Haagse Stadspartij wil renovatie schoolgebouwen stimuleren

Als het aan de Haagse Stadspartij ligt wordt de renovatie van bestaande schoolgebouwen voortaan een meer aantrekkelijke optie. Op dit moment zit de regelgeving zo in elkaar dat scholen 100% van de normkosten van de gemeente vergoed kunnen krijgen wanneer zij kiezen voor nieuwbouw terwijl zij slechts 62,5% van dat bedrag vergoed kunnen krijgen wanneer zij voor renovatie van reeds bestaande schoolgebouwen kiezen. Daardoor bestaat er nu nog een financiële prikkel voor schoolbesturen om oude schoolgebouwen te slopen en voor nieuwbouw te gaan.

Raadslid Joeri Oudshoorn van de Haagse Stadspartij wil dat de gemeente gaat onderzoeken of het mogelijk is de regelgeving aan te passen zodat scholen ook bij de keuze voor renovatie 100% van de normkosten vergoed kunnen krijgen. Oudshoorn heeft hiervoor een motie ingediend die met algemene stemmen is aangenomen. Oudshoorn: “Het is zonde als prachtige oude schoolgebouwen tegen de vlakte gaan omdat nieuwbouw financieel aantrekkelijker is. Met renovatie kan de identiteit van een schoolgebouw behouden blijven en renovatie is bovendien vaak ook een stuk duurzamer dan sloop en nieuwbouw”.

 

1 Response
  1. Lucia Lindner

    Leerlingen, oud-leerlingen, leerkrachten & omwonenden waren tegen sloop van Montessorischool Waalsdorp in het Benoordenhout.Had waarschijnlijk te maken met de onduurzame waarbij onderhouden iet werd beloond. Ouderwets gedoe. Op naar duurzame verniewing…..