Groen

Haagse Stadspartij zet groen op de kaart

DEN HAAG – De Haagse Stadspartij heeft in de laatste raadsvergadering voor de kerst aandacht gevraagd voor een groener Den Haag. Met name de Stedelijke Groene Hoofdstructuur wordt hier door nu goed in kaart gebracht en kan daardoor beter beschermd worden.
Afgelopen raadsvergadering werd de agenda “Groen voor de stad” vastgesteld. Een belangrijk moment, want in deze agenda is het groenbeleid voor de komende jaren vastgelegd.
Gerwin van Vulpen: “Ik ben blij dat deze agenda ook samen met de stad is vormgegeven en het groen met deze agenda goed wordt beschermd”. De nota is op verzoek van de Haagse Stadspartij een stuk scherper gemaakt door o.a. de Stedelijke Groene Hoofdstructuur een beschermde status te geven.” Daarnaast kreeg de Haagse Stadspartij een aantal belangrijke toezeggingen. Zo komt er een duidelijke kaart waarop de Stedelijke Groene Hoofdstructuur in detail en duidelijk wordt vastgelegd.
Verder vroeg de Haagse Stadspartij aandacht voor monumentale bomen en het vastleggen van natuur en groen in bestemmingsplannen.