MOOOF, de succesvolle broedplaats en community in de Binckhorst, dreigt te verdwijnen. “Dat mag absoluut niet gebeuren”, vindt raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij. Sinds de start in 2013 is MOOOF uitgegroeid tot een heus dorp met een kleine 200 bedrijven en tientallen voorzieningen. Van hip-hopstudio’s tot martial arts, van rollerskatebaan tot opera, van fysiotherapeuten tot een werkplaats voor muziekinstrumenten, van een uniek Frans restaurant tot het Pianino theater, dat en veel meer maakt MOOOF tot een unieke, bruisende en onmisbare creatieve hotspot in de Binckhorst.

MOOOF is gevestigd in een deel van het voormalig hoofdkantoor van de Koninklijke Luchtmacht op de Binckhorstlaan, maar dat dreigt vanaf 1 januari gesloopt te worden, vanwege de bouwplannen van een projectontwikkelaar. Peter Bos vraagt het college of het mogelijk is om MOOOV te verplaatsen naar een ander deel van het gebouw, dat nu nog leeg staat en mogelijk veel later ontwikkeld gaat worden.

MOOOV is begonnen als tijdelijk initiatief, maar heeft zich volgens de Haagse Stadspartij spectaculair goed ontwikkeld tot een onmisbare icoon van de Binckhorst. Bos: “Dit is precies wat we willen in de Binckhorst. Niet alleen maar woningen, maar ook voorzieningen en bedrijvigheid. Er werken honderden mensen en er komen wekelijks duizenden mensen op bezoek om er te sporten, muziek te maken, te eten en noem maar op. Er zit heel veel innovatief en creatief ondernemerschap, maar het is tegelijkertijd ook een plek voor ontmoeting en cultuur. Er is zoveel behoefte aan dit soort initiatieven in onze stad. Het zou een ramp zijn als het stopt”.

Schriftelijke vragen: Toekomst MOOOF
Datum: 4 september 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 31 december 2020 eindigt mogelijk het huidige gebruik van het pand Binckhorstlaan 135, het voormalig hoofdkantoor van de Koninklijke Luchtmacht in de Binckhorst. Dit betekent dat MOOOF, een bruisende community in de Binckhorst, na 7 jaar het veld dreigt te ruimen.

Hierover stel ik overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van orde de volgende schriftelijke vragen:

1.     MOOOF is een community voor muziek, dans en sport. Aangevuld met (para)medici en allerlei andere diensten en voorzieningen. Het is een unieke en bruisende hub van bedrijven en sociaal-culturele initiatieven middenin de Binckhorst in Den Haag. Sinds de start in 2013 is MOOOF uitgegroeid tot een echt dorp met een kleine 200 bedrijven. Van hip-hopstudio’s tot martial arts, van rollerskatebaan tot opera, van fysiotherapeuten tot een werkplaats voor muziekinstrumenten. Tot de MOOOF community behoren ook een uniek Frans restaurant en het Pianino theater. Is het college daarvan op de hoogte?

2.     Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) heeft in 2013 als eigenaar van het gebouw aan Motus BV de opdracht gegeven om het strategisch beheer uit te voeren om leegstand en verloedering te voorkomen en in te spelen op het vergroten van de economische vitaliteit en stedelijke kwaliteit van de omgeving. Het ROVB richtte zich op een beheersperiode van circa tien jaar. Om dit mogelijk te maken heeft het college van b&w op 3 september 2013 de Nota van Uitgangspunten t.b.v. wijziging bestemming van de Binckhorsthof (RIS 263533) vastgesteld, waarna MOOOF van start kon gaan. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

3.     Het Rijksvastgoedbedrijf (de opvolger van het RVOB) heeft het pand in bestaande toestand, dus met gebruikers, in 2018 voor € 26.861.500,- verkocht aan White House Development BV uit Gouda. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

4.     White House Development heeft in het kader van de verkoopprocedure een globaal plan met een volumeschets voor de locatie gemaakt. Dit plan gaat uit van volledige sloop en nieuwbouw op de locatie. Ruimte voor werken is vooral voorzien aan de Binckhorstlaan, waarbij de mogelijkheden voor herhuisvesting van MOOOF nader bezien worden. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

5.     In welke fase bevindt de planvorming zich momenteel en welke partij gaat het plan ontwikkelen?

6.     In eerste instantie was een herontwikkeling in twee fasen voorzien, waarbij eerst het leegstaande gebouwdeel aan het water (het blauwe gebouw langs de Trekvliet) zou worden vernieuwd, terwijl het andere gebouwdeel (het rode gebouw langs de Binckhorstlaan) in gebruik zou blijven door MOOOF. De herontwikkeling van het blauwe gebouw langs de Trekvliet heeft echter niet plaatsgevonden en dit deel staat nog altijd leeg. Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

7.     Is een herontwikkeling in twee fasen nog steeds het uitgangspunt en zo ja, hoe gaat dat precies in zijn werk? En zo nee, waarom niet?

8.     In het Omgevingsplan Binckhorst is het volgende opgenomen:

Binckhorst is het grootste binnenstedelijke bedrijventerrein van Den Haag. Met een hoofdrol voor de strategische ligging en de uitstekende verbindingen via weg en water. Vanaf het begin van de twintigste eeuw zijn bedrijven zich gaan vestigen in wat toen nog poldergebied was. Ook na het vertrek van de traditionele industrie is het terrein belangrijk gebleven. De Caballero Fabriek, Binck 36, de Besturing, MOOOF en ook de mkb-bedrijven die er gevestigd zijn leveren een belangrijke bijdrage aan de diversiteit van de Haagse economie, en aan de werkgelegenheid in de stad
Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

9.     In het Onderzoek Economische impact Popmuziek (RIS297399) van 4 juli 2017 en de nota “Ruimte voor Pop (RIS298122) van 20 oktober 2017 staat het volgende:
Belangrijke repetitie- en oefenruimtes zijn: Mooof (broedplaats) met 5 oefenruimtes. 
Is dit juist? Zo nee, waarom niet?

10.  Is het college met mij van mening dat MOOOF van groot belang is voor de stad en een uniek initiatief is dat veel betekent voor het imago van de Binckhorst, dat economisch van belang is, veel werkgelegenheid biedt, waar jonge, creatieve makers en ondernemers betaalbare huisvesting hebben gevonden, en waar bijzondere culturele, educatieve en sociale activiteiten worden aangeboden waar veel mensen gebruik van maken? Zo nee, waarom niet?

11.  In de Commissie Ruimte van 22 januari 2020 bij de bespreking van agendapunt F. Binckhorst deed de wethouder de volgende toezegging:

“Het college gaat in overleg met de initiatiefnemer Mooof om te kijken of voortzetting mogelijk is”.

Wat heeft dit overleg opgeleverd?

12.  Motus b.v. is al enige tijd in overleg met de ontwikkelaar over een mogelijke verhuizing naar het nog leegstaande deel van het gebouw langs de Trekvliet. Is het college daarvan op de hoogte? Zo nee, waarom niet?

13.  Is het college met mij van mening dat er alles aan gedaan moet worden om MOOOF te behouden voor de stad? Zo nee, waarom niet?

14.  Is het college bereid om z.s.m. actie te ondernemen om er voor te zorgen dat er in overleg met alle betrokken partijen tot een oplossing wordt gekomen voor MOOOF? Zo nee, waarom niet?

Peter Bos
Haagse Stadspartij

2 Responses
  1. Boukje

    Bedankt dat je je inzet om Mooof te behouden. Wij zijn huurders van een muziekruimte en hopen heel erg dat we in januari nog vooruit kunnen met ons bedrijf.

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.