kansarme jongeren en werklozen aan een baan. Dat is enorm belangrijk. Zij kunnen er niks aan doen dat het prestigieuze banenproject zo gefaald heeft.” Hieronder de hele bijdrage van Faïd.

Voorzitter, aan elk weldenkend mens dringt zich de waarheid op dat de twee wethouders Guernaoui (Groep de Mos) en Van Alphen (GroenLinks vanaf het begin niet echt met elkaar door één deur konden. Vanaf het begin waren beiden verantwoordelijk voor het opzetten en bestendigen van het  werkoffensief 500+  waar de St. Energie Academie (SEA) belangrijk onderdeel van was. De werkakkoorden met de honderden banen blijken niet meer te zijn dan veel gespam van foto’s met bedrijfslogo’s en een champagne drinkende premier. We weten nu dat de SEA niet verder is gekomen dan een gat van minstens 1.3 miljoen euro en een onderzoek naar mogelijke malversaties.

Het is diep triest dat kwetsbare jongeren die zo aan het werk kunnen én willen niet worden opgeleid. Er is meer dan genoeg vraag en aanbod binnen de branches.  We krijgen te veel signalen dat er structureel zaken fout gaan bij het reïntegreren van mensen die op weg zijn naar werk. Daarom dienen wij de volgende motie in: ‘Onderzoek naar alle vormen van reïntegratie om toekomstige debacles in aanpak van werkloosheid te voorkomen’ met als dictum:

Verzoekt het college om:

  • Een opdracht te geven om een breed onderzoek te starten naar de verschillende vormen van reïntegratie projecten in de stad van de afgelopen 3 jaar.
  • Hoeveel succesvolle duurzame uitstroom is er de afgelopen 3 jaar geweest?
  • Aan te geven welke vormen van re-integratie wel en welke vormen van reïntegratie niet succesvol zijn.
  • Te komen tot een voorstel waaraan succesvolle reïntegratie trajecten moeten voldoen.
  • De raad te informeren over de opdrachtformulering.

(Samen met de heer Kavish Partiman van het CDA en heer Robert Barker van de Partij voor de Dieren)

Dit hele debacle benadeelt zowel de jongeren als bedrijven. In praktijk betekent dit dat de enige partij die wel heeft geleverd, namelijk Traub Stuc, nu vanaf vandaag in de kou zonder water en licht zit. De wethouder geeft aan dat hij in gesprek is en dat is goed, maar toch hebben wij zorgen of dit niet te lang gaat duren. Zo vragen wij de wethouder om de komende tijd de huur te blijven doorbetalen zodat o.a. Traub niet op straat komt te staan. En om te zorgen dat er weer jongeren richting Traub gestuurd kunnen worden.

Daarom dien ik de motie ‘Ondersteun gedupeerde ondernemers SEA fiasco met spoed!’ In met het volgende dictum:

Roept het college op:

  • Een garantiefonds ( bijvoorbeeld voor extra huurkosten of kosten voor opslag te vergoeden) in te stellen om faillissement bij ondernemers die aantoonbaar hebben bijgedragen aan de doelstelling van de Stichting Energie Academie te voorkomen.

Dit doe ik samen met mevrouw Janice Roopram van Groep de Mos/Hart voor Den Haag en de heer Pieter Grinwis van ChristenUnie/SGP.

De Haagse Stadspartij tolereert geen poes pas, wollige praat of prestigieuze projecten meer rondom het werkoffensief +500. Kwetsbare jongeren moeten kunnen slagen en doorstromen naar werk. We houden het college aan haar eigen coalitieakkoord en roepen de wethouder dan ook op om met een serieus en sober plan te komen samen met de verschillende bedrijfsbranches om de eigen ambities ook daadwerkelijk te halen.