Helaas geen groene parels voor Spinoza

Deze week worden twee prachtige beeldbepalende populieren bij de Nieuwe Kerk gekapt. De Haagse Stadspartij is van mening dat populieren niet zo maar lawaaibomen zijn.Door een onlangs aangenomen motie van de Haagse Stadspartij is het nu mogelijk voortaan ook beeldbepalende populieren te betrekken bij het Groene Parels programma. Hierdoor kan nu door intensief beheer de levensduur van populieren, indien mogelijk, verlengd worden.
De Haagse Stadspartij heeft gevraagd om de beeldbepalende populieren bij de Nieuwe Kerk ook in aanmerking te laten komen voor intensiever beheer om ze mogelijk te redden. Helaas is hier door de dienst groenbeheer negatief op geantwoord. Zij hebben aangegeven dat het hier om populieren gaat die door diverse deskundigen als zwak en onveilig aangeduid worden. Zowel op conditie als op veiligheid en beheer scoren zij een onvoldoende.Doordat dagelijks mensen gebruik maken van de bankjes onder de bomen is volgens dienst groenbeheer het terugbrengen van het risico op takbreuk door een snoeibeurt in dit geval geen optie meer.
Ook de Bomenstichting Den Haag is vandaag bij nadere inspectie tot de dezelfde conclusie gekomen.
“Het is eeuwig zonde als deze beeldbepalende bomen verloren gaan,” vindt Gerwin van Vulpen die al langer pleit voor meer geld voor groen beheer “Door intensiever groenbeheer had de conditie van de bomen wellicht niet zo verslechterd,ik heb de wethouder gevraagd om in kaart te brengen welke populieren dan wél in aanmerking komen voor het Groene Parel programma.”