Hagenaars eisen nu blijvende invloed

Haagse Stadspartij krijgt positief stemadvies van meer dan twintig bewoners- en ondernemersorganisties uit de stad.

 

Hagenaars eisen nu blijvende invloed
(De Telegraaf, 11 feb 2010)

door Timoteus Waarsenburg

DEN HAAG, donderdag

Meer dan twintig maatschappelijke bewoners- en ondernemersorganisaties uit Den Haag eisen van de Haagse politici dat ze ook na de verkiezingen luisteren naar de stem van het volk.

De PvdA, VVD, GroenLinks en de PVV willen die harde belofte echter niet doen. De
overige partijen in de raad, zoals de Haagse Stadspartij, het CDA, de SP en D66,
hebben wel positief gereageerd op de noodkreet van hun verontruste maar betrokken
stadsgenoten.
Op initiatief van de Vereniging Vrienden van Den Haag hebben onder meer de Haagse
Fietsersbond, de stichting Bewonersbelangen Binnenstad Den Haag en Rover de
politieke partijen verzocht om een passage in het nieuwe collegeakkoord te tekenen
waarin zij beloven de inspraak van burgers serieus te nemen en van gemaakte
afspraken af te stappen als daar breed maatschappelijk draagvlak voor is.
“Wij allen hebben ons de afgelopen jaren vele malen verdiept in nota’s en plannen
van de gemeente Den Haag”, schrijven de eisers. “Op grond daarvan hebben we op
talloze manieren van ons laten horen: ingesproken bij raadscommissies, brieven
geschreven en deelgenomen aan inspraak- en samenspraakbijeenkomsten. Voor zover we kunnen beoordelen, heeft dit alles echter in de afgelopen collegeperiode maar zelden tot succes geleid. Dat was voor ons allemaal een frustrerende ervaring.”

Contractbreuk
Volgens de Hagenaars, die hun vruchteloze pogingen om zich te laten horen over
bijvoorbeeld het VCP nog vers in het geheugen hebben, ligt dat niet aan de regels,
want die bieden voldoende ruimte voor inspraak van de burgerij. “Onze indruk is dat
het vooral het in beton gegoten collegeakkoord was, dat iedere serieuze discussie
frustreerde. Elke keer dat een van de collegepartijen ertoe neigde oren te hebben
naar de argumenten van insprekers, werd dit door de andere partners direct uitgelegd
als contractbreuk.”
Om die praktijk in de kiem te smoren, hebben de opstellers van het pamflet de
‘Haagse handvatten’ opgesteld, een paar punten die de inspraak van de burgerij
veilig moet stellen. “Helaas hebben de huidige collegepartijen en de PVV alleen in algemene bewoordingen gezegd dat ze het spreekrecht van burgers belangrijk vinden”, zegt Evelin Blitz van de Vrienden van Den Haag. “Maar garanties dat ze ook echt wat met die mening willen doen door onze handvatten op te nemen in een collegeakkoord, geven zij dus niet.”