10 Jul 2008. De hel, dat is de gemeente. Dat bleek weer eens toen deze week de toekomst van Prinsegracht 8 werd besproken. De kunstenaars die de afgelopen jaren het verloederde pand tot leven hebben gewekt en er een hotspot voor opkomende cultuur hebben gevestigd worden op straat gegooid. Dakloos, een illusie armer en bedrogen door een stel judassen dat zich politicus en kunstliefhebber noemt. Het Rode Kruis mag nu haar intrek nemen in het op de kunstenaars veroverde pand. Zo gaat dat in de City of Peace and Justice.

 

Telegraaf 10-07-2008

Huursubsidie van 7,5 ton aan ‘schatrijk’ Rode Kruis

Het Rode Kruis krijgt de komende jaren maar liefst 750.000 euro subsidie van het Haags stadsbestuur om een gemeentelijk pand te huren dat eigenlijk een culturele bestemming heeft. De helft van het geld dat de gemeente aan deze “schatrijke organisatie” geeft komt uit het potje voor maatschappelijke ondersteuning van Hagenaars. De andere helft van de royale gift komt uit de Reserve Den Haag Internationale Stad. De Haagse Stadspartij is furieus en riep de wethouders Jetta Klijnsma (PvdA) en Bert van Alphen (GroenLinks) gisteren in de speciaal daartoe ingelaste vergadering ter verantwoording. Vandaag buigt de gemeenteraad zich over de heikele kwestie.

Schandelijk
Het Rode Kruis opent volgend jaar aan de Prinsegracht 8, een pand van de gemeente, een centrum waar met exposities en debatten aandacht wordt geschonken aan humanitaire vraagstukken. Den Haag wilde dit zogeheten House of Humanity dolgraag binnen haar eigen stadsgrenzen hebben, omdat het de internationale stad van recht en vrede is en dit jaar bovendien Rode Kruisstad. Het publiekscentrum is een project van vijf jaar.
Wijsmuller: „Het Nederlandse Rode Kruis heeft een vermogen van 100 miljoen euro. Het is schandelijk dat de gemeente deze club een pand aanbiedt waar ze niet mogen zitten en dat bovendien subsidieert met geld van de gemeenschap. Laat het Rode Kruis maar een andere locatie zoeken. Op eigen kosten.”

Website griffie

College ‘onfatsoenlijk’ bij toewijzing pand Prinsegracht 8.

Het pand aan de Prinsegracht 8 stond centraal tijdens de vergadering van de commissie Jeugd en Burgerschap (JB) op woensdag 9 juli. Het pand zal door het Rode Kruis worden gebruikt voor de vestiging van het House of Humanity. De commissie begreep niet waarom het college niet veel eerder had laten weten wat er met het pand zou gebeuren en waarom zij niet de voorkeur heeft gegeven aan de cultuurbestemming. Commissieleden gebruikten termen als ‘slordig’, ‘ondoorzichtig’, ‘laakbaar gedrag’ en ‘onfatsoenlijk’ in hun beoordeling van de procedure.
Al eerder had de commissie zich met dit onderwerp beziggehouden. Vooral de oppositiepartijen lieten blijken dat zij erg getreurd waren over de manier waarop het college de raad had geïnformeerd over het gebruik van het pand door het Rode Kruis voor de vestiging van het House of Humanity.

Wethouders Klijnsma en Van Alphen erkennen dat de gevolgde procedure geen schoonheidsprijs verdient. Ze lieten wel weten dat de keuze is gemaakt vanuit het belang van het profiel van Den Haag als internationale stad en om economische redenen. De huidige gebruikers van het pand worden zo goed mogelijk geholpen aan vervangende ruimte.

De collegepartijen hadden begrip voor het handelen van het college. In de raadsvergadering van 10 juli komt het onderwerp opnieuw ter sprake via een 2 minutendebat van de Haagse Stadspartij.

AD/Haagsche Courant

Gemeente spekt Rode Kruis

DEN HAAG – Bijna alle fracties in de Haagse gemeenteraad hadden woensdagavond geen goed woord over voor wijze waarop het college van burgemeester en wethouders een keuze heeft gemaakt voor de vestiging van het House of Humanity van het Rode Kruis in pand Prinsegracht 8.

Met dat al in december genomen besluit gaat het college in tegen de wens van de gemeenteraad om Prinsegracht 8 een culturele bestemming te geven. Die wens heeft het college naast zich neergelegd. Bovendien hebben de wethouders Klijnsma (PvdA, cultuur) en Van Alphen (GroenLinks, welzijn) de komst van het Rode Kruis lange tijd voor de raad verzwegen, ondanks vragen van de raadsleden. Die handelwijze vindt D66 ‘laakbaar’, CDA ‘onfatsoenlijk’, PvdA ‘slordig’ en GroenLinks ‘rommelig’. Verder dan die kwalificatie gingen de coalitiepartijen niet al wilde PvdA’er Baart nog wel kwijt dat hij ‘baalt’. Verder kwam het tot grote ergernis van de oppositiepartijen niet. PvdA, VVD en GroenLinks slikken de keuze van het college om de raad niet goed en volledig te informeren en de wens van de raad te negeren. Het college kan het plan dus doorzetten.

Vooral raadslid Wijsmuller van de Haagse Stadspartij nam het voor de huidige gebruikers (veel culturele initiatieven) van het pand op. Hij vindt dat de komst van het Rode Kruis niet kan volgens de regels die voor het pand gelden.

Het Rode Kruis wil het pand vijf jaar gebruiken voor een publiekscentrum waar met exposities en debatten aandacht wordt besteed aan humanitaire vraagstukken. Als alles volgens plan verloopt opent het huis eind volgend jaar de deuren. Volgens wethouder Van Alphen past de bestemming van het pand uitstekend bij het profiel van Den Haag als internationale stad van vrede en recht. Het college trekt 375.000 euro uit voor de komst van het Rode Kruis. De oppositie vindt dat veel geld voor het onderbrengen van een kapitaalkrachtige organisatie als het Rode Kruis.