Bij de raadsbehandeling van het toerismebeleid op 6 februari 2020 plaatste de Haagse Stadspartij filosofische kanttekeningen bij de groeiambities van het college. Hieronder het betoog van raadslid Peter Bos:

“In Macedonië weten veel mensen wie Spinoza is. In Nederland niet. Hoe dat kan? Omdat filosofie in Macedonië een verplicht vak op school is.

Ik vermoed dat toeristen uit Macedonië best naar Den Haag willen komen om iets te zien over Spinoza, die in Den Haag begraven ligt en hier belangrijke filosofische werken heeft geschreven. Tegenwoordig heet Macedonië Noord-Macedonië, een land dat al 14 jaar wacht op toetreding tot de Europese Unie. De motie van D66 om te onderzoeken hoe Spinoza een plek kan krijgen in het toeristisch beleid van Den Haag steun ik, maar het zal voorlopig geen toeristen uit Macedonië trekken vanwege de visumplicht.

Toerisme is booming, maar niet voor iedereen. Toerisme is ook gevaarlijk, het kan de ziel van een stad vernietigen, zoals het boek ‘Hotel Europa’ van Ilja Pfeiffer ons waarschuwt. Ook Spinoza waarschuwt ons in zijn filosofische geschriften: “Elk menselijk wezen is een slaaf van zijn verlangens, vreugde, verdriet, haat en hoop”.

Het college wil het toerisme bevorderen en streeft naar een groei van 7% per jaar. Dit verlangen vindt de Haagse Stadspartij te gortig en gevaarlijk. Wij zullen daarom tegen de voorgestelde Strategie Toerisme stemmen, maar voor de motie van D66 over Spinoza, in de hoop dat de groei van Macedonische toeristen substantieel zal zijn.”